2023-10-05 07:38:28 t5

2023-10-05
Thời gian Khu vực Sự kiện Biểu đồ Tính quan trọng Giá trị kỳ trước Giá trị dự toán Giá trị công bố Thay đổi
23:30 -- 5.33% -- -- --
23:30 -- 5.29% -- -- --
23:30 -- -- -- -- --
22:30 -- 90Bcf -- -- --
22:00 -- 53.5 49.6 -- --
22:00 -- -- -- -- --
21:00 -- -- -- -- --
21:00 -- -- -- -- --
20:30 -- 204K 210.0K -- --
20:30 -- 211K 209.25K -- --
20:30 -- 1670K 1665.0K -- --
20:30 -- C$61.4B C$62.7B -- --
20:30 -- $251.7B $255.5B -- --
20:30 -- $316.7B $313.8B -- --
20:30 -- $-65B $-58.3B -- --
Tải thêm

2023-10-05 07:38:28 t5

Chưa phát hành
23:30
Giá trị kỳ trước: 5.33% Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
23:30
Giá trị kỳ trước: 5.29% Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
23:30
Giá trị kỳ trước: -- Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
22:30
Giá trị kỳ trước: 90Bcf Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
22:00
Giá trị kỳ trước: 53.5 Giá trị dự toán: 49.6 Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
22:00
Giá trị kỳ trước: -- Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
21:00
Giá trị kỳ trước: -- Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
21:00
Giá trị kỳ trước: -- Giá trị dự toán: -- Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: 204K Giá trị dự toán: 210.0K Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: 211K Giá trị dự toán: 209.25K Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: 1670K Giá trị dự toán: 1665.0K Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: C$61.4B Giá trị dự toán: C$62.7B Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: $251.7B Giá trị dự toán: $255.5B Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: $316.7B Giá trị dự toán: $313.8B Giá trị công bố: --
Chưa phát hành
20:30
Giá trị kỳ trước: $-65B Giá trị dự toán: $-58.3B Giá trị công bố: --
Tải thêm
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com