※ Xếp hạng truy cập Hoa Kỳ trên WikiFX

FXCM
Có giám sát quản lý
FXCM

Cửa hàng Flagship
9.45
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
9.45
Điểm
IC Markets
Có giám sát quản lý
IC Markets

Cửa hàng Flagship
9.05
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
9.05
Điểm
XM
Có giám sát quản lý
XM

Cửa hàng Flagship
9.04
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
9.04
Điểm
Ec Markets
Có giám sát quản lý
Ec Markets

Cửa hàng Flagship
9.04
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
9.04
Điểm
4
GO MARKETS
Có giám sát quản lý
GO MARKETS

Cửa hàng Flagship
8.98
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.98
Điểm
5
FP Markets
Có giám sát quản lý
FP Markets

Cửa hàng Flagship
8.88
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.88
Điểm
6
FBS
Có giám sát quản lý
FBS

Cửa hàng Flagship
8.76
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.76
Điểm
7
FXTRADING.com
Có giám sát quản lý
FXTRADING.com
8.66
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.66
Điểm
8
Trade Nation
Có giám sát quản lý
Trade Nation
8.66
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Tự tìm hiểuLĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.66
Điểm
9
HYCM
Có giám sát quản lý
HYCM
8.64
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.64
Điểm
10
BCR
Có giám sát quản lý
BCR
8.62
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.62
Điểm
11
STARTRADER
Có giám sát quản lý
STARTRADER

Cửa hàng Flagship
8.62
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.62
Điểm
12
Hantec
Có giám sát quản lý
Hantec
8.61
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.61
Điểm
13
Blueberry Markets
Có giám sát quản lý
Blueberry Markets
8.60
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.60
Điểm
14
MultiBank Group
Có giám sát quản lý
MultiBank Group

Cửa hàng Flagship
8.59
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thức
8.59
Điểm
15
VT Markets
Có giám sát quản lý
VT Markets

Cửa hàng Flagship
8.59
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.59
Điểm
16
ATFX
Có giám sát quản lý
ATFX

Cửa hàng Flagship
8.50
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thức
8.50
Điểm
17
Wing Fung
Có giám sát quản lý
Wing Fung
8.48
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Hong KongGiấy phép loại AAMT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro trung bình
8.48
Điểm
18
MiTRADE
Có giám sát quản lý
MiTRADE

Cửa hàng Flagship
8.48
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)
8.48
Điểm
19
easyMarkets
Có giám sát quản lý
easyMarkets
8.47
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.47
Điểm
20
FOREX.com
Giám sát cai quản trong nước
FOREX.com
8.46
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro cao
8.46
Điểm
21
Fusion Markets
Có giám sát quản lý
Fusion Markets
8.42
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.42
Điểm
22
Exness
Có giám sát quản lý
Exness

Cửa hàng Flagship
8.38
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại SípNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.38
Điểm
23
Taurex
Có giám sát quản lý
Taurex
8.38
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.38
Điểm
24
IG
Có giám sát quản lý
IG
8.37
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNew ZealandNhà tạo lập thị trường(MM) đã bị thu hồiNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro cao
8.37
Điểm
25
OANDA
Giám sát cai quản trong nước
OANDA
8.36
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro cao
8.36
Điểm
26
Decode Global
Có giám sát quản lý
Decode Global

Bồi thường
8.36
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thức
8.36
Điểm
27
AvaTrade
Có giám sát quản lý
AvaTrade
8.31
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro cao
8.31
Điểm
28
BUX Markets
Có giám sát quản lý
BUX Markets
8.27
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bình
8.27
Điểm
29
HFM
Có giám sát quản lý
HFM

Cửa hàng Flagship
8.26
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại SípNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.26
Điểm
30
Saxo
Có giám sát quản lý
Saxo
8.25
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Nghiệp vụ quốc tếNước PhápGiấy phép dịch vụ tài chính phổ thông đã bị thu hồiNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro cao
8.25
Điểm
31
Travelex
Có giám sát quản lý
Travelex
8.23
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Nghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bình
8.23
Điểm
32
CWG Markets
Có giám sát quản lý
CWG Markets
8.23
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)MT5 Chính thứcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.23
Điểm
33
CommBank
Có giám sát quản lý
CommBank
8.22
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Nghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bình
8.22
Điểm
34
BOQ
Có giám sát quản lý
BOQ
8.22
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Nghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bình
8.22
Điểm
35
AUS GLOBAL
Có giám sát quản lý
AUS GLOBAL

