|

Thông tin

  Trang chủ   >     Sáng tạo nguyên bản    >     Văn bản chính

  Top 10 Most Complained Forex Brokers in July, 2019

  Lời nói đầu:This week WikiFX released the top 10 most complained Forex brokers list in July for investors' reference.

   

   This week WikiFX released the top 10 most complained Forex brokers list in July for investors' reference.

  7月客诉榜-英.jpg

   Withdrawal failures and losses from copy-trading are still the most common issues among complaint cases in July. Notably the list was composed of low rated brokers without valid licenses and licensed brokers. WikiFX reminds investors to also pay attention to a broker's WOM(word of mouth) in addition to its compliance.

   The following are the main complaint issues this month:

   1. Withdrawal delayed or rejected

   2. Loss caused by broker's misleading trading signals

   3. Investor's data cleared or broker escaping

   4. Slippage caused by broker's malicious action

  7月客诉排行榜-横版.jpg

   FFS Group received heavy complaints with a WikiFX rating 2.09.

   GPAK hasn't valid regulatory status with a WikiFX rating 1.93.

   GMG Markets has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.26.

   GCG AISA is an illegal broker with a WikiFX rating 1.63.

   Real Time Futures has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.38.

   MIA is an illegal broker with a WikiFX rating 1.45.

   YDF has valid regulatory status with a WikiFX rating 5.71.

   HLJY has valid regulatory status with a WikiFX rating 5.37.

   Rusdav is an illegal broker with a WikiFX rating 2.46.

   Finotec has valid regulatory status with a WikiFX rating 6.63.

   According to the list, five brokers are rated below 3 and the rest all got ratings over 5. Investors are advised to stay away from the low rated brokers and be alert to the medium rated brokers before investment.

   Per the investigation, FFS Group which topped the list in July is rated at 2.09 on the WikiFX App. Its FSPR(New Zealand) financial service license has been revoked and the VFSC(Vanuatu) retail Forex brokerage license is in offshore regulation. The broker has recently been heavily complained by investors. And many investors are said to be taking legal actions to protect their rights, so please watch out for it.

  FFS

   FFS Group's interface on the WikiFX App

   GPAK ranked second on the list with a WikiFX rating 1.93. Without valid regulatory status at the moment, the broker bears serious risks. Therefore, investors should stay away from it.

  GPAK

   GPAK's interface on the WikiFX App

   GCG ASIA, rated at 1.64 only on the WikiFX App, is marked as “illegal” and investors should keep themselves from the broker.

  GCG

   GCG ASIA's interface on the WikiFX App

   MIA, with a WikiFX rating 1.45, is another illegal broker that investors should stay away from.

  MIA·米治-英.jpg

   MIA's interface on the WikiFX App

   Rusdav is rated at 2.46 on the WikiFX App and labeled as “illegal”. Please stay away from it.

  Rusdav·锐达

   Rusdav's interface on the WikiFX App

   For the five brokers in valid regulatory status, investors can find the details of brokers'regulatory information and related complaints on the WikiFX App.

   Conclusion

   The list in July consists of low rated brokers and regulated brokers with medium rating. Investors should stay away from the low rated brokers which have been labeled illegal on the WikiFX App and always check brokers' regulatory information in addition to their WOM(word of mouth) before making rational decisions based on overall consideration.

  Sàn môi giới liên quan

  United Arab Emirates Dirham

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá tức thời  :
  --
  Vui lòng nhập số tiền
  United Arab Emirates Dirham
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Lựa chọn quốc gia