Toàn bộ cơ quan cai quản
China Financial Futures Exchange

2006 năm

Nhà nước quản lý

Sở giao dịch tài chính tương lai Trung Quốc (CFFEX) là một sở giao dịch được Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc phê duyệt để chuyên giao dịch và thanh toán các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai và quyền chọn. Được thành lập bởi Sở giao dịch tương lai Thượng Hải, Sở giao dịch hàng hóa Trịnh Châu, Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, CICC chính thức được thành lập tại Thượng Hải vào ngày 8 tháng 9 năm 2006. Việc thành lập CICC và phát triển tương lai tài chính có ý nghĩa chiến lược quan trọng để tăng cường cải cách thị trường tài chính, cải thiện hệ thống, phát huy các chức năng của thị trường tài chính và thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế bình thường mới.

Tải ứng dụng WikiFX

Xem thêm thông tin

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com