แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว!

0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
รายชื่อโบรกเกอร์ ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
0123456789
0123456789
  คุณอาจจะชอบ:
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.18
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.98
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  TMGM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  TMGM
  4
  คะแนนของ
  8.80
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Fortrade

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Fortrade
  5
  คะแนนของ
  8.71
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
  INFINOX

  อยู่ในการกำกับดูแล

  INFINOX
  6
  คะแนนของ
  8.66
  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  GO MARKETS

  อยู่ในการกำกับดูแล

  GO MARKETS
  7
  คะแนนของ
  8.47
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.18
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.98
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  TMGM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  TMGM
  4
  คะแนนของ
  8.80
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  INFINOX

  อยู่ในการกำกับดูแล

  INFINOX
  5
  คะแนนของ
  8.66
  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  FP Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FP Markets
  6
  คะแนนของ
  8.38
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  ATFX

  อยู่ในการกำกับดูแล

  ATFX
  7
  คะแนนของ
  8.38
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.98
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.18
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  AFX

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  AFX
  4
  คะแนนของ
  1.46
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ประเทศไซปรัส โบร์กเกอร์ Market Makerถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Bull Sphere

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Bull Sphere
  5
  คะแนนของ
  1.36
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  FBS

  ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

  FBS
  6
  คะแนนของ
  2.31
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  Morning Sky

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Morning Sky
  7
  คะแนนของ
  1.20
  1-2ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Alfa Success Corp

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Alfa Success Corp
  คะแนนของ
  1.17
  1-2ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Sunton Capital

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Sunton Capital
  คะแนนของ
  1.12
  1-2ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  IQ Option

  ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

  IQ Option
  คะแนนของ
  1.87
  5-10ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  LEGO

  ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

  LEGO
  4
  คะแนนของ
  1.76
  1-2ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ลงทะเบียนภาคธุรกิจทั่วไป | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  TR

  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น

  TR
  5
  คะแนนของ
  1.37
  โบรกเกอร์ต้มตุ๋น | 2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  FBS

  ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

  FBS
  6
  คะแนนของ
  2.31
  2-5ปี | การกำกับดูแล ประเทศไซปรัส | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  Sunton Capital

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Sunton Capital
  7
  คะแนนของ
  1.09
  ภายใน 1 ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  การคุ้มครองสิทธิ
  ข้อมูลการล้างพอร์ต
  จำนวนการชำระบัญชีในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  $429,120,386
  จำนวนการชำระบัญชีในเดือนที่ผ่านมา
  $6,294M
  จำนวนการชำระบัญชีในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  $16,580M
  ความรู้สึกของหมี/กระทิง MORE
  63.50% Long Position
  EURUSD
  36.50% Short Position
  อัตราส่วน Long/short MORE
  88.46% Long Position
  EURUSD
  11.54% Short Position
  การกระจายตำแหน่ง กำไร ขาดทุน
  MORE

  การสำรวจ

  MORE
  ไฮไลท์
  XM การสำรวจไซปรัส Forex GiantXM
  ประเทศไซปรัส ประเทศไซปรัส
  2020-02-13

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  XM
  คะแนนของ
  8.98

  ศูนย์ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

  MORE
  จำนวนเงินที่ได้รับการแก้ไขในช่วงหนึ่งเดือน(THB) ฿764,393,063
  จำนวนคนแก้ไข 11539
  เขียนการร้องเรียน
  ปัญหาการถอนเงิน 2021/10/22 18:13:56
  แพลตฟอร์มการฉ้อโกง
  ฉันคิดว่ามันเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่บัญชีของฉันถูกล็อคเมื่อฉันถอนออก มันขอให้ฉันจ่าย $5,000 เป็นมาร์จิ้น แต่ฉันติดต่อได้ทางไลน์เท่านั้น ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะได้รับส่วนต่างคืนหรือไม่
  FXRORxxb6464 WorldFirst
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง 2021/10/22 18:05:07
  ไม่มีบริการลูกค้า
  พวกเขาไม่มีบริการลูกค้าและปิดโซเชียลมีเดียทั้งหมด พวกเขาโกงผู้ใช้และไม่ตอบฉันตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพราะพวกเขาขอภาษีและบอกให้ฉันรอการตรวจสอบก่อนที่จะถอนเงินในที่สุดเงินของฉันก็หายไป
  RFLS Ring Financial
  ปัญหาการถอนเงิน 2021/10/22 17:02:59
  ถอนไม่ได้
  เงินของฉัน 406000 ทำให้การถอนไม่ชัดเจนที่บัญชีธนาคารของฉัน
  FXSMIhpx7209 ITE GLOBAL
  EA
  ยืนยันอีเมล์ไม่ได้

  ไม่ส่งรหัสยืนยันอีเมล์ กดให้ส่งมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่มี

  FXNNGjmx5526
  2021-10-17T21:50:27+08:00
  EA
  ยืนยันอีเมล์ไม่ได้ ไมีมีรหัสส่งมา กดหลายหนแล้ว

  ไม่มีรหัสในยืนยันส่งมาทางอีมล์ ยืนยันอีเมล์ไม่ได้

  FXNNGjmx5526
  2021-10-17T18:11:09+08:00
  EA
  yy

  ทำไมยืนยันอีเมลไม่ได้คะ ต้องทำไง

  yinglek
  2021-10-16T05:34:08+08:00
  EA
  โปร โบนัส 100% ฝากสูงสุด$500 ช่วยให้รอด โควิด ตลาดผันผวน ให้ฟรี ✓ฟรีBots ✓ฟรี vps ✓ฟรีindicators

  โปรโมชั่น โบนัส 100% หมดเขตสิ้นเดือนนี้ 30 กันยายน 2564 https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=613477&l=th&p=101 เบื่อดูกราฟ

  TOKEN
  2021-09-29T07:00:30+08:00
  EA
  Advanced Scalper+The Reaper ฟรี ไม่ทีรายเดือน

  Advanced Scalper + The Reaper ฝากรันฟรี ไม่มีเก็บรายเดือน

  FXROEsal7081
  2021-09-22T09:14:31+08:00
  รับสมัครงาน
  รับสมัครพาร์ทเนอร์ IB (Introducing Broker)

  สถานที่: ประเทศไทย

  ระดับเงินเดือน (USD): ตกลงกันได้

  Amber Pradabphenkhae
  2021-08-26T05:14:12+08:00
  Trend type
  GoldRight
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +121.02
  Trend strategy for Ethereum
  ฿ 66.42
  ซื้อ
  Trend type
  TurtleTrading
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +68.49
  Turtle Trading
  ฿ 66.42
  ซื้อ
  Trend type
  DeepTrader
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +337.81
  Add positions and grasp the general trend
  ฿ 66.42
  ซื้อ
  Trend type
  Lucky
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +262.92
  Big Period, big trend
  ฿ 66.42
  ซื้อ

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

  ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรดดาวน์โหลดเพื่อดูข้อมูลที่ครบถ้วน ฟรี

  ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

  ;
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

  เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX
  • ได้ รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากมาย
  • ได้รับอนุญาตให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด
  • เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น