Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2020-10-15 15:44 Đăng vào lúc Hồng Kông Hồng Kông

Không thể giao dịch hoặc rút tiền. Dịch vụ chăm sóc khách hàng tiếp tục kiểm tra và không giúp tôi giải quyết vấn đề

Không thể rút tiền hoặc giao dịch. Đại lý đã mất liên lạc. Dịch vụ khách hàng không ngừng thu hẹp. Tài khoản chính thức mà tôi đã theo dõi trước đây đã bị đóng.

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

无法交易,无法出金,客服推来推去,不处理问题

无法出金无法交易,联系不到代理,客服推脱,之前关注的公众号也注销了

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com