แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว

0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
รายชื่อโบรกเกอร์
ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
0123456789
0123456789
  อยู่ในการกำกับดูแล
  IC Markets
  คะแนนของ9.18

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  อยู่ในการกำกับดูแล
  XM
  คะแนนของ8.98

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก

  อยู่ในการกำกับดูแล
  TMGM
  คะแนนของ8.80

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  อยู่ในการกำกับดูแล
  INFINOX
  คะแนนของ8.66

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  4
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ATFX
  คะแนนของ8.38

  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  5
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ACY Securities
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  6
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CPT Markets
  คะแนนของ7.92

  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  7
  อยู่ในการกำกับดูแล
  IV Markets
  คะแนนของ7.14

  1-2ปี | การกำกับดูแล เซเชลส์ | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย

  8
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Precision4x
  คะแนนของ6.44

  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน

  9
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Samtrade FX
  คะแนนของ6.11

  2-5ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ผู้ที่มีอำนาจแทน

  10
  การลงทะเบียนทั่วไป
  New Win FX
  คะแนนของ5.22

  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา

  11
  การลงทะเบียนทั่วไป
  FOGEE
  คะแนนของ5.11

  ภายใน 1 ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา

  12
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Fortrade
  คะแนนของ8.81

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  13
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Hantec
  คะแนนของ8.47

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  14
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FOREX.com
  คะแนนของ8.36

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  15
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CTRL INVESTMENTS
  คะแนนของ8.32

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  16
  อยู่ในการกำกับดูแล
  WF
  คะแนนของ8.32

  15-20ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | ใบอนุญาตประเภท AA | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | มีให้บริการสำหรับประเทศจีนเท่านั้น | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  17
  อยู่ในการกำกับดูแล
  easyMarkets
  คะแนนของ8.31

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  18
  อยู่ในการกำกับดูแล
  WorldFirst
  คะแนนของ8.30

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  19
  อยู่ในการกำกับดูแล
  HYCM
  คะแนนของ8.24

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  20
  อยู่ในการกำกับดูแล
  EightCap
  คะแนนของ8.24

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  21
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ActivTrades
  คะแนนของ8.24

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  22
  อยู่ในการกำกับดูแล
  SuperTrader Markets
  คะแนนของ8.23

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  23
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Saxo
  คะแนนของ8.22

  มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  24
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Travelex
  คะแนนของ8.20

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  25
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CommBank
  คะแนนของ8.19

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  26
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Santander
  คะแนนของ8.18

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  27
  อยู่ในการกำกับดูแล
  BOQ
  คะแนนของ8.18

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  28
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Spreadex
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  29
  อยู่ในการกำกับดูแล
  iDealing.com
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  30
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Holloway Friendly
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  31
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Assurant
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  32
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Bell Potter
  คะแนนของ8.16

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  33
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Royal
  คะแนนของ8.16

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  34
  อยู่ในการกำกับดูแล
  IB
  คะแนนของ8.13

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ฮ่องกง การซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  35
  อยู่ในการกำกับดูแล
  AxiCorp
  คะแนนของ8.13

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  36
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FXCM
  คะแนนของ8.12

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  37
  อยู่ในการกำกับดูแล
  JB Markets
  คะแนนของ8.12

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  38
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Spreadco
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  39
  อยู่ในการกำกับดูแล
  BCR
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  40
  อยู่ในการกำกับดูแล
  TASMAN
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  41
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Probis
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  42
  อยู่ในการกำกับดูแล
  PROSPERO MARKETS
  คะแนนของ8.10

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  43
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Gleneagle
  คะแนนของ8.10

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  44
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Cambridge FX
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  45
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Access Bank
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  46
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CFH Clearing
  คะแนนของ8.08

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  47
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Forex Sport
  คะแนนของ8.08

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  48
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ETO
  คะแนนของ8.08

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  49
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CurrencyFair
  คะแนนของ8.07

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  50
  อยู่ในการกำกับดูแล
  IC Markets
  คะแนนของ9.18

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  อยู่ในการกำกับดูแล
  XM
  คะแนนของ8.98

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก

  อยู่ในการกำกับดูแล
  Fortrade
  คะแนนของ8.81

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  อยู่ในการกำกับดูแล
  TMGM
  คะแนนของ8.80

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  4
  อยู่ในการกำกับดูแล
  INFINOX
  คะแนนของ8.66

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  5
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Hantec
  คะแนนของ8.47

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  6
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ATFX
  คะแนนของ8.38

  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  7
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FOREX.com
  คะแนนของ8.36

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  8
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CTRL INVESTMENTS
  คะแนนของ8.32

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  9
  อยู่ในการกำกับดูแล
  WF
  คะแนนของ8.32

  15-20ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | ใบอนุญาตประเภท AA | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | มีให้บริการสำหรับประเทศจีนเท่านั้น | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  10
  อยู่ในการกำกับดูแล
  easyMarkets
  คะแนนของ8.31

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  11
  อยู่ในการกำกับดูแล
  WorldFirst
  คะแนนของ8.30

