XM
Có giám sát quản lý
XM

Cửa hàng Flagship
Điểm
9.00
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
9.00
Exness
Có giám sát quản lý
Exness

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.16
10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.16
IC Markets
Có giám sát quản lý
IC Markets

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.90
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.90
FOREX.com
Có giám sát quản lý
FOREX.com
Điểm
8.29
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.29
4
Rakuten Securities Australia
Có giám sát quản lý
Rakuten Securities Australia
Điểm
9.00
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
9.00
5
OCTAFX
Có giám sát quản lý
OCTAFX
Điểm
5.87
2-5 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
5.87
6
IQ Option
Tập trung khiếu nại
IQ Option
Điểm
1.90
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
1.90
7
TP Global FX
Giám sát quản lý từ xa
TP Global FX
Điểm
6.14
2-5 năm | Đăng ký tại Mauritius | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
6.14
8
FXTM
Có giám sát quản lý
FXTM
Điểm
7.07
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.07
9
FBS
Tập trung khiếu nại
FBS
Điểm
2.35
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
2.35
10
GO MARKETS
Có giám sát quản lý
GO MARKETS

Cửa hàng Flagship
Điểm
8.71
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.71
11
HFM
Có giám sát quản lý
HFM
Điểm
7.14
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.14
12
Tickmill
Có giám sát quản lý
Tickmill
Điểm
7.79
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.79
13
Omega Pro
Tạm thời không có giám sát quản lý
Omega Pro
Điểm
1.17
1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
1.17
14
Bullet Global
Sàn giao dịch hoạt động trái phép
Bullet Global
Điểm
1.38
Sàn giao dịch hoạt động trái phép | Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Crypto-Licence
Điểm
1.38
15
Libertex
Có giám sát quản lý
Libertex
Điểm
5.89
5-10 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
5.89
16
Deriv
Nghi ngờ giả mạo
Deriv
Điểm
1.41
2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
1.41
17
AvaTrade
Có giám sát quản lý
AvaTrade
Điểm
8.04
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.04
18
FXCM
Có giám sát quản lý
FXCM
Điểm
8.14
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.14
19
ZFX
Có giám sát quản lý
ZFX

Cửa hàng Flagship

Bồi thường
Điểm
7.73
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.73
20
GMI
Có giám sát quản lý
GMI

Cửa hàng Flagship
Điểm
7.36
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.36
21
FVP Trade
Sàn giao dịch hoạt động trái phép
FVP Trade
Điểm
1.81
Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Giấy phép thanh toán
Điểm
1.81
22
STARTRADER
Có giám sát quản lý
STARTRADER

Cửa hàng Flagship

Bồi thường
Điểm
7.39
2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Sàn đẩy lệnh (STP)
Điểm
7.39
23
IG
Có giám sát quản lý
IG
Điểm
8.20
Trên 20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.20
24
easyMarkets
Có giám sát quản lý
easyMarkets
Điểm
8.56
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.56
25
FP Markets
Có giám sát quản lý
FP Markets
Điểm
8.48
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.48
26
TMGM
Có giám sát quản lý
TMGM
Điểm
7.65
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.65
27
Pepperstone
Có giám sát quản lý
Pepperstone
Điểm
7.94
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.94
28
ATFX
Có giám sát quản lý
ATFX
Điểm
7.16
5-10 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.16
29
Windsor Brokers
Có giám sát quản lý
Windsor Brokers
Điểm
6.83
Trên 20 năm | Đăng ký tại Síp | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
6.83
30
SECURETRADE
Tạm thời không có giám sát quản lý
SECURETRADE
Điểm
1.14
1-2 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
1.14
31
LiteForex
Tập trung khiếu nại
LiteForex
Điểm
2.33
10-15 năm | Đăng ký tại Síp | Sàn đẩy lệnh (STP) | MT4/5 chính thức
Điểm
2.33
32
Penzo
Có giám sát quản lý
Penzo

