Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu

Đã thu thập
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
0123456789
broker
Đã hợp tác với
0123456789
0123456789
ủy ban giám sát
  Có giám sát quản lý
  FXCM
  Điểm9.31

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  Có giám sát quản lý
  IC Markets
  Điểm9.19

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  Có giám sát quản lý
  LiteForex
  Điểm8.99

  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  Có giám sát quản lý
  XM
  Điểm8.98

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  4
  Có giám sát quản lý
  Exness
  Điểm8.86

  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  5
  Có giám sát quản lý
  TMGM
  Điểm8.80

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  6
  Có giám sát quản lý
  INGOT BROKERS
  Điểm8.59

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  7
  Có giám sát quản lý
  FP Markets
  Điểm8.38

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  8
  Có giám sát quản lý
  ATFX
  Điểm8.38

  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  9
  Giám sát quản lý từ xa
  Forex4you
  Điểm8.23

  10-15 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức

  10
  Có giám sát quản lý
  ACY Securities
  Điểm8.09

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  11
  Có giám sát quản lý
  CPT Markets
  Điểm7.91

  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  12
  Có giám sát quản lý
  Scope Markets
  Điểm7.85

  2-5 năm | Đăng ký tại Belize | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức

  13
  Giám sát quản lý từ xa
  DK Trade
  Điểm7.75

  2-5 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  14
  Có giám sát quản lý
  Arena Trade
  Điểm7.66

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR) | MT4/5 chính thức

  15
  Có giám sát quản lý
  TopFX
  Điểm7.60

  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  16
  Có giám sát quản lý
  ZFX
  Điểm7.59

  2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức

  17
  Có giám sát quản lý
  FVP Trade
  Điểm7.56

  1-2 năm | Đăng ký tại Canada | Hoán đổi tiền tệ | MT4/5 chính thức

  18
  Có giám sát quản lý
  GKFX Prime
  Điểm7.48

  5-10 năm | Đăng ký tại Tây Ban Nha | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  19
  Có giám sát quản lý
  Pacific Union
  Điểm7.27

  2-5 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức

  20
  Có giám sát quản lý
  CJC Markets
  Điểm7.23

  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR) | MT4/5 chính thức

  21
  Đăng ký phổ thông
  Grand Capital
  Điểm7.14

  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | MT4/5 chính thức

  22
  Có giám sát quản lý
  IV Markets
  Điểm7.13

  1-2 năm | Đăng ký tại Seychelles | Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  23
  Có giám sát quản lý
  Novox
  Điểm7.11

  2-5 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  24
  Đăng ký phổ thông
  MTrading
  Điểm7.08

  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | MT4/5 chính thức

  25
  Giám sát quản lý từ xa
  ASX Markets
  Điểm7.03

  2-5 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh

  26
  Đăng ký phổ thông
  Berthar
  Điểm6.90

  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | MT4/5 chính thức

  27
  Giám sát quản lý từ xa
  Axiory
  Điểm6.82

  2-5 năm | Đăng ký tại Belize | Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  28
  Đăng ký phổ thông
  ADO Trading
  Điểm6.56

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | MT4/5 chính thức

  29
  Giám sát quản lý từ xa
  SEA Investing
  Điểm6.54

  2-5 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh

  30
  Có giám sát quản lý
  FXBTG
  Điểm6.52

  10-15 năm | Đăng ký tại Canada | Hoán đổi tiền tệ | MT4/5 chính thức

  31
  Có giám sát quản lý
  Tenda Index
  Điểm6.44

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  32
  Giám sát quản lý từ xa
  ACX
  Điểm6.43

  1-2 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh

  33
  Có giám sát quản lý
  Precision4x
  Điểm6.43

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  34
  Đăng ký phổ thông
  AC MARKETS
  Điểm6.41

  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  35
  Đăng ký phổ thông
  BPS CAPITAL
  Điểm6.40

  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  36
  Đăng ký phổ thông
  OCEIX
  Điểm6.36

  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  37
  Giám sát quản lý từ xa
  Bostonmex
  Điểm6.34

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh

  38
  Đăng ký phổ thông
  aximtrade
  Điểm6.33

  2-5 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | MT4/5 chính thức

  39
  Đăng ký phổ thông
  GICC FX
  Điểm6.30

  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  40
  Đăng ký phổ thông
  Shinmarkets
  Điểm6.30

