แบบสอบถามระหว่างประเทศ
กรุณาเลือกประเทศ/ภูมิภาค
กรุณาเลือกเมือง
กรุณาเลือกธนาคาร
ค้นหา

อะไรคือ Swift code

Swift Code เป็นรูปแบบมาตรฐานของรหัสประจำตัวธนาคาร (BIC) ซึ่งเป็นรหัสเฉพาะสำหรับธนาคารหนึ่ง ๆ รหัสเหล่านี้ใช้สำหรับการโอนระหว่างธนาคารโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารยังใช้รหัสเหล่านี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อความอื่น ๆ ระหว่างกัน

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com