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  12
  อยู่ในการกำกับดูแล
  HYCM
  คะแนนของ8.24

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  13
  อยู่ในการกำกับดูแล
  EightCap
  คะแนนของ8.24

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  14
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ActivTrades
  คะแนนของ8.24

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  15
  อยู่ในการกำกับดูแล
  SuperTrader Markets
  คะแนนของ8.23

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  16
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Saxo
  คะแนนของ8.22

  มากกว่า 20 ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  17
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Travelex
  คะแนนของ8.20

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  18
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CommBank
  คะแนนของ8.19

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  19
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Santander
  คะแนนของ8.18

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  20
  อยู่ในการกำกับดูแล
  BOQ
  คะแนนของ8.18

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  21
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Spreadex
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  22
  อยู่ในการกำกับดูแล
  iDealing.com
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  23
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Holloway Friendly
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  24
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Assurant
  คะแนนของ8.17

  15-20ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  25
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Bell Potter
  คะแนนของ8.16

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  26
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Royal
  คะแนนของ8.16

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  27
  อยู่ในการกำกับดูแล
  IB
  คะแนนของ8.13

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ฮ่องกง การซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  28
  อยู่ในการกำกับดูแล
  AxiCorp
  คะแนนของ8.13

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  29
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FXCM
  คะแนนของ8.12

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่

  30
  อยู่ในการกำกับดูแล
  JB Markets
  คะแนนของ8.12

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  31
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Spreadco
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  32
  อยู่ในการกำกับดูแล
  BCR
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ

  33
  อยู่ในการกำกับดูแล
  TASMAN
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  34
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Probis
  คะแนนของ8.11

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  35
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Gleneagle
  คะแนนของ8.10

  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  36
  อยู่ในการกำกับดูแล
  PROSPERO MARKETS
  คะแนนของ8.10

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  37
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ACY Securities
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์

  38
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Access Bank
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  39
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Cambridge FX
  คะแนนของ8.09

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  40
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Forex Sport
  คะแนนของ8.08

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  41
  อยู่ในการกำกับดูแล
  ETO
  คะแนนของ8.08

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  42
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CFH Clearing
  คะแนนของ8.08

  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  43
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Olive Financial Markets
  คะแนนของ8.07

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  44
  อยู่ในการกำกับดูแล
  CurrencyFair
  คะแนนของ8.07

  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  45
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FOREX EXCHANGE
  คะแนนของ8.06

  10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  46
  อยู่ในการกำกับดูแล
  EZ
  คะแนนของ8.06

  10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  47
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Zhongrong
  คะแนนของ8.05

  15-20ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | การซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  48
  อยู่ในการกำกับดูแล
  FXTF
  คะแนนของ8.04

  10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค

  49
  อยู่ในการกำกับดูแล
  Compass Markets
  คะแนนของ8.04

  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

  50

  ศูนย์ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

  ปัญหาได้รับการแก้ไขสำหรับ 11481
  เพิ่มเติม

  จำนวนเงินที่ได้รับการแก้ไขในช่วงหนึ่งเดือน

  ฿54,743,673

  ยอดการชำระเงินสะสม

  ฿741,114,639

  ความเร็วในการประมวลผล

  31 วัน / กรณี

  จำนวนคนแก้ไข

  11481

  VPS

  ปัจจุบันมีการจัดการกองทุนจริง

  ฿18,201B

  จำนวนธุรกรรมวันนี้

  875136

  จำนวนตำแหน่งที่ชำระบัญชีวันนี้

  1246

  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 2ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 2ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 2ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 淡定*生 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 哄** 2ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 泰** 30นาที
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ An***s 30นาที
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 张** 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 2ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ A1***A 30นาที
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ Dj***g 30นาที
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ FX***7 1ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ FX***0 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ FX***1 30นาที
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 陈** 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ FX***7 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 3ชั่วโมง
  VPS เปิดก่อนผู้ใช้ 白** 30นาที
  จีนดั้งเดิม Tools Martin Shock Trend type Grid type Comprehensive type

  เพิ่มเติม

  Trending

  MT4 local documentary system

  Earnings from back-testing in the past year: +337.81

  Trend to increase positions, seize the big market

  8.00
  กำไรรวม อันดับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่ ผู้ใช้ใหม่ อัตรา Stop out คำสั่งกำไรของผู้ใช้ ความสามารถในการทำกำไรของนายหน้า จำนวนการซื้อขายทั้งหมด ค่า Spread ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์ อันดับเงินฝากสุทธิ อันดับการถอนสุทธิ การจัดอันดับกองทุน

  กำไรรวม

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Exness
  16.69
  --
  2
  FXTM
  12.97
  1
  3
  XM
  10.61
  1
  4
  IC Markets
  6.72
  --
  5
  TMGM
  4.81
  --
  6
  Swissquote
  3.72
  2
  7
  AvaTrade
  2.66
  --
  8
  FOREX.com
  2.66
  1
  9
  FBS
  2.47
  3
  10
  CPT Markets
  1.91
  5

