Toàn bộ cơ quan cai quản
The Financial Industry RegulatoryAuthority

2007 năm

Nhà nước quản lý

Cơ quan quản lý ngành tài chính Hoa Kỳ (FINRA) được thành lập vào năm 2007 bằng sự hợp nhất của Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD, tổ chức tự quản lý ngành chứng khoán có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ vào thời điểm đó) và Cơ quan quản lý của Sở giao dịch chứng khoán New York. Cơ quan (Quy định NYSE, Inc.). Chức năng chính của Cơ quan quản lý ngành tài chính Hoa Kỳ (FINRA) là tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường thông qua giám sát hiệu quả và hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời chịu trách nhiệm chính về hành vi giao dịch của thị trường mua bán tự do (OTC) và hoạt động của các ngân hàng đầu tư. Với tư cách là một tổ chức phi chính phủ, sự hiện diện của FINRA cũng là một bước quan trọng trong việc phát triển một thị trường hiệu quả có khả năng tự điều chỉnh.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com