Toàn bộ cơ quan cai quản
Abu Dhabi Global Market

2004 năm

Nhà nước quản lý

Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính thị trường toàn cầu (ADGM) (FSRA) được thành lập để thúc đẩy môi trường dịch vụ tài chính đang phát triển ổn định và duy trì tính toàn vẹn của toàn bộ trung tâm tài chính quốc tế bằng cách quản lý mọi rủi ro tiềm ẩn và tác động bất lợi. Các chính sách và sự tuân thủ các quy tắc và quy định của ADRA là các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận để đảm bảo hoạt động đúng đắn của các tổ chức tài chính, những người tham gia thị trường phát triển trong một môi trường cạnh tranh bình đẳng và đảm bảo lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư. FSRA cung cấp mức độ minh bạch theo quy định cao nhất, đồng thời thực hiện các hoạt động điều tiết mở và tiến bộ thông qua tham vấn, giới thiệu và sửa đổi các quy tắc và chính sách tham gia.

Tạm không có số liệu

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com