Good เยี่ยมชม Decode Global ในออสเตรเลีย -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ออสเตรเลีย
เวลาการออกภาคสนาม:2022-11-09
Decode Global
Danger เยี่ยมชม CMI TRADER ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-11-03
CMI TRADER
Danger เยี่ยมชม House Of Borse Limited ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-11-03
HoB
Danger เยี่ยมชม Confort FX ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-11-03
Confort FX
เยี่ยมชม HTFX จำกัดในสหราชอาณาจักร -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-10-10
HTFX
Good เยี่ยมชม FAIR MARKETS ในออสเตรเลีย -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ออสเตรเลีย
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-20
FAIR MARKETS
เยี่ยมชม CWG Markets ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฝรั่งเศส
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-09
CWG Markets
Good เยี่ยมชม FxPro ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-09
FxPro
Danger เยี่ยมชม FXPB ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-03
FXPB
Danger เยี่ยมชม Bullet Global ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-03
Bullet Global
Danger เยี่ยมชม P P Market ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-08
P P Market
Good เยี่ยมชม Tickmill ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-09
Tickmill
เยี่ยมชม IG ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-09-09
IG
Danger เยี่ยมชม KKR ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-26
KKR
Danger เยี่ยมชม Lilium ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-25
Lilium
Danger เยี่ยมชม NYFX ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-23
NYGCM/NYFX
Danger เยี่ยมชม VIEXS ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ประเทศอังกฤษ
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-23
VIEXS
เยี่ยมชม CES CAPITAL (สำนักงานวันชัย 2) ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-19
CES CAPITAL
เยี่ยมชม Guotai Junan ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-17
Guotai Junan
Danger เยี่ยมชม VIEXS ในสหราชอาณาจักร - ไม่พบสำนักงาน
การสำรวจเขตปกครองพิเศษ: ฮ่องกง
เวลาการออกภาคสนาม:2022-08-25
daniel_wiki777
เยี่ยมชม Decode Global ในออสเตรเลีย -- พบสำนักงาน
Good ออสเตรเลีย
Decode Global 2022-11-09
เยี่ยมชม CMI TRADER ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
CMI TRADER 2022-11-03
เยี่ยมชม House Of Borse Limited ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
HoB 2022-11-03
เยี่ยมชม Confort FX ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
Confort FX 2022-11-03
เยี่ยมชม HTFX จำกัดในสหราชอาณาจักร -- พบสำนักงาน
ประเทศอังกฤษ
HTFX 2022-10-10
เยี่ยมชม FAIR MARKETS ในออสเตรเลีย -- พบสำนักงาน
Good ออสเตรเลีย
FAIR MARKETS 2022-09-20
เยี่ยมชม CWG Markets ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
ฝรั่งเศส
CWG Markets 2022-09-09
เยี่ยมชม FxPro ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
Good ประเทศอังกฤษ
FxPro 2022-09-09
เยี่ยมชม FXPB ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
FXPB 2022-09-03
เยี่ยมชม Bullet Global ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
Bullet Global 2022-09-03
เยี่ยมชม P P Market ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
P P Market 2022-09-08
เยี่ยมชม Tickmill ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
Good ประเทศอังกฤษ
Tickmill 2022-09-09
เยี่ยมชม IG ในสหราชอาณาจักร - พบสำนักงาน
ประเทศอังกฤษ
IG 2022-09-09
เยี่ยมชม KKR ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
KKR 2022-08-26
เยี่ยมชม Lilium ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
Lilium 2022-08-25
เยี่ยมชม NYFX ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
NYGCM/NYFX 2022-08-23
เยี่ยมชม VIEXS ในสหราชอาณาจักร -- ไม่พบสำนักงาน
Danger ประเทศอังกฤษ
VIEXS 2022-08-23
เยี่ยมชม CES CAPITAL (สำนักงานวันชัย 2) ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
CES CAPITAL 2022-08-19
เยี่ยมชม Guotai Junan ในฮ่องกง -- พบสำนักงาน
ฮ่องกง
Guotai Junan 2022-08-17
เยี่ยมชม VIEXS ในสหราชอาณาจักร - ไม่พบสำนักงาน
Danger ฮ่องกง
daniel_wiki777 2022-08-25