  อันดับการซื้อขายที่ใช้งานอยู่

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  XM
  23.40
  --
  2
  FXTM
  9.91
  1
  3
  IC Markets
  9.13
  1
  4
  Exness
  7.78
  --
  5
  TMGM
  4.54
  --
  6
  Tickmill
  4.43
  --
  7
  CPT Markets
  2.98
  1
  8
  AvaTrade
  2.00
  1
  9
  Swissquote
  1.61
  3
  10
  FOREX.com
  1.56
  1

  การจัดอันดับผู้ใช้ใหม่

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  XM
  17.86
  --
  2
  Exness
  12.41
  --
  3
  IC Markets
  9.11
  --
  4
  FXTM
  8.62
  --
  5
  TMGM
  5.28
  --
  6
  Tickmill
  4.14
  --
  7
  CPT Markets
  3.34
  3
  8
  FOREX.com
  1.85
  1
  9
  AvaTrade
  1.85
  1
  10
  Doo Prime
  1.41
  3

  อันดับอัตราการชำระบัญชี

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Horseforex
  18.75
  44
  2
  CWG Markets
  9.02
  8
  3
  ROCKFORT
  7.18
  2
  4
  XINSHENG
  6.74
  50
  5
  MultibankFX
  6.38
  38
  6
  UAG
  6.02
  36
  7
  ThinkMarkets
  5.44
  4
  8
  FXBTG
  4.55
  47
  9
  Alpari
  4.17
  4
  10
  FXCM
  3.91
  6

  คำสั่งกำไรของผู้ใช้

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Novox
  89.01
  --
  2
  Axitrader
  79.57
  --
  3
  WeTrade
  72.21
  1
  4
  Valutrades
  71.16
  26
  5
  FOREX.com
  69.68
  15
  6
  INFINOX
  69.05
  4
  7
  Tickmill
  68.92
  --
  8
  Swissquote
  68.33
  28
  9
  GMI
  68.20
  8
  10
  USGFX
  67.73
  4

  ความสามารถในการทำกำไรของนายหน้า

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Exness
  179.84
  --
  2
  FXTM
  98.50
  --
  3
  IC Markets
  75.82
  44
  4
  XM
  57.18
  --
  5
  FBS
  55.13
  40
  6
  Doo Prime
  11.49
  34
  7
  Pepperstone
  11.34
  37
  8
  SuperTrader Markets
  7.91
  --
  9
  Alpari
  6.28
  28
  10
  INFINOX
  5.85
  36

  จำนวนการซื้อขายทั้งหมด

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  FXTM
  18.15
  --
  2
  IC Markets
  9.58
  --
  3
  Tickmill
  5.01
  --
  4
  TMGM
  3.75
  1
  5
  XM
  2.67
  1
  6
  FBS
  2.62
  2
  7
  CPT Markets
  2.17
  3
  8
  Swissquote
  1.72
  6
  9
  AvaTrade
  1.59
  --
  10
  FXCM
  1.57
  3

  ค่า Spread

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  ForexClub
  5.30
  19
  2
  Tickmill
  5.57
  3
  3
  Doo Prime
  6.40
  2
  4
  Valutrades
  7.32
  2
  5
  IC Markets
  7.94
  2
  6
  FXTM
  9.20
  2
  7
  Pepperstone
  9.71
  3
  8
  ACY Securities
  9.91
  1
  9
  CPT Markets
  10.48
  6
  10
  FBS
  10.90
  15

  ต้นทุนแบบโรลโอเวอร์

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Valutrades
  0.06
  5
  2
  AvaTrade
  -0.14
  3
  3
  ZFX
  -0.16
  40
  4
  Anzo Capital
  -0.20
  10
  5
  ALPHA TRADEX
  -0.20
  --
  6
  FOREX.com
  -0.30
  24
  7
  ATFX
  -0.43
  1
  8
  MexGroup
  -0.60
  19
  9
  Swissquote
  -0.68
  8
  10
  FXPRIMUS
  -0.70
  --

  อันดับเงินฝากสุทธิ

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  Exness
  76.83
  5
  2
  FXTM
  27.70
  5
  3
  Tickmill
  5.94
  13
  4
  TMGM
  4.96
  54
  5
  FOREX.com
  4.58
  4
  6
  Pepperstone
  4.12
  4
  7
  USGFX
  3.27
  24
  8
  ZFX
  2.90
  5
  9
  CPT Markets
  2.52
  12
  10
  EightCap
  2.02
  32

  อันดับการถอนสุทธิ

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  IC Markets
  8.02
  13
  2
  Interstellar FX
  2.10
  1
  3
  AvaTrade
  1.34
  49
  4
  VT Markets
  1.28
  6
  5
  Swissquote
  1.13
  18
  6
  SuperTrader Markets
  1.04
  --
  7
  CXM Trading
  0.82
  10
  8
  Valutrades
  0.81
  26
  9
  FBS
  0.71
  41
  10
  GO MARKETS
  0.33
  3

  การจัดอันดับกองทุน

  โบรกเกอร์
  เงินฝากสุทธิ (%)
  การเปลี่ยนแปลงอันดับ
  1
  XM
  29.39
  --
  2