หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด
Securities and Exchange Regulator of Cambodia

ปี 2007

ควบคุมโดยรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชา (SERC) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการออกและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Preah Reach Kram No NS / RKM / 1007/028) SERC มีหน้าทีในการกำกับให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการการระดมทุนจากนักลงทุนสาธารณะ / หลักทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินสำหรับนักลงทุน

ดาวน์โหลดแอป WikiFX

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com