※ การจัดอันดับการเรียกดู สหรัฐอเมริกา บน WikiFX

FXCM
อยู่ในการกำกับดูแล
FXCM

Flagship Store
9.45
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
9.45
คะแนน
IC Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
IC Markets

Flagship Store
9.05
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
9.05
คะแนน
XM
อยู่ในการกำกับดูแล
XM

Flagship Store
9.04
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
9.04
คะแนน
Ec Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
Ec Markets

Flagship Store
9.04
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
9.04
คะแนน
4
GO MARKETS
อยู่ในการกำกับดูแล
GO MARKETS

Flagship Store
8.98
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.98
คะแนน
5
FP Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
FP Markets

Flagship Store
8.88
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.88
คะแนน
6
FBS
อยู่ในการกำกับดูแล
FBS

Flagship Store
8.76
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.76
คะแนน
7
FXTRADING.com
อยู่ในการกำกับดูแล
FXTRADING.com
8.66
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.66
คะแนน
8
Trade Nation
อยู่ในการกำกับดูแล
Trade Nation
8.66
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerการวิจัยตนเองกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.66
คะแนน
9
HYCM
อยู่ในการกำกับดูแล
HYCM
8.64
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.64
คะแนน
10
BCR
อยู่ในการกำกับดูแล
BCR
8.62
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.62
คะแนน
11
STARTRADER
อยู่ในการกำกับดูแล
STARTRADER

Flagship Store
8.62
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.62
คะแนน
12
Hantec
อยู่ในการกำกับดูแล
Hantec
8.61
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.61
คะแนน
13
Blueberry Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
Blueberry Markets
8.60
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.60
คะแนน
14
MultiBank Group
อยู่ในการกำกับดูแล
MultiBank Group

Flagship Store
8.59
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
8.59
คะแนน
15
VT Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
VT Markets

Flagship Store
8.59
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.59
คะแนน
16
ATFX
อยู่ในการกำกับดูแล
ATFX

Flagship Store
8.50
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
8.50
คะแนน
17
Wing Fung
อยู่ในการกำกับดูแล
Wing Fung
8.48
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ฮ่องกงใบอนุญาตประเภท AAใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.48
คะแนน
18
MiTRADE
อยู่ในการกำกับดูแล
MiTRADE

Flagship Store
8.48
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Maker
8.48
คะแนน
19
easyMarkets
อยู่ในการกำกับดูแล
easyMarkets
8.47
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.47
คะแนน
20
FOREX.com
การกำกับดูแลในประเทศ
FOREX.com
8.46
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.46
คะแนน
21
Fusion Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
Fusion Markets
8.42
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.42
คะแนน
22
Exness
อยู่ในการกำกับดูแล
Exness

Flagship Store
8.38
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ประเทศไซปรัสโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.38
คะแนน
23
Taurex
อยู่ในการกำกับดูแล
Taurex
8.38
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.38
คะแนน
24
IG
อยู่ในการกำกับดูแล
IG
8.37
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกนิวซีแลนด์ โบร์กเกอร์ Market Makerถูกยกเลิกกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.37
คะแนน
25
OANDA
การกำกับดูแลในประเทศ
OANDA
8.36
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.36
คะแนน
26
Decode Global
อยู่ในการกำกับดูแล
Decode Global

การชดเชย
8.36
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
8.36
คะแนน
27
AvaTrade
อยู่ในการกำกับดูแล
AvaTrade
8.31
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.31
คะแนน
28
BUX Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
BUX Markets
8.27
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.27
คะแนน
29
HFM
อยู่ในการกำกับดูแล
HFM

Flagship Store
8.26
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ประเทศไซปรัสโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.26
คะแนน
30
Saxo
อยู่ในการกำกับดูแล
Saxo
8.25
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerธุรกิจทั่วโลกฝรั่งเศส ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปถูกยกเลิกกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.25
คะแนน
31
Travelex
อยู่ในการกำกับดูแล
Travelex
8.23
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.23
คะแนน
32
CWG Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
CWG Markets
8.23
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT5 แบบเต็มระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.23
คะแนน
33
CommBank
อยู่ในการกำกับดูแล
CommBank
8.22
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.22
คะแนน
34
BOQ
อยู่ในการกำกับดูแล
BOQ
8.22
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.22
คะแนน
35
AUS GLOBAL
อยู่ในการกำกับดูแล
AUS GLOBAL

Flagship Store

การชดเชย
8.22
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ประเทศไซปรัสโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
8.22
คะแนน
36
Gleneagle
อยู่ในการกำกับดูแล
Gleneagle
8.21
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.21
คะแนน
37
Axi
อยู่ในการกำกับดูแล
Axi
8.21
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลกระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
8.21
คะแนน
38
CPT Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
CPT Markets

