logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  Plus500

  10-15 năm
  Đăng ký tại Nước Úc
  Nhà tạo lập thị trường(MM)
  Không phải phần mềm MT4/5

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  Chỉ số giấy phép

  9.14

  Chỉ số kinh doanh

  8.05

  Chỉ số kiểm soát rủi ro

  8.22

  Chỉ số phần mềm

  8.22

  Chỉ số giám sát quản lý

  9.11

  Thông tin giám sát quản lý

  Australia Securities & Investment Commission

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  ASICCó giám sát quản lý

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  CYSECCó giám sát quản lý

  Financial Conduct Authority

  Sàn đẩy lệnh (STP)

  FCACó giám sát quản lý

  Financial Markets Authority

  Sàn đẩy lệnh (STP)

  FMACó giám sát quản lý

  Monetary Authority of Singapore

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  MASCó giám sát quản lý

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   Plus500
  • Tên Công ty viết tắt:

   Plus500
  • Đăng ký tại quốc gia:

   Plus500Vương quốc Anh
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Có giám sát quản lý
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   --
  • Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng:

   --

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  WikiFX Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước: 2020.10.22 Rủi ro: 2 Điều khoản

  • Theo dữ liệu hiện tại, phần mềm sàn môi giới này đang sử dụng không phải phần mềm MT4.
  • Trong 3 tháng gần đây, WikiFX đã nhận được 5 khiếu nại từ người dùng đối với sàn môi giới này, xin lưu ý đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  • Mốc thời gian

  • BXH sức ảnh hưởng

  • Điểm đánh giá WikiFX

  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Úc. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, dựa trên các khuyến nghị của Điều tra Wallis, để giám sát các công ty Úc. Vai trò của ASIC là thực thi luật dịch vụ tài chính và điều chỉnh hành vi của công ty để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ của Úc. Thẩm quyền và phạm vi của ASIC được xác định theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc năm 2001.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   PLUS500AU PTY. LTD.

   Thời gian có hiệu lực :

   2012-10-09
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   complaints@plus500.com.au

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   PLUS500AU PTY LTD, Level 39, 264-278 George Street SYDNEY NSW 2000

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   0292621554,612 9262 1554
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   417727 牌照信息190131 Kiểm tra hồ sơ giấy phép PLUS500AU FOS截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Plus500 监管页截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là một pháp nhân công được thành lập theo mục 5 của Đạo luật Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. CySEC là một cơ quan quản lý công cộng độc lập giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, giao dịch chứng khoán có thể thương lượng tại Cộng hòa Síp, quản lý tài sản và đầu tư tập thể. đồng thời cũng giám sát các công ty cung cấp dịch vụ hành chính không được quy định bởi ICPAC và Hiệp hội luật sư Síp.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Plus500CY Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   2014-10-10
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@plus500.com.cy

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.plus500.com.cy,www.plus500.com,www.plus500.nl,www.plus500.pl,www.plus500.at,www.plus500.be,www.plus500.ch,www.plus500.ee,www.plus500.li,www.plus500.ro,www.plus500.lv,www.plus500.lt,www.plus500.dk,www.plus500.ru,www.plus500.it,www.plus500.ae,www.plus500.cz,www.plus500.gr,www.plus500.fr,www.plus500.se,www.plus500.hu,www.plus500.no,www.plus500.es,www.plus500.pt,www.plus500.si,www.plus500.ie,www.plus500.fi,www.plus500.bg,www.plus500.lu,www.plus500.com.hr,www.plus500.com.mt,www.plus500.com.uy,www.plus500.is,www.plus500.eu,www.plus500.rs,www.plus500.de,www.plus500.sk,www.plus500.com.my,www.plus500.hr,www.plus500.com.mx,www.plus500.co

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   1, Siafi Street, Porto Bello Business & Cultural Centre, Business Suites 1 - 4, Office 104, CY-3042 Limassol

