logo |

ผู้มีอำนาจกำกับดูแล

  หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด
  FCA ASIC NFA FMA SFC CGSE CYSEC FSPR CFFEX VFSC FSC FINMA FSA CIMA MFSA DFSA SCB BaFin FSA BDF CBR NBRB FSCA CBI FSC CNMV IFSC BAPPEBTI SERC MAS
  Central Bank of Russia

  Central Bank of Russia

  ธนาคารกลางของรัสเซียเป็นธนาคารกลางของรัสเซียและมีสำนักงานใหญ่ในถนนเนกลินนายากรุงมอสโก ตามกฎหมายของรัสเซียผลกำไรของธนาคารในช่วงครึ่งแรกของปีจะต้องนำมาคำนวณเป็นงบประมาณของรัฐบาลกลางของรัฐบาลรัสเซีย มันเป็นสมาชิกของการชำระบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เงินฝากธนาคารมีจำนวนทั้งสิ้น 360.2 พันล้านเหรียญสหรัฐและอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 11.5% ธนาคารกลางของรัสเซียก่อตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2533 เป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการปกป้องและรักษาเสถียรภาพของเงินรูเบิลรัสเซีย มันเป็นตัวควบคุมหลักของอุตสาหกรรมการธนาคารของรัสเซียรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการธนาคารมาตรฐานการธนาคารและการบัญชีและผู้ให้สินเชื่อ ธนาคารกลางของรัสเซียมีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการออกธนบัตรและเหรียญเงินรูเบิลผ่านทางมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมิ้นท์และโรงกษาปณ์ Goznak ในปี 2010 เพื่อเป็นเกียรติแก่วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 150 ปีได้เปิดตัวเหรียญ Alexander Alexander II ขนาด 5 กก. เว็บไซต์ธนาคารกลางรัสเซียให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติทางการเงินของรัสเซียรายงานการวิเคราะห์สรุปกฎหมายธนาคารประวัติศาสตร์ธนาคารกลางอำนาจทางกฎหมายข่าวประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ

  • มีสิทธิ์

  • ความเป็นธรรม

  โบรกเกอร์ในเครือ :

  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX