Monetary Authority of Singapore

1971 nămNhà nước quản lý

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) là cơ quan quản lý tích hợp của các tổ chức tài chính ở Singapore. Năm 1970, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Cơ quan tiền tệ Singapore, dẫn đến việc thành lập MAS vào ngày 1 tháng 1 năm 1971. Việc thông qua dự luật đã trao cho MAS quyền điều chỉnh ngành dịch vụ tài chính của Singapore. Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã được ủy quyền hoạt động như một chủ ngân hàng và đại lý tài chính của chính phủ. Nó cũng được ủy thác để thúc đẩy sự ổn định tiền tệ và phát triển các chính sách tín dụng và tỷ giá hối đoái có lợi cho tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 4 năm 1977, chính phủ đã quyết định phân loại quản lý ngành bảo hiểm và đặt dưới sự quản lý của MAS. Chức năng điều chỉnh của Đạo luật Công nghiệp Chứng khoán (1973) cũng đã được bàn giao cho MAS vào tháng 9 năm 1984. Hiện tại MAS quản lý các quy định khác nhau liên quan đến tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và tài chính. Kể từ khi sáp nhập với Ủy ban các vấn đề tiền tệ vào ngày 1 tháng 10 năm 2002, MAS cũng đã đảm nhận chức năng phát hành tiền tệ.

Công bố của sàn môi giới
Warning Thông báo
Tóm tắt công bố
  • Mức độ công bố phù hợp Độ phù hợp địa chỉ website
  • Thời gian công bố 2021-06-18
  • Lý do bị phạt Có thể hoặc có thể đã bị coi là được cấp phép một cách sai lầm
Chi tiết công bố

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư Danh sách cảnh báo nhà đầu tư cung cấp danh sách những người, dựa trên thông tin có sẵn cho MAS, i) có thể hoặc có thể đã bị hiểu sai là được cấp phép hoặc theo bất kỳ cách nào khác được ủy quyền hoặc quản lý bởi MAS; ii) đã đưa ra đề nghị của các đơn vị trong một ủy thác kinh doanh hoặc chương trình đầu tư tập thể mà có thể hoặc có thể đã bị hiểu sai là được MAS ủy quyền, công nhận hoặc đăng ký; iii) đã đưa ra lời đề nghị đầu tư mà có thể hoặc có thể đã bị hiểu sai là được thực hiện trong hoặc kèm theo một tài liệu được nộp hoặc đăng ký với MAS. Danh sách này không đầy đủ và dựa trên những gì MAS đã biết tại thời điểm xuất bản.
Xem bản gốc
Tài liệu liên quan
Thông báo khác

Danger

2021-09-15

Danger

2020-08-17

Danger

2023-01-01

Tra cứu mọi lúc mọi nơi chỉ với 1 cú chạm

Tải APP để xem thông tin chi tiết

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com