2023-10-05 03:21:34 วันพฤหัสบดี

2023-10-05
เวลา เขตปกครองพิเศษ เหตุการณ์ กราฟ ความสำคัญ ค่าก่อนหน้า ค่าที่คาดการณ์ มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา เปลี่ยนแปลง
23:30 8-Week Bill Auction 5.33% -- -- --
23:30 4-Week Bill Auction 5.29% -- -- --
23:30 Fed Barkin Speech -- -- -- --
22:30 EIA Natural Gas Stocks Change 90Bcf -- -- --
22:00 Ivey PMI s.a 53.5 49.6 -- --
22:00 ECB Guindos Speech -- -- -- --
21:00 Bundesbank NagelSpeech -- -- -- --
21:00 Fed Mester Speech -- -- -- --
20:30 Initial Jobless Claims 204K 210.0K -- --
20:30 Jobless Claims 4-week Average 211K 209.25K -- --
20:30 Continuing Jobless Claims 1670K 1665.0K -- --
20:30 Imports C$61.4B C$62.7B -- --
20:30 Exports $251.7B $255.5B -- --
20:30 Imports $316.7B $313.8B -- --
20:30 Balance of Trade $-65B $-58.3B -- --
คลิกเพื่อโหลดเพิ่มเติม

2023-10-05 03:21:34 วันพฤหัสบดี

ไม่ได้ประกาศ
23:30
8-Week Bill Auction
ค่าก่อนหน้า: 5.33% ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
23:30
4-Week Bill Auction
ค่าก่อนหน้า: 5.29% ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
23:30
Fed Barkin Speech
ค่าก่อนหน้า: -- ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
22:30
EIA Natural Gas Stocks Change
ค่าก่อนหน้า: 90Bcf ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
22:00
Ivey PMI s.a
ค่าก่อนหน้า: 53.5 ค่าที่คาดการณ์: 49.6 มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
22:00
ECB Guindos Speech
ค่าก่อนหน้า: -- ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
21:00
Bundesbank NagelSpeech
ค่าก่อนหน้า: -- ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
21:00
Fed Mester Speech
ค่าก่อนหน้า: -- ค่าที่คาดการณ์: -- มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Initial Jobless Claims
ค่าก่อนหน้า: 204K ค่าที่คาดการณ์: 210.0K มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Jobless Claims 4-week Average
ค่าก่อนหน้า: 211K ค่าที่คาดการณ์: 209.25K มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Continuing Jobless Claims
ค่าก่อนหน้า: 1670K ค่าที่คาดการณ์: 1665.0K มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Imports
ค่าก่อนหน้า: C$61.4B ค่าที่คาดการณ์: C$62.7B มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Exports
ค่าก่อนหน้า: $251.7B ค่าที่คาดการณ์: $255.5B มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Imports
ค่าก่อนหน้า: $316.7B ค่าที่คาดการณ์: $313.8B มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
ไม่ได้ประกาศ
20:30
Balance of Trade
ค่าก่อนหน้า: $-65B ค่าที่คาดการณ์: $-58.3B มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา: --
คลิกเพื่อโหลดเพิ่มเติม
เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com