Mở phiên bản gốc
Phiên bản hợp tác
Tài liệu hướng dẫn sử dụng WikiFX Search Plug-in
Tài liệu này được sử dụng để hướng dẫn các nhà phát triển chương trình xây dựng công cụ tìm kiếm sàn môi giới trên trang web của riêng họ và sau đó mở danh sách các nhà giao dịch phù hợp cho www.wikifx.com trong một cửa sổ mới dựa trên thông tin đầu vào.
Bước 1: Tạo vùng chứa
Thêm một div ở vị trí thích hợp trong <body></body> của trang và tùy chỉnh một id duy nhất, chẳng hạn như <div id=“div_jiaoyishang”></div>, div này được sử dụng làm vùng chứa để xác định đoạn html được tạo bởi mã js để cuối cùng hiển thị vị trí khung tìm kiếm trên trang
Bước 2: Gọi mã js [phương pháp 1: lệnh gọi cơ bản, sửa đổi giá trị tham số url để nhận ra tham số cấu hình]

01.

02.

03.

<script type=“text/javascript” src=“//osshead.interface003.com/headfoot/fxeye/Content/js/tradersearch.js?id=div_jiaoyishang&width=350px&height=30px&buttomwidth=50px&border=1px&color=#f4c830&ts=” + Math.random()></script>

Sao chép
[Phương pháp 2: cài đặt đối tượng javascript, sửa đổi thông số cấu hình giá trị thuộc tính đối tượng js]

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

<script type=“text/javascript”>

var fx = new Object();

fx.id=“div_jiaoyishang”;

fx.width=“350px”;

fx.height=“30px”;

fx.buttomwidth=“50px”;

fx.border=“1px”;

fx.color=“#f4c830”;

var script=document.createElement(“script”);

script.type=“text/javascript”;

script.src=“//osshead.interface003.com/headfoot/fxeye/Content/js/tradersearch.js?id=”+ fx.id

+“&border=“+fx.border+”&color=“+fx.color+”&ts=” + Math.random();

document.getElementsByTagName(‘body’)[0].appendChild(script);

</ script>

Sao chép
Mô tả tham số liên quan

Tên tham số

Loại hình tham số

Có bắt buộc hay không

Mô tả tham số

id

String

Xác định vị trí sẽ tạo lập khung tìm kiếm, ID của div được tạo lập trong bước 2

width

String

Không

Điều chỉnh chiều rộng của thanh tìm kiếm cũng chính là chiều rộng của vùng chứa

height

String

Không

Tổng chiều cao cài đặt

buttomwidth

String

Không

Chiều rộng của nút bên trái, được sử dụng để điều chỉnh hộp nhập và nút

border

String

Không

Độ dày đường viền của khung tìm kiếm có thể được đặt theo kích thước tổng thể của khung nhập input

color

String

Không

Màu nền

Lưu ý: Mã JavaScript ở bước 2 được đặt phía sau div container, khuyến nghị đặt dưới cùng body
Trường hợp thực tế
Hướng dẫn sử dụng: Nhập kết quả tìm kiếm WikiFX tại Nhập vào khung tìm kiếm tên công ty hoặc mã số quản lý
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com