Tính giá trị pip

 • Currency
 • Price
 • Lô tiêu chuẩn
  (Đơn vị 100,000)
 • Mini lot
  (Đơn vị 10,000)
 • Micro lot
  (Đơn vị 1,000)
 • pip

Công cụ tính Pip

Giá trị pip tính theo giá trị tiền tệ là một trong các yếu tố cần thiết đối với các trong việc phân tích sự tăng trưởng (hoặc thua lỗ) của tài khoản, cũng như tính toán các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời. Ví dụ: nếu bạn đặt mức cắt lỗ 10 pip cho giao dịch của mình, tùy thuộc vào kích thước lot bạn đang giao dịch, bạn có thể mất 100 đô la hoặc 1.000 đô la.
'Giá trị pip' của một giao dịch có thể được tính toán nhanh chóng bằng cách sử dụng một số tiêu chí đơn giản khi giao dịch tiền tệ và các công cụ khác.
Giá trị Pip luôn được tính bằng USD khi giao dịch spot, chẳng hạn như EUR/USD, AUD / USD, có nghĩa là giá trị pip luôn được tính bằng USD. Đối với hàng hóa như Vàng (XAU / USD), giá trị pip được tính bằng USD.
Nếu một chỉ số được giao dịch ở Châu Âu, giá trị pip được tính bằng EUR (Euro). Nếu một chỉ số được giao dịch ở Mỹ, giá trị pip được tính bằng USD (Đô la Mỹ.) GER30 được giao dịch ở Châu Âu, giá trị pip được tính bằng EUR.
Ví dụ: một pip bằng 0.0001 đối với hầu hết các cặp tiền tệ, trong khi một số cặp tiền tệ nhất định, như cặp USD / JPY một pip bằng 0.01. Một pip trên thị trường kim loại bằng 0.01.
Từ 1.0925 đến 1.0926 EUR / USD dao động tăng một pip. Nếu EUR / USD tăng từ 1.09255 lên 1.09260 thì một sự thay đổi nửa pip đã xảy ra với mức giá 5 chữ số.
Công thức tính giá trị Pip:
Giá trị Pip = (Một Pip / Tỷ giá hối đoái) x Kích thước Lot
Hãy cùng theo dõi ví dụ sau:
Một Pip: 0.0001
Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản: EUR
Cặp tiền tệ: EUR / USD
Tỷ giá hối đoái: 1.05212 (EUR / USD)
Kích thước lot: 1 lot (100000 EUR)
Giá trị Pip = 0.0001 / 1.05212 * 100000
Mỗi Pip trị giá € 9.50
Sàn giao dịch mà bạn lựa chọn thông thường sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về các sản phẩm giao dịch. Thay đổi nhỏ nhất mà sàn giao dịch đo lường có thể được biểu thị bằng pips phân số ("pipet").
 • Currency
 • Price
 • Lô tiêu chuẩn(Đơn vị 100,000)
 • Mini lot(Đơn vị 10,000)
 • Micro lot(Đơn vị 1,000)
 • pip
 • 1.07647

Công cụ tính Pip

Giá trị pip tính theo giá trị tiền tệ là một trong các yếu tố cần thiết đối với các trong việc phân tích sự tăng trưởng (hoặc thua lỗ) của tài khoản, cũng như tính toán các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời. Ví dụ: nếu bạn đặt mức cắt lỗ 10 pip cho giao dịch của mình, tùy thuộc vào kích thước lot bạn đang giao dịch, bạn có thể mất 100 đô la hoặc 1.000 đô la.
'Giá trị pip' của một giao dịch có thể được tính toán nhanh chóng bằng cách sử dụng một số tiêu chí đơn giản khi giao dịch tiền tệ và các công cụ khác.
Giá trị Pip luôn được tính bằng USD khi giao dịch spot, chẳng hạn như EUR/USD, AUD / USD, có nghĩa là giá trị pip luôn được tính bằng USD. Đối với hàng hóa như Vàng (XAU / USD), giá trị pip được tính bằng USD.
Nếu một chỉ số được giao dịch ở Châu Âu, giá trị pip được tính bằng EUR (Euro). Nếu một chỉ số được giao dịch ở Mỹ, giá trị pip được tính bằng USD (Đô la Mỹ.) GER30 được giao dịch ở Châu Âu, giá trị pip được tính bằng EUR.
Ví dụ: một pip bằng 0.0001 đối với hầu hết các cặp tiền tệ, trong khi một số cặp tiền tệ nhất định, như cặp USD / JPY một pip bằng 0.01. Một pip trên thị trường kim loại bằng 0.01.
Từ 1.0925 đến 1.0926 EUR / USD dao động tăng một pip. Nếu EUR / USD tăng từ 1.09255 lên 1.09260 thì một sự thay đổi nửa pip đã xảy ra với mức giá 5 chữ số.
Công thức tính giá trị Pip:
Giá trị Pip = (Một Pip / Tỷ giá hối đoái) x Kích thước Lot
Hãy cùng theo dõi ví dụ sau:
Một Pip: 0.0001
Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản: EUR
Cặp tiền tệ: EUR / USD
Tỷ giá hối đoái: 1.05212 (EUR / USD)
Kích thước lot: 1 lot (100000 EUR)
Giá trị Pip = 0.0001 / 1.05212 * 100000
Mỗi Pip trị giá € 9.50
Sàn giao dịch mà bạn lựa chọn thông thường sẽ cung cấp các thông tin cụ thể về các sản phẩm giao dịch. Thay đổi nhỏ nhất mà sàn giao dịch đo lường có thể được biểu thị bằng pips phân số ("pipet").
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com