Máy tính Điểm xoay
Tính toán
Kết quả
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Mức kháng cự 4
Mức kháng cự 3
Mức kháng cự 2
Mức kháng cự 1
Điểm xoay
Mức hỗ trợ 1
Mức hỗ trợ 2
Mức hỗ trợ 3
Mức hỗ trợ 4

Công cụ tính quy mô vị thế

Đối với giao dịch trong ngày, tỷ giá, quy mô vị thế hoặc quy mô giao dịch tính bằng đơn vị, là yếu tố cần thiết hơn các điểm vào và thoát lệnh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận rủi ro quá nhiều hoặc không đủ, tùy thuộc vào mức độ lớn hay nhỏ của các giao dịch của bạn.
Sử dụng công cụ tính quy mô vị thế Forex, bạn có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của mình bằng cách xác định số lượng đơn vị hoặc lot trong giao dịch của bạn. Mọi cặp tiền tệ chính và chéo đều được hỗ trợ. Công cụ này không yêu cầu nhiều giá trị đầu vào những có khả năng tuỳ chỉnh theo yêu cầu cá nhân.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập thông tin vào các trường được cung cấp và nhấn nút "Bắt đầu tính".
Số lượng lot mua hoặc bán, cũng như loại và kích thước của lô sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến quy mô vị thế của bạn:
• 1.000 đơn vị tiền tệ được gọi là “micro lot”
• 10.000 đơn vị tiền tệ được gọi là “mini lot”
• 100.000 đơn vị tiền tệ được gọi là " standard lot "
Kích thước vị thế lý tưởng có thể được tính theo công thức sau:
Số pip có rủi ro * giá trị pip * số lot được giao dịch = số tiền có rủi ro
Hãy cùng xem ví dụ, nếu bạn có tài khoản 10.000 USD và rủi ro 1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Do đó, số tiền tối đa bạn có thể chịu rủi ro cho mỗi giao dịch là $ 100. Ở mức giá 1.3051 USD, bạn quyết định mua cặp EUR / USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1.3041. Nói cách khác, bạn đang mạo hiểm $ 1.3041 ($ 1,3051 - $ 1,3041 = $ 0,0001). Mỗi pip có giá trị 1 đô la vì bạn đã giao dịch mini lot.
Nếu bạn đặt những con số này vào công thức, bạn sẽ nhận được:
10 * $ 1 * lot được giao dịch = $ 100
Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 10 đô la, bạn sẽ nhận được:
Số lot giao dịch = 10
10 mini lot tương đương với một lot tiêu chuẩn, bạn có thể mua 10 mini lot hoặc một standard lot.
Một ví dụ khác, bạn đang giao dịch mini lot EUR / GBP và bạn quyết định mua ở mức 0.9804 đô la và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 0.9794 đô la. Mức rủi ro 10 pips.
10 * 1,22 đô la * lô được giao dịch = 100 đô la
Giá trị 1,22 đô la đến từ công thức chuyển đổi ở trên và con số này thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đô la Mỹ và bảng Anh. Nếu bạn chia cả hai vế cho 12,20 đô la, bạn sẽ nhận được:
Quy mô giao dịch = 8.19
Do đó, kích thước vị thế của bạn phải là 8 mini lot và 1 micro lot. Sử dụng công thức tính toán này và quy tắc 1%, bạn sẽ có thể xác định chính xác kích thước lô và vị trí trong hành trình giao dịch của mình.
Kết quả
Mức kháng cự 4
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức kháng cự 3
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức kháng cự 2
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức kháng cự 1
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Điểm xoay
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức hỗ trợ 1
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức hỗ trợ 2
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức hỗ trợ 3
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark
Kết quả
Mức hỗ trợ 4
Điểm xoay Floor
Điểm xoay Woodie
Điểm xoay Camarilla
Điểm xoay DeMark

Công cụ tính quy mô vị thế

Đối với giao dịch trong ngày, tỷ giá, quy mô vị thế hoặc quy mô giao dịch tính bằng đơn vị, là yếu tố cần thiết hơn các điểm vào và thoát lệnh. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chấp nhận rủi ro quá nhiều hoặc không đủ, tùy thuộc vào mức độ lớn hay nhỏ của các giao dịch của bạn.
Sử dụng công cụ tính quy mô vị thế Forex, bạn có thể đánh giá chính xác mức độ rủi ro của mình bằng cách xác định số lượng đơn vị hoặc lot trong giao dịch của bạn. Mọi cặp tiền tệ chính và chéo đều được hỗ trợ. Công cụ này không yêu cầu nhiều giá trị đầu vào những có khả năng tuỳ chỉnh theo yêu cầu cá nhân.
Để bắt đầu, chỉ cần nhập thông tin vào các trường được cung cấp và nhấn nút "Bắt đầu tính".
Số lượng lot mua hoặc bán, cũng như loại và kích thước của lô sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến quy mô vị thế của bạn:
• 1.000 đơn vị tiền tệ được gọi là “micro lot”
• 10.000 đơn vị tiền tệ được gọi là “mini lot”
• 100.000 đơn vị tiền tệ được gọi là " standard lot "
Kích thước vị thế lý tưởng có thể được tính theo công thức sau:
Số pip có rủi ro * giá trị pip * số lot được giao dịch = số tiền có rủi ro
Hãy cùng xem ví dụ, nếu bạn có tài khoản 10.000 USD và rủi ro 1% tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch. Do đó, số tiền tối đa bạn có thể chịu rủi ro cho mỗi giao dịch là $ 100. Ở mức giá 1.3051 USD, bạn quyết định mua cặp EUR / USD và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1.3041. Nói cách khác, bạn đang mạo hiểm $ 1.3041 ($ 1,3051 - $ 1,3041 = $ 0,0001). Mỗi pip có giá trị 1 đô la vì bạn đã giao dịch mini lot.
Nếu bạn đặt những con số này vào công thức, bạn sẽ nhận được:
10 * $ 1 * lot được giao dịch = $ 100
Nếu bạn chia cả hai vế của phương trình cho 10 đô la, bạn sẽ nhận được:
Số lot giao dịch = 10
10 mini lot tương đương với một lot tiêu chuẩn, bạn có thể mua 10 mini lot hoặc một standard lot.
Một ví dụ khác, bạn đang giao dịch mini lot EUR / GBP và bạn quyết định mua ở mức 0.9804 đô la và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 0.9794 đô la. Mức rủi ro 10 pips.
10 * 1,22 đô la * lô được giao dịch = 100 đô la
Giá trị 1,22 đô la đến từ công thức chuyển đổi ở trên và con số này thay đổi tùy theo tỷ giá hối đoái hiện tại giữa đô la Mỹ và bảng Anh. Nếu bạn chia cả hai vế cho 12,20 đô la, bạn sẽ nhận được:
Quy mô giao dịch = 8.19
Do đó, kích thước vị thế của bạn phải là 8 mini lot và 1 micro lot. Sử dụng công thức tính toán này và quy tắc 1%, bạn sẽ có thể xác định chính xác kích thước lô và vị trí trong hành trình giao dịch của mình.
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com