Toàn bộ cơ quan cai quản
Czech national bank

1993 năm

Nhà nước quản lý

Ngân hàng Quốc gia Cộng hòa Séc (CNB) là ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát thị trường tài chính của Cộng hòa Séc, có trụ sở tại Prague và là thành viên của hệ thống Ngân hàng Trung ương châu Âu. CNB phát triển chính sách tiền tệ, phát hành tiền giấy và tiền xu, và quản lý việc giải quyết giữa hệ thống lưu thông và thanh toán của krona và ngân hàng. CNB cũng chịu trách nhiệm giám sát ngân hàng, thị trường vốn, bảo hiểm, quỹ hưu trí, công đoàn tín dụng, tổ chức tiền điện tử và giám sát ngành công nghiệp ngoại hối.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com