XM
Có giám sát quản lý
XM

Cửa hàng Flagship
Điểm
9.01
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
9.01
GO MARKETS
Có giám sát quản lý
GO MARKETS

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.96
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.96
IC Markets
Có giám sát quản lý
IC Markets

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.91
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.91
Trade Nation
Có giám sát quản lý
Trade Nation
Điểm
8.76
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.76
4
HYCM
Có giám sát quản lý
HYCM
Điểm
8.63
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.63
5
FXTRADING.com
Có giám sát quản lý
FXTRADING.com
Điểm
8.58
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.58
6
BCR
Có giám sát quản lý
BCR
Điểm
8.55
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.55
7
IG
Giám sát cai quản trong nước
IG
Điểm
8.49
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.49
8
SQUAREDFINANCIAL
Có giám sát quản lý
SQUAREDFINANCIAL
Điểm
8.47
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Đức | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.47
9
easyMarkets
Có giám sát quản lý
easyMarkets
Điểm
8.46
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.46
10
DBG Markets
Có giám sát quản lý
DBG Markets

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.40
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.40
11
FOREX.com
Giám sát cai quản trong nước
FOREX.com
Điểm
8.40
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.40
12
CTRL INVESTMENTS
Có giám sát quản lý
CTRL INVESTMENTS
Điểm
8.37
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.37
13
Exness
Có giám sát quản lý
Exness

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.36
10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.36
14
OANDA
Giám sát cai quản trong nước
OANDA
Điểm
8.35
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.35
15
Hantec
Có giám sát quản lý
Hantec
Điểm
8.28
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.28
16
Decode Global
Có giám sát quản lý
Decode Global
Điểm
8.28
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.28
17
 ActivTrades
Có giám sát quản lý
ActivTrades
Điểm
8.27
15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.27
18
MultiBank Group
Có giám sát quản lý
MultiBank Group

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.26
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.26
19
ETO Markets
Có giám sát quản lý
ETO Markets
Điểm
8.26
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.26
20
Saxo
Có giám sát quản lý
Saxo
Điểm
8.24
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.24
21
FXCM
Có giám sát quản lý
FXCM
Điểm
8.23
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.23
22
Travelex
Có giám sát quản lý
Travelex
Điểm
8.22
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.22
23
CommBank
Có giám sát quản lý
CommBank
Điểm
8.21
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.21
24
BOQ
Có giám sát quản lý
BOQ
Điểm
8.21
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nguy cơ rủi ro trung bình
Điểm
8.21
25
Prospero
Có giám sát quản lý
Prospero
Điểm
8.21
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.21
26
Gleneagle
Có giám sát quản lý
Gleneagle
Điểm
8.20
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.20
27
Santander
Có giám sát quản lý
Santander
Điểm
8.19
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.19
28
Spreadex
Có giám sát quản lý
Spreadex
Điểm
8.19
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Tự tìm hiểu
Điểm
8.19
29
BUX Markets
Có giám sát quản lý
BUX Markets
Điểm
8.19
Trên 20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.19
30
Bell Potter
Có giám sát quản lý
Bell Potter
Điểm
8.18
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn
Điểm
8.18
31
Tier1FX
Có giám sát quản lý
Tier1FX
Điểm
8.17
Trên 20 năm | Đăng ký tại Malta | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.17
32
WOCOM
Có giám sát quản lý
WOCOM
Điểm
8.17
15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giao dịch đòn bẩy | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.17
33
FPG
Có giám sát quản lý
FPG
Điểm
8.17
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.17
34
LIRUNEX
Có giám sát quản lý
LIRUNEX
Điểm
8.16
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Đức | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.16
35
IB
Danh sách đen
IB
Điểm
8.15
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.15
36
FOREX EXCHANGE
Có giám sát quản lý
FOREX EXCHANGE
Điểm
8.15
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.15
37
JB Markets
Có giám sát quản lý
JB Markets
Điểm
8.15
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.15
38
Quadcode Markets
Có giám sát quản lý
Quadcode Markets
Điểm
8.15
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.15
39
Tasman FX
Có giám sát quản lý
Tasman FX
Điểm
8.14
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.14
40
AvaTrade
Có giám sát quản lý
AvaTrade
Điểm
8.13
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.13
41
PLOTIO
Có giám sát quản lý
PLOTIO
Điểm
8.13
10-15 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại A1 | MT4/5 chính thức
Điểm
8.13
42
Access Bank
Có giám sát quản lý
Access Bank
Điểm
8.11
15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.11
43
Forex Sport
Có giám sát quản lý
Forex Sport
Điểm
8.11
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
8.11
44
CurrencyFair
Có giám sát quản lý
CurrencyFair
Điểm
8.11
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Nghiệp vụ quốc tế
Điểm
8.11
45
Hirose Financial
Có giám sát quản lý
Hirose Financial
Điểm
8.08
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.08
46
JFX
Có giám sát quản lý
JFX
Điểm
8.08
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.08
47
Plus500
Có giám sát quản lý
Plus500
Điểm
8.08
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
48
FXTF
Có giám sát quản lý
FXTF
Điểm
8.08
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
8.08
49
Gaitame Finest
Có giám sát quản lý
Gaitame Finest
Điểm
8.08
15-20 năm | Đăng ký tại Nhật Bản | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
8.08
50
Tải App WikiFX để xem chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com