Toàn bộ cơ quan cai quản
Securities and Futures Bureau

2004 năm

Nhà nước quản lý

Để phát triển nền kinh tế quốc gia của Đài Loan, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán và thị trường tương lai của Đài Loan, bảo vệ quyền và lợi ích của các nhà đầu tư chứng khoán và nhà giao dịch tương lai, và duy trì trật tự giao dịch của thị trường chứng khoán và thị trường tương lai, Ủy ban Giám sát Tài chính đã thành lập Cục chứng khoán và hợp đồng tương lai (sau đây gọi là Cục) quản lý chứng khoán và thị trường tương lai, giám sát và quản lý ngành chứng khoán và hợp đồng tương lai, xây dựng, hoạch định và thực hiện các chính sách, luật pháp và các quy định, bao gồm việc xem xét các hợp đồng giao dịch tương lai và giám sát và quản lý giao dịch; giám sát và quản lý ngành chứng khoán và ngành tương lai; giám sát và quản lý đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán và thị trường tương lai trong nước; giám sát và quản lý ngành công nghiệp chứng khoán, các hiệp hội ngành tương lai và các tập đoàn liên quan.

Tạm không có số liệu

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com