แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว
WikiFX
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
WikiFX
เยี่ยมชม Guotai Junan ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-17
Guotai Junan
Danger เยี่ยมชม HKyifu ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-18
HKyifu
เยี่ยมชม GET NICE ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-17
GET NICE
Danger เยี่ยมชม JS ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-11
JS
Danger เยี่ยมชม hkyifuqh ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-11
hkyifuqh
Danger เยี่ยมชม FVP Trade ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-30
FVP Trade
Danger เยี่ยมชม GUOYUAN INTERNATIONAL ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-02
GUOYUAN INTERNATIONAL
เยี่ยมชม IMC ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-28
IMC
Danger เยี่ยมชม Hkyifu ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-27
Hkyifu
เยี่ยมชม TFI ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-29
TFI
Danger เยี่ยมชม GLORYSKY (สำนักงานวันชัย) ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-20
GLORYSKY
Danger เยี่ยมชม qihuo852 (สำนักงานวันชัย) ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-19
qihuo852
เยี่ยมชม GLORY SUN BULLION ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-22
GLORY SUN BULLION
Danger เยี่ยมชม Grand International ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-20
Grand International
เยี่ยมชม ChinaGalaxy ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-13
ChinaGalaxy
Danger เยี่ยมชม YDF ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-15
YDF
เยี่ยมชม Asia Pacific Bullion Limited ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-14
Asia Pacific Bullion Limited
Danger เยี่ยมชม HIIFX ในแคนาดา -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: แคนาดา
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-15
HIIFX
เยี่ยมชม Zhongda ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-08
Zhongda
เยี่ยมชม Fulbright ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-07-05
Fulbright
เยี่ยมชม Guotai Junan ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
Guotai Junan 2022-08-17
เยี่ยมชม HKyifu ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
HKyifu 2022-08-18
เยี่ยมชม GET NICE ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
GET NICE 2022-08-17
เยี่ยมชม JS ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
JS 2022-08-11
เยี่ยมชม hkyifuqh ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
hkyifuqh 2022-08-11
เยี่ยมชม FVP Trade ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
FVP Trade 2022-07-30
เยี่ยมชม GUOYUAN INTERNATIONAL ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
GUOYUAN INTERNATIONAL 2022-08-02
เยี่ยมชม IMC ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
IMC 2022-07-28
เยี่ยมชม Hkyifu ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
Hkyifu 2022-07-27
เยี่ยมชม TFI ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
TFI 2022-07-29
เยี่ยมชม GLORYSKY (สำนักงานวันชัย) ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
GLORYSKY 2022-07-20
เยี่ยมชม qihuo852 (สำนักงานวันชัย) ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
qihuo852 2022-07-19
เยี่ยมชม GLORY SUN BULLION ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
ฮ่องกง
GLORY SUN BULLION 2022-07-22
เยี่ยมชม Grand International ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
Grand International 2022-07-20
เยี่ยมชม ChinaGalaxy ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
ฮ่องกง
ChinaGalaxy 2022-07-13
เยี่ยมชม YDF ในฮ่องกง -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
YDF 2022-07-15
เยี่ยมชม Asia Pacific Bullion Limited ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
ฮ่องกง
Asia Pacific Bullion Limited 2022-07-14
เยี่ยมชม HIIFX ในแคนาดา -- ไม่พบสำนักงาน
Danger แคนาดา
HIIFX 2022-07-15
เยี่ยมชม Zhongda ในฮ่องกง - ยืนยันสำนักงานแล้ว
ฮ่องกง
Zhongda 2022-07-08
เยี่ยมชม Fulbright ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
Fulbright 2022-07-05

สำรวจภาคสนามโบรกเกอร์

มีแนวโน้มจะเป็นโบร์กเกอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น

Ascentmarkets

คะแนนของ 1.16
1-2ปี |ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย |ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ |กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย |กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด |ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ |
อยู่ในการกำกับดูแล

HKyifu

คะแนนของ 6.78
2-5ปี |การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน |การซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ |กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย |
อยู่ในการกำกับดูแล

Guotai Junan

คะแนนของ 7.85
15-20ปี |การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน |ใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ |MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ |มีให้บริการสำหรับประเทศจีนเท่านั้น |
มีแนวโน้มจะเป็นโบร์กเกอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น

YDF

คะแนนของ 1.24
1-2ปี |ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย |ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ |กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย |ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ |
อยู่ในการกำกับดูแล

GET NICE

คะแนนของ 7.16
15-20ปี |การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน |การซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ |กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย |

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์

ตรวจสอบการกำกับดูแลได้ง่าย

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
 • ฮ่องกงจีน

  hk.wikifx.com

 • ไต้หวัน

  tw.wikifx.com

 • สหรัฐอเมริกา

  us.wikifx.com

 • เกาหลี

  kr.wikifx.com

 • สหราชอาณาจักร

  uk.wikifx.com

 • ประเทศญี่ปุ่น

  jp.wikifx.com

 • อินโดนีเซีย

  id.wikifx.com

 • เวียดนาม

  vn.wikifx.com

 • ออสเตรเลีย

  au.wikifx.com

 • สิงคโปร์

  sg.wikifx.com

 • ประเทศไทย

  th.wikifx.com

 • ประเทศไซปรัส

  cy.wikifx.com

 • ประเทศเยอรมัน

  de.wikifx.com

 • รัสเซีย

  ru.wikifx.com

 • ฟิลิปปินส์

  ph.wikifx.com

 • นิวซีแลนด์

  nz.wikifx.com

 • ยูเครน

  ua.wikifx.com

 • อินเดีย

  in.wikifx.com

 • ฝรั่งเศส

  fr.wikifx.com

 • สเปน

  es.wikifx.com

 • โปรตุเกส

  pt.wikifx.com

 • ประเทศมาเลเซีย

  my.wikifx.com

 • ประเทศไนจีเรีย

  ng.wikifx.com

 • ประเทศกัมพูชา

  kh.wikifx.com

 • อิตาลี

  it.wikifx.com

 • แอฟริกาใต้

  za.wikifx.com

 • ตุรกี

  tr.wikifx.com

 • เนเธอร์แลนด์

  nl.wikifx.com

 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ae.wikifx.com

 • โคลอมเบีย

  co.wikifx.com

United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeye001@outlook.com
แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว ดาวน์โหลด