Toàn bộ cơ quan cai quản
The Bermuda Monetary Authority

1969 năm

Nhà nước quản lý

Cơ quan quản lý tiền tệ Bermuda (Cơ quan quản lý hoặc BMA) điều chỉnh các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực dịch vụ tài chính của Bermuda. Cơ quan này được thành lập theo nghị định vào năm 1969. Vai trò của BMA đã phát triển trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu thay đổi của ngành dịch vụ tài chính. Ngoài việc giám sát, quản lý và kiểm tra các tổ chức tài chính hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình, cơ quan còn phát hành đồng tiền quốc gia của Bermuda, quản lý các giao dịch kiểm soát ngoại hối, hỗ trợ các cơ quan chức năng khác trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính và tư vấn cho chính phủ.

Tạm không có số liệu

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com