  1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  41
  Giám sát quản lý từ xa
  Swissmes
  Điểm6.29

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Saint Vincent và Grenadines | Đăng ký kinh doanh

  42
  Đăng ký phổ thông
  MSC GROUP
  Điểm6.24

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  43
  Đăng ký phổ thông
  BESTOPEX
  Điểm6.21

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  44
  Đăng ký phổ thông
  ZOENOVA
  Điểm6.21

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ

  45
  Có giám sát quản lý
  Samtrade FX
  Điểm6.11

  2-5 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  46
  Có giám sát quản lý
  Elite Strategies
  Điểm5.87

  1-2 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  47
  Có giám sát quản lý
  TDX Global
  Điểm5.69

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  48
  Có giám sát quản lý
  Peto
  Điểm5.67

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Đại diện ủy quyền (AR)

  49
  Đăng ký phổ thông
  OnePro
  Điểm5.57

  Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại New Zealand | Doanh nghiệp dịch vụ tài chính

  50
  Có giám sát quản lý
  GKFX Prime
  Điểm7.48

  5-10 năm | Đăng ký tại Tây Ban Nha | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  AD
  Có giám sát quản lý
  FXCM
  Điểm9.31

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  Có giám sát quản lý
  IC Markets
  Điểm9.19

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  Có giám sát quản lý
  LiteForex
  Điểm8.99

  10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  Có giám sát quản lý
  XM
  Điểm8.98

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nghiệp vụ quốc tế

  4
  Có giám sát quản lý
  Exness
  Điểm8.86

  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  5
  Có giám sát quản lý
  Fortrade
  Điểm8.81

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực

  6
  Có giám sát quản lý
  TMGM
  Điểm8.80

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  7
  Có giám sát quản lý
  INGOT BROKERS
  Điểm8.59

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  8
  Có giám sát quản lý
  Hantec
  Điểm8.47

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  9
  Có giám sát quản lý
  ATFX
  Điểm8.38

  5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  10
  Có giám sát quản lý
  FP Markets
  Điểm8.38

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  11
  Có giám sát quản lý
  FOREX.com
  Điểm8.36

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa

  12
  Có giám sát quản lý
  CTRL INVESTMENTS
  Điểm8.32

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  13
  Có giám sát quản lý
  WF
  Điểm8.32

  15-20 năm | Đăng ký tại Hong Kong | Giấy phép loại AA | MT4/5 chính thức | Chỉ hoạt động tại thị trường Trung Quốc | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình

  14
  Có giám sát quản lý
  easyMarkets
  Điểm8.31

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  15
  Có giám sát quản lý
  WorldFirst
  Điểm8.30

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình

  16
  Có giám sát quản lý
  HYCM
  Điểm8.25

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  17
  Có giám sát quản lý
  EightCap
  Điểm8.24

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  18
  Có giám sát quản lý
  ActivTrades
  Điểm8.24

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  19
  Có giám sát quản lý
  SuperTrader Markets
  Điểm8.23

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực

  20
  Giám sát quản lý từ xa
  Forex4you
  Điểm8.23

  10-15 năm | Đăng ký tại Quần đảo Virgin | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức

  21
  Có giám sát quản lý
  Saxo
  Điểm8.22

  Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao

  22
  Có giám sát quản lý
  Travelex
  Điểm8.20

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  23
  Có giám sát quản lý
  CommBank
  Điểm8.19

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  24
  Có giám sát quản lý
  Santander
  Điểm8.18

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  25
  Có giám sát quản lý
  BOQ
  Điểm8.18

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  26
  Có giám sát quản lý
  FXTRADING.com
  Điểm8.18

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  27
  Có giám sát quản lý
  Spreadex
  Điểm8.17

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  28
  Có giám sát quản lý
  iDealing.com
  Điểm8.17

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  29
  Có giám sát quản lý
  Holloway Friendly
  Điểm8.17

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  30
  Có giám sát quản lý
  Assurant
  Điểm8.17

  15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  31
  Có giám sát quản lý
  Bell Potter
  Điểm8.16

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình

  32
  Có giám sát quản lý
  Royal
  Điểm8.16

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình

  33
  Có giám sát quản lý
  IB
  Điểm8.13

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Hong KongGiao dịch CFDs và giao dịch đòn bẩy forex đã bị thu hồi | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao

  34
  Có giám sát quản lý
  AxiCorp
  Điểm8.13

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  35
  Có giám sát quản lý
  JB Markets
  Điểm8.12

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  36
  Có giám sát quản lý
  Spreadco
  Điểm8.11

  10-15 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  37
  Có giám sát quản lý
  BCR
  Điểm8.11

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa

  38
  Có giám sát quản lý
  TASMAN
  Điểm8.11

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  39
  Có giám sát quản lý
  Probis
  Điểm8.11

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  40
  Có giám sát quản lý
  PROSPERO MARKETS
  Điểm8.10

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực

  41
  Có giám sát quản lý
  Gleneagle
  Điểm8.10

  15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  42
  Có giám sát quản lý
  Cambridge FX
  Điểm8.09

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  43
  Có giám sát quản lý
  ACY Securities
  Điểm8.09

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức

  44
  Có giám sát quản lý
  Access Bank
  Điểm8.09

  10-15 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  45
  Có giám sát quản lý
  CFH Clearing
  Điểm8.08

  10-15 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  46
  Có giám sát quản lý
  ETO
  Điểm8.08

  5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức | Nhà môi giới khu vực

  47
  Có giám sát quản lý
  Forex Sport
  Điểm8.07

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  48
  Có giám sát quản lý
  CurrencyFair
  Điểm8.07

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  49
  Có giám sát quản lý
  Olive Financial Markets
  Điểm8.07

  10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ | Nguy cơ rủi ro trung bình

  50

  VPS

  Các quỹ thực hiện được quản lý

  ₫1,200T

  Số lượng giao dịch hôm nay

  842193

  Số lượng vị trí thanh lý hôm nay

  747

  VPS được mở trước người dùng 3giờ
  VPS được mở trước người dùng 全球***赛 9phút
  VPS được mở trước người dùng 锜** 2giờ
  VPS được mở trước người dùng 乐渊*� 2giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***0 1giờ
  VPS được mở trước người dùng 1giờ
  VPS được mở trước người dùng 范** 1giờ
  VPS được mở trước người dùng 2giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***8 1giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***6 2giờ
  VPS được mở trước người dùng 3giờ
  VPS được mở trước người dùng GO***理 2giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***2 2giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***2 2giờ
  VPS được mở trước người dùng 3giờ
  VPS được mở trước người dùng 2giờ
  VPS được mở trước người dùng 1giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***5 3giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***6 2giờ
  VPS được mở trước người dùng FX***3 2giờ
  Tất cả Tools Martin Shock Trend type Grid type Comprehensive type

  Nhiều hơn

  Trending

  MT4 local documentary system

  Earnings from back-testing in the past year: +337.81

  Trend to increase positions, seize the big market

  8.00
  Total Margin BXH giao dịch active New User Stop Out Rate Profitable Order Brokers' Profitability Total Transaction Spread Cost Phí giao dịch qua đêm BXH tiền nạp ròng BXH tiền rút ròng BXH vốn lưu động

  Total Margin

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Exness
  16.69
  --
  2
  FXTM
  12.97
  1
  3
  XM
  10.61
  1
  4
  IC Markets
  6.72
  --
  5
  TMGM
  4.81
  --
  6
  Swissquote
  3.72
  2
  7
  AvaTrade
  2.66
  --
  8
  FOREX.com
  2.66
  1
  9
  FBS
  2.47
  3
  10
  CPT Markets
  1.91
  5

  BXH giao dịch active

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  XM
  23.40
  --
  2
  FXTM
  9.91
  1
  3
  IC Markets
  9.13
  1
  4
  Exness
  7.78
  --
  5
  TMGM
  4.54
  --
  6
  Tickmill
  4.43
  --
  7
  CPT Markets
  2.98
  1
  8
  AvaTrade
  2.00
  1
  9
  Swissquote
  1.61
  3
  10
  FOREX.com
  1.56
  1

  New User Ranking

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  XM
  17.86
  --
  2
  Exness
  12.41
  --
  3
  IC Markets
  9.11
  --
  4
  FXTM
  8.62
  --
  5
  TMGM
  5.28
  --
  6
  Tickmill
  4.14
  --
  7
  CPT Markets
  3.34
  3
  8
  FOREX.com
  1.85
  1
  9
  AvaTrade
  1.85
  1
  10
  Doo Prime
  1.41
  3