สำรวจภาคสนามโบรกเกอร์

อยู่ในการกำกับดูแล

Decode Global

คะแนนของ 8.15
2-5ปี |การกำกับดูแล วานูอาตู |ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย |MT4/5 มีใบอนุญาตโดยสมบูรณ์ |
ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

MultiBank Group

คะแนนของ 2.1
5-10ปี |การกำกับดูแล ประเทศเยอรมัน |ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป |MT4/5 มีใบอนุญาตโดยสมบูรณ์ |ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย |กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด |ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ |การกำกับดูแลในต่างประเทศ |
มีแนวโน้มจะเป็นโบร์กเกอร์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้น

CMI TRADER

คะแนนของ 1.42
2-5ปี |ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย |MT4/5 White Label |เซิฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเท่านั้น |กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด |ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ |
ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

HoB

คะแนนของ 4.53
2-5ปี |การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร |ใบอนุญาตประมวลผลโดยตรง(STP) |MT4/5 มีใบอนุญาตโดยสมบูรณ์ |กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด |ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ |
ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

Spinnaker

คะแนนของ 3.23
2-5ปี |การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร |ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน |กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย |กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด |ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ |

ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ดาวน์โหลดแอปเพื่อรับข้อมูลที่สมบูรณ์

ตรวจสอบการกำกับดูแลได้ง่าย

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
 • ฮ่องกงจีน

  hk.wikifx.com

 • ไต้หวัน

  tw.wikifx.com

 • สหรัฐอเมริกา

  us.wikifx.com

 • เกาหลี

  kr.wikifx.com

 • สหราชอาณาจักร

  uk.wikifx.com

 • ประเทศญี่ปุ่น

  jp.wikifx.com

 • อินโดนีเซีย

  id.wikifx.com

 • เวียดนาม

  vn.wikifx.com

 • ออสเตรเลีย

  au.wikifx.com

 • สิงคโปร์

  sg.wikifx.com

 • ประเทศไทย

  th.wikifx.com

 • ประเทศไซปรัส

  cy.wikifx.com

 • ประเทศเยอรมัน

  de.wikifx.com

 • รัสเซีย

  ru.wikifx.com

 • ฟิลิปปินส์

  ph.wikifx.com

 • นิวซีแลนด์

  nz.wikifx.com

 • ยูเครน

  ua.wikifx.com

 • อินเดีย

  in.wikifx.com

 • ฝรั่งเศส

  fr.wikifx.com

 • สเปน

  es.wikifx.com

 • โปรตุเกส

  pt.wikifx.com

 • ประเทศมาเลเซีย

  my.wikifx.com

 • ประเทศไนจีเรีย

  ng.wikifx.com

 • ประเทศกัมพูชา

  kh.wikifx.com

 • อิตาลี

  it.wikifx.com

 • แอฟริกาใต้

  za.wikifx.com

 • ตุรกี

  tr.wikifx.com

 • เนเธอร์แลนด์

  nl.wikifx.com

 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ae.wikifx.com

 • โคลอมเบีย

  co.wikifx.com

 • อาร์เจนตินา

  ar.wikifx.com

 • เบลารุส

  by.wikifx.com

 • เอกวาดอร์

  ec.wikifx.com

 • อียิปต์

  eg.wikifx.com

 • คาซัคสถาน

  kz.wikifx.com

 • โมร็อกโก

  ma.wikifx.com

 • เม็กซิโก

  mx.wikifx.com

 • เปรู

  pe.wikifx.com

 • ประเทศปากีสถาน

  pk.wikifx.com

 • ตูนิเซีย

  tn.wikifx.com

 • เวเนซุเอลา

  ve.wikifx.com

United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com