Flagship Store
8.21
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็ม
8.21
คะแนน
39
Spreadex
อยู่ในการกำกับดูแล
Spreadex
8.20
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerการวิจัยตนเองธุรกิจทั่วโลก
8.20
คะแนน
40
Bell Potter
อยู่ในการกำกับดูแล
Bell Potter
8.20
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.20
คะแนน
41
MACRO MARKETS
อยู่ในการกำกับดูแล
MACRO MARKETS
8.19
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.19
คะแนน
42
Tier1FX
อยู่ในการกำกับดูแล
Tier1FX
8.18
คะแนน
มากกว่า 20 ปีการกำกับดูแล เกาะมอลตาโบร์กเกอร์ Market Makerใบอนุญาต MT4 แบบเต็มธุรกิจทั่วโลก
8.18
คะแนน
43
WOCOM
อยู่ในการกำกับดูแล
WOCOM
8.17
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ฮ่องกงใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยกำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนดระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.17
คะแนน
44
LIRUNEX
อยู่ในการกำกับดูแล
LIRUNEX
8.17
คะแนน
5-10ปีการกำกับดูแล ประเทศเยอรมันใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อยใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.17
คะแนน
45
FOREX EXCHANGE
อยู่ในการกำกับดูแล
FOREX EXCHANGE
8.16
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่นใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อยใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาค
8.16
คะแนน
46
Quadcode Markets
อยู่ในการกำกับดูแล
Quadcode Markets
8.16
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.16
คะแนน
47
Tasman FX
อยู่ในการกำกับดูแล
Tasman FX
8.16
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ออสเตรเลียโบร์กเกอร์ Market Makerกลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัยระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.16
คะแนน
48
PLOTIO
อยู่ในการกำกับดูแล
PLOTIO
8.14
คะแนน
10-15ปีการกำกับดูแล ฮ่องกงใบอนุญาต A1ใบอนุญาต MT4 แบบเต็มโบร์กเกอร์ในภูมิภาคระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่การกำกับดูแลในต่างประเทศ
8.14
คะแนน
49
Access Bank
อยู่ในการกำกับดูแล
Access Bank
8.13
คะแนน
15-20ปีการกำกับดูแล สหราชอาณาจักรโบร์กเกอร์ Market Makerระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
8.13
คะแนน
50
ดาวน์โหลดแอป WikiFX เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
 • ฮ่องกงจีน

 • ไต้หวัน

  tw.wikifx.com

 • สหรัฐอเมริกา

  us.wikifx.com

 • เกาหลี

  kr.wikifx.com

 • สหราชอาณาจักร

  uk.wikifx.com

 • ประเทศญี่ปุ่น

  jp.wikifx.com

 • อินโดนีเซีย

  id.wikifx.com

 • เวียดนาม

  vn.wikifx.com

 • ออสเตรเลีย

  au.wikifx.com

 • สิงคโปร์

  sg.wikifx.com

 • ประเทศไทย

  th.wikifx.com

 • ประเทศไซปรัส

  cy.wikifx.com

 • ประเทศเยอรมัน

  de.wikifx.com

 • รัสเซีย

  ru.wikifx.com

 • ฟิลิปปินส์

  ph.wikifx.com

 • นิวซีแลนด์

  nz.wikifx.com

 • ยูเครน

  ua.wikifx.com

 • อินเดีย

  in.wikifx.com

 • ฝรั่งเศส

  fr.wikifx.com

 • สเปน

  es.wikifx.com

 • โปรตุเกส

  pt.wikifx.com

 • ประเทศมาเลเซีย

  my.wikifx.com

 • ประเทศไนจีเรีย

  ng.wikifx.com

 • ประเทศกัมพูชา

  kh.wikifx.com

 • อิตาลี

  it.wikifx.com

 • แอฟริกาใต้

  za.wikifx.com

 • ตุรกี

  tr.wikifx.com

 • เนเธอร์แลนด์

  nl.wikifx.com

 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ae.wikifx.com

 • โคลอมเบีย

  co.wikifx.com

 • อาร์เจนตินา

  ar.wikifx.com

 • เบลารุส

  by.wikifx.com

 • เอกวาดอร์

  ec.wikifx.com

 • อียิปต์

  eg.wikifx.com

 • คาซัคสถาน

  kz.wikifx.com

 • โมร็อกโก

  ma.wikifx.com

 • เม็กซิโก

  mx.wikifx.com

 • เปรู

  pe.wikifx.com

 • ประเทศปากีสถาน

  pk.wikifx.com

 • ตูนิเซีย

  tn.wikifx.com

 • เวเนซุเอลา

  ve.wikifx.com

United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com