Toàn bộ cơ quan cai quản
The Financial Supervision Authority

2002 năm

Nhà nước quản lý

Cơ quan Giám sát Tài chính được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2002, kết hợp với các chức năng của Cơ quan Giám sát Ngân hàng của Eesti Pank và Cơ quan Giám sát Bảo hiểm và Cơ quan Thanh tra Chứng khoán của Bộ Tài chính. Đây là một cơ quan giám sát tài chính và giải quyết khủng hoảng với trách nhiệm và ngân sách tự quản, có thể thay mặt Estonia thực hiện việc ra quyết định độc lập.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com