Toàn bộ cơ quan cai quản
Capital Markets Authority LEBANON

2011 năm

Nhà nước quản lý

Cơ quan thị trường vốn Lebanon (CMA) là một cơ quan quản lý độc lập, tự trị được phê chuẩn theo Đạo luật thị trường vốn số 161, được thông qua vào ngày 17 tháng 8 năm 2011. Theo Đạo luật thị trường vốn 161/2011, trách nhiệm chính của CMA là giám sát, cấp phép và quản lý các hoạt động tại thị trường vốn Lebanon. Hai mục tiêu chính của CMA tập trung củng cố sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược của tổ chức: (I) thúc đẩy và phát triển thị trường vốn của Lebanon; (II) ban hành các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế và kiểm soát phù hợp cho tất cả các tổ chức liên quan đến các công cụ tài chính và Kiểm toán để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com