Cửa hàng Flagship

Bồi thường
Điểm
7.14
Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Crypto-Licence | MT4/5 chính thức
Điểm
7.14
33
DBG Markets
Có giám sát quản lý
DBG Markets
Điểm
8.05
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.05
34
CWG Markets
Có giám sát quản lý
CWG Markets
Điểm
7.94
2-5 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.94
35
HK Fortune
Tạm thời không có giám sát quản lý
HK Fortune
Điểm
1.28
1-2 năm | Đăng ký tại Hoa Kỳ | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
1.28
36
VT Markets
Có giám sát quản lý
VT Markets
Điểm
8.30
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
8.30
37
Vantage
Có giám sát quản lý
Vantage
Điểm
7.48
5-10 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.48
38
FxPro
Có giám sát quản lý
FxPro
Điểm
7.71
15-20 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.71
39
SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD
Có giám sát quản lý
SOPHIE CAPITAL FINANCIAL TRADING PTY LTD

Bồi thường
Điểm
6.72
Trong vòng 1 năm | Đăng ký tại Canada | Hoán đổi tiền tệ | MT4/5 chính thức
Điểm
6.72
40
Roboforex
Có giám sát quản lý
Roboforex
Điểm
6.09
5-10 năm | Đăng ký tại Belarus | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 Nhãn trắng
Điểm
6.09
41
LunoTrade
Sàn giao dịch hoạt động trái phép
LunoTrade
Điểm
1.37
Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
1.37
42
OctaFX
Sàn giao dịch hoạt động trái phép
OctaFX
Điểm
2.26
Sàn giao dịch hoạt động trái phép | 5-10 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức
Điểm
2.26
43
OmegaPro
Tạm thời không có giám sát quản lý
OmegaPro
Điểm
1.45
2-5 năm | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | Không phải phần mềm MT4/5 | Lĩnh vực nghiệp vụ đáng ngờ
Điểm
1.45
44
Nature Forex
Tạm thời không có giám sát quản lý
Nature Forex
Điểm
1.90
2-5 năm | Đăng ký tại Belize | Giấy phép giám sát quản lý có dấu hiệu đáng ngờ | MT4/5 chính thức
Điểm
1.90
45
INFINOX
Có giám sát quản lý
INFINOX
Điểm
7.20
10-15 năm | Đăng ký tại Vương quốc Anh | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.20
46
Doo Prime
Có giám sát quản lý
Doo Prime
Điểm
5.89
5-10 năm | Đăng ký tại Seychelles | Giấy phép kinh doanh ngoại hối | MT4/5 chính thức
Điểm
5.89
47
OANDA
Tập trung khiếu nại
OANDA
Điểm
2.54
15-20 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
2.54
48
EightCap
Có giám sát quản lý
EightCap
Điểm
7.54
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | MT4/5 chính thức
Điểm
7.54
49
eToro
Có giám sát quản lý
eToro
Điểm
7.51
10-15 năm | Đăng ký tại Nước Úc | Nhà tạo lập thị trường(MM) | Không phải phần mềm MT4/5
Điểm
7.51
50
Tải App WikiFX để xem chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
 • Hồng Kông

  hk.wikifx.com

 • Đài Loan

  tw.wikifx.com

 • Hoa Kỳ

  us.wikifx.com

 • Hàn Quốc

  kr.wikifx.com

 • Vương quốc Anh

  uk.wikifx.com

 • Nhật Bản

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Việt nam

  vn.wikifx.com

 • Nước Úc

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thái Lan

  th.wikifx.com

 • Síp

  cy.wikifx.com

 • Nước Đức

  de.wikifx.com

 • Nước Nga

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • Ấn Độ

  in.wikifx.com

 • Nước Pháp

  fr.wikifx.com

 • Tây Ban Nha

  es.wikifx.com

 • Bồ Đào Nha

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Campuchia

  kh.wikifx.com

 • Nước ý

  it.wikifx.com

 • Nam Phi

  za.wikifx.com

 • Thổ Nhĩ Kỳ

  tr.wikifx.com

 • Hà lan

  nl.wikifx.com

 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Ai Cập

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com