Ứng dụng tra cứu sàn giao dịch forex toàn cầu
WikiFX
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
WikiFX
Rakuten Securities Australia
Có giám sát quản lý
Rakuten Securities Australia
Điểm
9.00
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
9.00
XM
Có giám sát quản lý
XM

Cửa hàng Flagship
Điểm
9.00
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
9.00
IC Markets
Có giám sát quản lý
IC Markets

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.89
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.89
GO MARKETS
Có giám sát quản lý
GO MARKETS

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.71
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.71
4
easyMarkets
Có giám sát quản lý
easyMarkets
Điểm
8.56
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.56
5
FP Markets
Có giám sát quản lý
FP Markets
Điểm
8.48
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.48
6
Wing Fung
Có giám sát quản lý
Wing Fung
Điểm
8.45
15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức
Điểm
8.45
7
VT Markets
Có giám sát quản lý
VT Markets
Điểm
8.29
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.29
8
FOREX.com
Có giám sát quản lý
FOREX.com
Điểm
8.28
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.28
9
Hantec
Có giám sát quản lý
Hantec
Điểm
8.27
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.27
10
CTRL INVESTMENTS
Có giám sát quản lý
CTRL INVESTMENTS
Điểm
8.26
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.26
11
HYCM
Có giám sát quản lý
HYCM
Điểm
8.25
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.25
12
 ActivTrades
Có giám sát quản lý
ActivTrades
Điểm
8.25
15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.25
13
SQUAREDFINANCIAL
Có giám sát quản lý
SQUAREDFINANCIAL
Điểm
8.24
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Đức | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.24
14
Saxo
Có giám sát quản lý
Saxo
Điểm
8.23
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.23
15
IG
Có giám sát quản lý
IG
Điểm
8.20
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.20
16
PROSPERO MARKETS
Có giám sát quản lý
PROSPERO MARKETS
Điểm
8.20
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.20
17
IB
Có giám sát quản lý
IB
Điểm
8.15
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.15
18
Exness
Có giám sát quản lý
Exness

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.15
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.15
19
ETO
Có giám sát quản lý
ETO
Điểm
8.15
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.15
20
Valutrades
Có giám sát quản lý
Valutrades
Điểm
8.14
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.14
21
Travelex
Có giám sát quản lý
Travelex
Điểm
8.13
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.13
22
FXCM
Có giám sát quản lý
FXCM
Điểm
8.13
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.13
23
CommBank
Có giám sát quản lý
CommBank
Điểm
8.12
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.12
24
ABANS
Có giám sát quản lý
ABANS
Điểm
8.12
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.12
25
Decode Global
Có giám sát quản lý
Decode Global
Điểm
8.12
2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.12
26
BUX Markets
Có giám sát quản lý
BUX Markets
Điểm
8.11
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.11
27
Santander
Có giám sát quản lý
Santander
Điểm
8.11
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.11
28
BOQ
Có giám sát quản lý
BOQ
Điểm
8.11
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.11
29
Holloway Friendly
Có giám sát quản lý
Holloway Friendly
Điểm
8.10
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.10
30
Spreadex
Có giám sát quản lý
Spreadex
Điểm
8.10
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.10
31
Bell Potter
Có giám sát quản lý
Bell Potter
Điểm
8.10
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.10
32
FXTRADING.com
Có giám sát quản lý
FXTRADING.com
Điểm
8.09
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.09
33
BCR
Có giám sát quản lý
BCR
Điểm
8.09
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.09
34
Hirose Financial
Có giám sát quản lý
Hirose Financial
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.08
35
JFX
Có giám sát quản lý
JFX
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.08
36
EZ
Có giám sát quản lý
EZ
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
37
FOREX EXCHANGE
Có giám sát quản lý
FOREX EXCHANGE
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
38
FXTF
Có giám sát quản lý
FXTF
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
39
ACY Securities
Có giám sát quản lý
ACY Securities
Điểm
8.08
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
40
DBG Markets
Có giám sát quản lý
DBG Markets
Điểm
8.08
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
41
JFD
Có giám sát quản lý
JFD
Điểm
8.07
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Đức | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.07
42
Gaitame Finest
Có giám sát quản lý
Gaitame Finest
Điểm
8.06
10-15 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.06
43
AxiCorp
Có giám sát quản lý
AxiCorp
Điểm
8.06
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.06
44
JB Markets
Có giám sát quản lý
JB Markets
Điểm
8.06
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.06
45
Zhongrong
Có giám sát quản lý
Zhongrong
Điểm
8.05
15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giao dịch CFDs | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.05
46
Gleneagle
Có giám sát quản lý
Gleneagle
Điểm
8.04
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.04
47
AvaTrade
Có giám sát quản lý
AvaTrade
Điểm
8.04
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.04
48
TASMAN
Có giám sát quản lý
TASMAN
Điểm
8.04
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.04
49
Probis
Có giám sát quản lý
Probis
Điểm
8.04
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
8.04
50
Tải App WikiFX để xem chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
 • Hồng Kông

  hk.wikifx.com

 • Đài Loan

  tw.wikifx.com

 • Hoa Kỳ

  us.wikifx.com

 • Hàn Quốc

  kr.wikifx.com

 • Vương quốc Anh

  uk.wikifx.com

 • Nhật Bản

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Việt nam

  vn.wikifx.com

 • Nước Úc

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thái Lan

  th.wikifx.com

 • Síp

  cy.wikifx.com

 • Nước Đức

  de.wikifx.com

 • Nước Nga

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • Ấn Độ

  in.wikifx.com

 • Nước Pháp

  fr.wikifx.com

 • Tây Ban Nha

  es.wikifx.com

 • Bồ Đào Nha

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Campuchia

  kh.wikifx.com

 • Nước ý

  it.wikifx.com

 • Nam Phi

  za.wikifx.com

 • Thổ Nhĩ Kỳ

  tr.wikifx.com

 • Hà lan

  nl.wikifx.com

 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeye001@outlook.com
Ứng dụng tra cứu sàn giao dịch forex toàn cầu Tải về