WikiFX Search Plugin Invocation Documentation

  This documentation is created to guide developers to build a broker search box on their own website and then open a matched brokers list of www.wikifx.com in a new window based on the input.

  Step 1:Create a Container

  Create and append a div in the proper place of <body></body> and assign a unique ID to it, e.g. <div id="div_jiaoyishang"></div>. This div is utilized as a container to ensure the HTML fragment generated by JavaScript code will make the search box on the page visible.

  Step 2:Invoke JavaScript Code【Method 1:Basic invocation, modify and configure the URL parameter value】
  • 01.
  • 02.
  • 03.

  <script type="text/javascript" src="https://www.wikifx.com/Contentgj/js/tradersearch.js?id=div_jiaoyishang&width=350px&height=30px&buttomwidth=50px&border=1px&color=#f4c830&ts=" + Math.random()></script>

  【Method 2:JavaScript object configuration, to modify the object property values of JavaScript】
  • 01.
  • 02.
  • 03.
  • 04.
  • 05.
  • 06.
  • 07.
  • 08.
  • 09.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.

  <script type="text/javascript">

  var fx = new Object();

  fx.id="div_jiaoyishang";

  fx.width="350px";

  fx.height="30px";

  fx.buttomwidth="50px";

  fx.border="1px";

  fx.color="#f4c830";

  var script=document.createElement("script");

  script.type="text/javascript";

  script.src="https://www.wikifx.com/Contentgj/js/tradersearch.js?id="+ fx.id +"&width="+fx.width+"&height="+fx.height+"&buttomwidth="+fx.buttomwidth

  +"&border="+fx.border+"&color="+fx.color+"&ts=" + Math.random();

  document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(script);

  </script>

  Related parameter direction
  Parameter Name Parameter Type Required or not Parameter Illustration
  id String Yes Specify where the input box is generated, that is the id of the div created in step 2.
  width String No Configure the total width of the search box, namely the container width
  height String No Configure the total height
  buttomwidth String No Width of the button on the left, used to adjust the input box and buttons
  border String No Border thickness of the search box can be adjusted according to the overall size of the input box
  color String No Background Color

  Remarks: Place the JavaScript code mentioned in Step 2 after the div container, the bottom of body is recommend

  Practical Case

  Instructions: Type the company name or the license number into the search box to enter WikiFX SERP

  Cảnh báo rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các quốc gia như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thức, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, tuy nhiên chúng tôikhông cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Chọn quốc gia/khu vực