แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว!

5
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
รายชื่อโบรกเกอร์ ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล
0123456789
0123456789
  คุณอาจจะชอบ:
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.18
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.98
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  TMGM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  TMGM
  4
  คะแนนของ
  8.80
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  EightCap

  อยู่ในการกำกับดูแล

  EightCap
  5
  คะแนนของ
  8.40
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  FP Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FP Markets
  6
  คะแนนของ
  8.38
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  FOREX.com

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FOREX.com
  7
  คะแนนของ
  8.36
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  IC Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  IC Markets
  คะแนนของ
  9.18
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  XM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  XM
  คะแนนของ
  8.98
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | ธุรกิจทั่วโลก
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  TMGM

  อยู่ในการกำกับดูแล

  TMGM
  4
  คะแนนของ
  8.80
  5-10ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  FP Markets

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FP Markets
  5
  คะแนนของ
  8.38
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  INFINOX

  อยู่ในการกำกับดูแล

  INFINOX
  6
  คะแนนของ
  8.26
  10-15ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  ACY Securities

  อยู่ในการกำกับดูแล

  ACY Securities
  7
  คะแนนของ
  8.09
  10-15ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Capstone

  ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

  Capstone
  คะแนนของ
  3.76
  2-5ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  IG

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  IG
  คะแนนของ
  1.30
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Haishengefx

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Haishengefx
  คะแนนของ
  1.34
  2-5ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | เซิฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเท่านั้น | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Exness

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Exness
  4
  คะแนนของ
  8.86
  5-10ปี | การกำกับดูแล สหราชอาณาจักร | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์
  Aioi

  อยู่ในการกำกับดูแล

  Aioi
  5
  คะแนนของ
  7.93
  10-15ปี | การกำกับดูแล ประเทศญี่ปุ่น | ใบอนุญาตการซื้อขาย Forex รายย่อย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
  JINRONG

  อยู่ในการกำกับดูแล

  JINRONG
  6
  คะแนนของ
  5.77
  2-5ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกง | ใบอนุญาตประเภท AA | MT4/5 White Label | มีให้บริการสำหรับประเทศจีนเท่านั้น | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  FOREX.com

  อยู่ในการกำกับดูแล

  FOREX.com
  7
  คะแนนของ
  8.36
  15-20ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | โบร์กเกอร์ Market Maker | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
  Capstone

  ละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

  Capstone
  คะแนนของ
  3.76
  2-5ปี | การกำกับดูแล ออสเตรเลีย | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | MT4/5 ถูกลิขสิทธิ์ | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  IG

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  IG
  คะแนนของ
  1.30
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Haishengefx

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Haishengefx
  คะแนนของ
  1.34
  2-5ปี | การกำกับดูแล สหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | เซิฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเท่านั้น | สหรัฐอเมริกา ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปไม่ได้รับการอนุมัติ | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  A Book Broker

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  A Book Broker
  4
  คะแนนของ
  1.38
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  AKBANK

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  AKBANK
  5
  คะแนนของ
  1.36
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Global FX

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Global FX
  6
  คะแนนของ
  1.37
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | MT4/5 White Label | โบร์กเกอร์ในภูมิภาค | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  Ghani Osman Securities

  ยังไม่มีการกำกับดูแล

  Ghani Osman Securities
  7
  คะแนนของ
  1.36
  2-5ปี | ใบอนุญาตในการกำกับดูแลกำลังถูกตั้งข้อสงสัย | ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ | กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
  IC License คืออะไร? สอบยากแค่ไหน? เรียก IB มาดูด่วน!
  เป็นต้นฉบับ
  2021/12/1 20:18:54
  บัญชีของฉันถูกปิดโดยไม่มีเหตุผล และจะไม่มีการถอนกำไรจากการซื้อขาย
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
  2021/12/1 17:59:45
  รวมโบรกเกอร์ Forex ภายใต้การกำกับฯ ของ ASIC กลต.ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก!
  เป็นต้นฉบับ
  2021/12/1 18:44:13
  วิธี ‘เทรดยังไงไม่ให้ติดดอย’ by ‘คุณท็อป จิรายุส เจ้าของ bitkub’
  เป็นต้นฉบับ
  2021/12/1 16:40:06
  จำนวนเหรียญ Ethereum บนเว็บเทรดร่วงแตะจุดต่ำสุดประวัติการณ์ที่ระดับ 14%
  อุตสาหกรรม
  2021/12/1 14:10:00
  ราชกิจจาฯ ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ “บริษัท บิทคอยน์ จํากัด”
  เป็นต้นฉบับ
  2021/12/1 12:54:18
  More
  การคุ้มครองสิทธิ
  ข้อมูลการล้างพอร์ต
  จำนวนการชำระบัญชีในสัปดาห์ที่ผ่านมา
  $1,186M
  จำนวนการชำระบัญชีในเดือนที่ผ่านมา
  $4,722M
  จำนวนการชำระบัญชีในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
  $14,707M
  ความรู้สึกของหมี/กระทิง MORE
  62.69% Long Position
  EURUSD
  37.31% Short Position
  อัตราส่วน Long/short MORE
  87.01% Long Position
  EURUSD
  12.99% Short Position
  การกระจายตำแหน่ง กำไร ขาดทุน
  MORE

