Toàn bộ cơ quan cai quản
Portuguese Securities Market Commission

1991 năm

Nhà nước quản lý

Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM) đảm bảo tính hiệu quả, công bằng, an ninh và minh bạch của thị trường chứng khoán, đặc biệt trong các lĩnh vực giám sát, điều tiết, hợp tác và xúc tiến thị trường. Một trong những ưu tiên hàng đầu của CMVM là bảo vệ nhà đầu tư.

Tạm không có số liệu

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com