  Stop Out Rate Ranking

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Horseforex
  18.75
  44
  2
  CWG Markets
  9.02
  8
  3
  ROCKFORT
  7.18
  2
  4
  XINSHENG
  6.74
  50
  5
  MultibankFX
  6.38
  38
  6
  UAG
  6.02
  36
  7
  ThinkMarkets
  5.44
  4
  8
  FXBTG
  4.55
  47
  9
  Alpari
  4.17
  4
  10
  FXCM
  3.91
  6

  Profitable Order

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Novox
  89.01
  --
  2
  AxiTrader
  79.57
  --
  3
  WeTrade
  72.21
  1
  4
  Valutrades
  71.16
  26
  5
  FOREX.com
  69.68
  15
  6
  INFINOX
  69.05
  4
  7
  Tickmill
  68.92
  --
  8
  Swissquote
  68.33
  28
  9
  GMI
  68.20
  8
  10
  USGFX
  67.73
  4

  Brokers' Profitability

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Exness
  179.84
  --
  2
  FXTM
  98.50
  --
  3
  IC Markets
  75.82
  44
  4
  XM
  57.18
  --
  5
  FBS
  55.13
  40
  6
  Doo Prime
  11.49
  34
  7
  Pepperstone
  11.34
  37
  8
  SuperTrader Markets
  7.91
  --
  9
  Alpari
  6.28
  28
  10
  INFINOX
  5.85
  36

  Total Transaction

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  FXTM
  18.15
  --
  2
  IC Markets
  9.58
  --
  3
  Tickmill
  5.01
  --
  4
  TMGM
  3.75
  1
  5
  XM
  2.67
  1
  6
  FBS
  2.62
  2
  7
  CPT Markets
  2.17
  3
  8
  Swissquote
  1.72
  6
  9
  AvaTrade
  1.59
  --
  10
  FXCM
  1.57
  3

  Spread Cost

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  ForexClub
  5.30
  19
  2
  Tickmill
  5.57
  3
  3
  Doo Prime
  6.40
  2
  4
  Valutrades
  7.32
  2
  5
  IC Markets
  7.94
  2
  6
  FXTM
  9.20
  2
  7
  Pepperstone
  9.71
  3
  8
  ACY Securities
  9.91
  1
  9
  CPT Markets
  10.48
  6
  10
  FBS
  10.90
  15

  Phí giao dịch qua đêm

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Valutrades
  0.06
  5
  2
  AvaTrade
  -0.14
  3
  3
  ZFX
  -0.16
  40
  4
  Anzo Capital
  -0.20
  10
  5
  ALPHA TRADEX
  -0.20
  --
  6
  FOREX.com
  -0.30
  24
  7
  ATFX
  -0.43
  1
  8
  MexGroup
  -0.60
  19
  9
  Swissquote
  -0.68
  8
  10
  FXPRIMUS
  -0.70
  --

  BXH tiền nạp ròng

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  Exness
  76.83
  5
  2
  FXTM
  27.70
  5
  3
  Tickmill
  5.94
  13
  4
  TMGM
  4.96
  54
  5
  FOREX.com
  4.58
  4
  6
  Pepperstone
  4.12
  4
  7
  USGFX
  3.27
  24
  8
  ZFX
  2.90
  5
  9
  CPT Markets
  2.52
  12
  10
  EightCap
  2.02
  32

  BXH tiền rút ròng

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  IC Markets
  8.02
  13
  2
  Interstellar FX
  2.10
  1
  3
  AvaTrade
  1.34
  49
  4
  VT Markets
  1.28
  6
  5
  Swissquote
  1.13
  18
  6
  SuperTrader Markets
  1.04
  --
  7
  CXM Trading
  0.82
  10
  8
  Valutrades
  0.81
  26
  9
  FBS
  0.71
  41
  10
  GO MARKETS
  0.33
  3

  BXH vốn lưu động

  Brokerage
  Tiền nạp ròng (%)
  Ranking
  1
  XM
  29.39
  --
  2
  Exness
  11.72
  1
  3
  FXTM
  11.46
  1
  4
  IC Markets
  9.49
  --
  5
  TMGM
  4.77
  --
  6
  Tickmill
  3.99
  --
  7