  การสำรวจ

  MORE

  ศูนย์ปกป้องสิทธิผู้บริโภค

  MORE
  จำนวนเงินที่ได้รับการแก้ไขในช่วงหนึ่งเดือน(USD) $25,634,231
  จำนวนคนแก้ไข 11,637
  เขียนการร้องเรียน
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ 2021/12/1 17:59:45
  บัญชีของฉันถูกปิดโดยไม่มีเหตุผล และจะไม่มีการถอนกำไรจากการซื้อขาย
  ฉันเปิดบัญชีซื้อขายในTRI ในเดือนตุลาคม. ฉันไม่ได้คาดหวังว่าบัญชีของฉันจะเข้าสู่ระบบล้มเหลวในทันใดและถูกปิดใช้งานเมื่อฉันทำธุรกรรม ต่อมาฉันได้รับอีเมลจากพวกเขาว่าบัญชีของฉันละเมิดกฎและพวกเขาจะคืนเงินต้นเท่านั้น อยากถามว่าทำผิดกฎข้อไหน ฝ่ายบริการลูกค้ามีเพียงหนึ่งประโยคซึ่งเป็นการตัดสินใจของบริษัทโดยไม่มีคำอธิบาย ฉันอัปโหลดบันทึกการทำธุรกรรมของฉัน
  阿玛尼 TRI
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง 2021/12/1 13:36:57
  แพลตฟอร์มหลอกลวงหลอกลวงเงินของฉันและหวังว่าจะไม่มีใครตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป
  ฉันพบกลุ่มหลอกลวงและหลอกลวงเงินฝากของฉัน แม้ว่าหลายคนจะแนะนำผมว่าปริมาณไม่มาก แต่ผมไม่อยากยอมแพ้หลังจากเก็บไว้นาน ฉันหวังว่าผู้คนสามารถช่วยฉันได้!
  FXCJJumq1084 Millennium
  ปัญหาการถอนเงิน 2021/12/1 11:54:18
  แพลตฟอร์มที่ไม่สามารถถอนได้ตามปกติ
  การถอนสามารถดำเนินการได้ผ่าน Huobi เท่านั้น แต่ Huobi ไม่สามารถลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถTR ตอบสนองที่เหนือกว่า ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นหัวหน้าของฉัน ไม่มีใครจัดการกับปัญหานี้
  FXYYEoeo7689 TR
  รับสมัครงาน
  รับสมัครคนสอนเทรดทองคำ

  สถานที่: กรุงเทพฯ

  ระดับเงินเดือน (USD): 45000

  Noom
  2021-12-01T10:57:23+08:00
  EA
  รีวิวEAล้างพอร์ต​

  เป็นEAที่แค่เปิดbuyมาแล้วพอลากลงก้เบิ้ลไม้แล้วก้รอให้ขึ้นแล้วถ้าลงลงต่อก็เบิ้ลไม้แบบคูณล็อตเพื่อหวังให้ขึ้นมาแล้วหักล้างกันแต่ถ้าลงอีกก้เบิ้ลคูณอีกแต่แล้วก้โดนลากจนแตกเพราะไม่มีปิดไม่มีอะไรเลย

  FXQHXwni6436
  2021-11-24T17:15:37+08:00
  EA
  สมัครแข่งea

  สมัครแข่งea ไม่ได้ ทั้งๆที่มี vps แล้ว ต้องทำไงครับ

  moderntrader1980
  2021-11-13T00:14:27+08:00
  EA
  Vps ปิด​host ภายใน7วัน

  ยืนยัน​ email. ไม่ได้​ และถูกปิด​ host vps ภายใน7วัน​ ต้องทำไงครับ

  FXGRWcvg2628
  2021-11-09T04:05:04+08:00
  EA
  ยืนยันอีเมล์ไม่ได้

  ไม่ส่งรหัสยืนยันอีเมล์ กดให้ส่งมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่มี

  FXNNGjmx5526
  2021-10-17T21:50:27+08:00
  EA
  ยืนยันอีเมล์ไม่ได้ ไมีมีรหัสส่งมา กดหลายหนแล้ว

  ไม่มีรหัสในยืนยันส่งมาทางอีมล์ ยืนยันอีเมล์ไม่ได้

  FXNNGjmx5526
  2021-10-17T18:11:09+08:00
  Trend type
  Metaverse
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +198.37
  Seize the bing trend, make small breakthroughs and see the sustainability
  ฿ 66.98
  ซื้อ
  Trend type
  GoldRight
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +121.02
  Trend strategy for Ethereum
  ฿ 66.98
  ซื้อ
  Trend type
  TurtleTrading
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +68.49
  Turtle Trading
  ฿ 66.98
  ซื้อ
  Trend type
  DeepTrader
  รายได้จากการทดสอบย้อนหลังในปีที่ผ่านมา +337.81
  Add positions and grasp the general trend
  ฿ 66.98
  ซื้อ

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

  ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรดดาวน์โหลดเพื่อดูข้อมูลที่ครบถ้วน ฟรี

  ตรวจสอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX

  เพื่อให้คุณได้เข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

  โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX
  • ได้ รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ามากมาย
  • ได้รับอนุญาตให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด
  • เรียนรู้ถึงความเสี่ยงที่ซ่อนเร้น