Toàn bộ cơ quan cai quản
Financial Supervision Commission

2003 năm

Nhà nước quản lý

Theo Đạo luật Ủy ban Giám sát Tài chính, Ủy ban Giám sát Tài chính Bulgaria (FSC) được thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 2003. Cơ quan này độc lập với các cơ quan hành pháp và trực tiếp báo cáo các hoạt động của mình cho Quốc hội Cộng hòa Bulgaria. Ủy ban là một cơ quan chính phủ chuyên ngành giám sát và kiểm soát tất cả các bộ phận của hệ thống tài chính - thị trường vốn, thị trường bảo hiểm, thị trường bảo hiểm y tế và thị trường bảo hiểm hưu trí.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com