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +357 25 030 955
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Plus500 监管页截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Plus500 CySEC监管信息20191119 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Plus500CY Ltd cysec20200424更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 25014 牌照信息190131 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Plus500CY Ltd cysec20200424更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với chính phủ Vương quốc Anh và nhận tài trợ bằng cách tính phí các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012 đã được hoàng gia phê duyệt và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Dự luật đã thiết lập một khung pháp lý mới (FCA) cho các dịch vụ tài chính và rút lại Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). FCA điều chỉnh các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh, tập trung vào quy định về hành vi của các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   Plus500UK Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-06-29
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@plus500.co.uk

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.plus500.co.uk/

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   78 Cornhill London EC3V 3QQ UNITED KINGDOM

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +44 02038761641
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Plus500_FCA交易商监管信息表_查询结果 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Markets Authority

  Financial Markets Authority (New Zealand FMA)

  Cơ quan thị trường tài chính New Zealand (FMA) là một cơ quan chính phủ thực thi chứng khoán, báo cáo tài chính và luật doanh nghiệp áp dụng cho các dịch vụ tài chính và thị trường chứng khoán. FMA cũng quy định các sàn giao dịch chứng khoán, cố vấn tài chính, môi giới, kiểm toán viên, ủy thác và nhà phát hành (bao gồm cả nhà phát hành và kế hoạch lương hưu của KiwiSaver). FMA và Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cùng giám sát hệ thống thanh toán được chỉ định của New Zealand. FMA là thành viên của Ủy ban điều tiết tài chính New Zealand.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   PLUS500AU PTY LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2016-09-30
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   complaints@plus500.com.au

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Suite 39-06 Australia Square Tower, 264 George St, Sydney, Nsw, 2000, Australia

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   0800 758 750
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Plus500AU Pty Ltd_FSCL监管信息查询.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép PLUS500 FMA牌照20190918.png Kiểm tra hồ sơ giấy phép PLUS500AU PTY FMA监管信息截图20200402 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Monetary Authority of Singapore

  Monetary Authority of Singapore (Singapore MAS)

  Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) là cơ quan quản lý tích hợp của các tổ chức tài chính ở Singapore. Năm 1970, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Cơ quan tiền tệ Singapore, dẫn đến việc thành lập MAS vào ngày 1 tháng 1 năm 1971. Việc thông qua dự luật đã trao cho MAS quyền điều chỉnh ngành dịch vụ tài chính của Singapore. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã được ủy quyền hoạt động như một chủ ngân hàng và đại lý tài chính của chính phủ. Nó cũng được ủy thác để thúc đẩy sự ổn định tiền tệ và phát triển các chính sách tín dụng và tỷ giá hối đoái có lợi cho tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 4 năm 1977, chính phủ đã quyết định phân loại quản lý ngành bảo hiểm và đặt dưới sự quản lý của MAS. Chức năng điều chỉnh của Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán (1973) cũng đã được bàn giao cho MAS vào tháng 9 năm 1984. Hiện tại MAS quản lý các quy định khác nhau liên quan đến tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và tài chính. Kể từ khi sáp nhập với Ủy ban các vấn đề tiền tệ vào ngày 1 tháng 10 năm 2002, MAS cũng đã đảm nhận chức năng phát hành tiền tệ.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   PLUS500SG PTE. LTD.

   Thời gian có hiệu lực :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.plus500.com.sg

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   1 TEMASEK AVENUE #18-07 MILLENIA TOWER 039192

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +65 31389075
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   新加坡 牌照信息190131 Kiểm tra hồ sơ giấy phép plus Kiểm tra hồ sơ giấy phép PLUS500-新加坡牌照200826 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Plus500 · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   Plus500 · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     Plus500· Sơ đồ quan hệ
     Plus500 · Doanh nghiệp giả mạo
     Plus500 · Tóm tắt về công ty
     10-15 năm Đăng ký tại Nước Úc Đăng ký tại Síp Đăng ký tại Vương quốc Anh Đăng ký tại New Zealand Đăng ký tại Singapore Nhà tạo lập thị trường(MM) Sàn đẩy lệnh (STP) Giấy phép kinh doanh ngoại hối Không phải phần mềm MT4/5 Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ Nguy cơ rủi ro trung bình

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     Plus500 · WikiFX Khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×
     Plus500

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

     1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

     1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

     1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào