Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2022-09-10 14:26 Đăng vào lúc Đài Loan Đài Loan

Tự ý giao tiền tiết kiệm trong tài khoản cho ngân hàng xử lý mà không trả lời câu hỏi.

Lúc đầu, tôi đã trả rất nhiều tiền vì tôi đã đăng ký tài khoản VIP và giải quyết được vấn đề đóng băng tài khoản. Sau đó, tôi nói rằng có vấn đề với tài khoản của tôi và tôi không thể rút số tiền tôi cần. Tôi cần xóa hết tiền trong tài khoản và chuyển vào ngân hàng mà không cần ủy quyền. Sau đó, anh ta nói rằng ngân hàng yêu cầu thanh toán phí xác nhận trước khi chuyển tiền, cuối cùng đặt câu hỏi thanh toán nhưng không đọc được.

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

擅自把帳戶儲金交由錢莊處理 卻又不回覆問題

最初因為申辦帳戶VIP及解決凍結帳戶問題已繳一大筆錢,之後又說是我的帳戶有問題無法出金我所需要的金額,需要先出清所有帳戶內款項並擅自交由錢莊匯款,後來又說錢莊要求繳交確認金才能匯款,最後詢問繳交問題卻都已讀不回

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com