Toàn bộ cơ quan cai quản
Securities and Commodities Authority

2000 năm

Nhà nước quản lý

Kể từ khi thành lập, Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE (SCA) đã sẵn sàng thực hiện các mục tiêu được nêu trong Đạo luật Liên bang số (4) năm 2000. SCA không tiếc nỗ lực củng cố khung pháp lý bằng cách ban hành các quy định đảm bảo sự phát triển của tổ chức và khung giám sát của các công ty niêm yết cũng như các loại công ty khác hoạt động trong ngành chứng khoán. Ngoài ra, SCA đã giới thiệu một số biện pháp kiểm soát và tiêu chuẩn đóng góp tích cực để tăng niềm tin của nhà đầu tư vào SCA.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com