Cửa hàng Flagship

Bồi thường
8.22
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại SípNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thức
8.22
Điểm
36
Gleneagle
Có giám sát quản lý
Gleneagle
8.21
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờNguy cơ rủi ro trung bình
8.21
Điểm
37
Axi
Có giám sát quản lý
Axi
8.21
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro cao
8.21
Điểm
38
CPT Markets
Có giám sát quản lý
CPT Markets

Cửa hàng Flagship
8.21
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thức
8.21
Điểm
39
Spreadex
Có giám sát quản lý
Spreadex
8.20
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhNhà tạo lập thị trường(MM)Tự tìm hiểuNghiệp vụ quốc tế
8.20
Điểm
40
Bell Potter
Có giám sát quản lý
Bell Potter
8.20
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro trung bình
8.20
Điểm
41
MACRO MARKETS
Có giám sát quản lý
MACRO MARKETS
8.19
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.19
Điểm
42
Tier1FX
Có giám sát quản lý
Tier1FX
8.18
Điểm
Trên 20 nămĐăng ký tại MaltaNhà tạo lập thị trường(MM)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tế
8.18
Điểm
43
WOCOM
Có giám sát quản lý
WOCOM
8.17
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Hong KongGiao dịch đòn bẩyLĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờNghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạnNguy cơ rủi ro trung bình
8.17
Điểm
44
LIRUNEX
Có giám sát quản lý
LIRUNEX
8.17
Điểm
5-10 nămĐăng ký tại Nước ĐứcGiấy phép kinh doanh ngoại hốiMT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bình
8.17
Điểm
45
FOREX EXCHANGE
Có giám sát quản lý
FOREX EXCHANGE
8.16
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nhật BảnGiấy phép kinh doanh ngoại hốiMT4 Chính thứcNhà môi giới khu vực
8.16
Điểm
46
Quadcode Markets
Có giám sát quản lý
Quadcode Markets
8.16
Điểm
15-20 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờNguy cơ rủi ro trung bình
8.16
Điểm
47
Tasman FX
Có giám sát quản lý
Tasman FX
8.16
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Nước ÚcNhà tạo lập thị trường(MM)Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờNguy cơ rủi ro trung bình
8.16
Điểm
48
PLOTIO
Có giám sát quản lý
PLOTIO
8.14
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Hong KongGiấy phép loại A1MT4 Chính thứcNhà môi giới khu vựcNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.14
Điểm
49
CFI Group
Có giám sát quản lý
CFI Group
8.14
Điểm
10-15 nămĐăng ký tại Vương quốc AnhSàn đẩy lệnh (STP)MT4 Chính thứcNghiệp vụ quốc tếNguy cơ rủi ro trung bìnhGiám sát quản lý từ xa
8.14
Điểm
50
Tải ứng dụng WikiFX để xem chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
 • Hồng Kông

 • Đài Loan

  tw.wikifx.com

 • Hoa Kỳ

  us.wikifx.com

 • Hàn Quốc

  kr.wikifx.com

 • Vương quốc Anh

  uk.wikifx.com

 • Nhật Bản

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Việt nam

  vn.wikifx.com

 • Nước Úc

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thái Lan

  th.wikifx.com

 • Síp

  cy.wikifx.com

 • Nước Đức

  de.wikifx.com

 • Nước Nga

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • Ấn Độ

  in.wikifx.com

 • Nước Pháp

  fr.wikifx.com

 • Tây Ban Nha

  es.wikifx.com

 • Bồ Đào Nha

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Campuchia

  kh.wikifx.com

 • Nước ý

  it.wikifx.com

 • Nam Phi

  za.wikifx.com

 • Thổ Nhĩ Kỳ

  tr.wikifx.com

 • Hà lan

  nl.wikifx.com

 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Ai Cập

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com