Tố cáo

Tổng cộng 2 mục tố cáo

Không thể rút tiền

Không thể rút

Lúc đầu, tôi chỉ muốn tìm những cách khác để tăng thu nhập. Sau đó, tôi tham gia vào tài khoản dòng chính thức sau khi nhìn thấy quảng cáo FB. Lúc đầu, người biên tập yêu cầu tôi sử dụng Huobi để nạp 3000. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của hệ thống đã mở một tài khoản nền tảng và sau đó tìm một chuyên gia để vận hành nó cho tôi. Sau đó, họ nói rằng có phần thưởng là 7000, nhưng để rút được tiền thì phải rút tiền gốc 30 lần, tức là 30 lần của 10.000. Sau đó, thỉnh thoảng sẽ có các cuộc hẹn cho buổi luyện tập cho đến khi ủy viên nói rằng nó có thể được rút sau khi kết thúc buổi luyện tập ngày hôm qua nên tôi đã cung cấp nền tảng cho tài khoản của mình. Bộ phận chăm sóc khách hàng nói giờ làm việc của ngân hàng nên hôm nay họ sẽ xử lý, nhưng sau đó họ nói bộ phận kiểm soát tài chính nói rằng tài khoản bị điền sai, không rút được tiền. Lợi nhuận ban đầu sẽ được hoàn lại, nhưng tiền chỉ có thể được rút sau khi hoạt động đã đạt được 3 lần khối lượng giao dịch và nói với tôi rằng ủy viên sẽ giúp tôi. Tôi yêu cầu ủy viên hỗ trợ và sau đó tôi cũng nói với ủy viên rằng ủy viên nói rằng anh ấy có thể hỗ trợ, nhưng hoa hồng kỹ thuật ở phía trước phải được thanh toán trước, và tổng chi phí là 51.000. Nếu bạn không thanh toán trước, bạn không thể thực hiện hành động tiếp theo. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không có tiền, nhưng anh ấy nói rằng anh ấy có thể giúp tôi trả hơn 20.000 và tôi sẽ xử lý phần còn lại và sau đó tiếp tục hoạt động sau khi thanh toán. Tôi đã luôn nói rằng tôi không có cách nào để trả. Tôi luôn tiêu hết tiền trong tháng đó và tôi mắc nợ rất nhiều. Mặc dù bây giờ không có gì nhưng tôi lo lắng về tài khoản của mình.

Đài Loan Đài Loan 2022-01-21 19:22
Đài Loan Đài Loan 2022-01-21 19:22
Đã xử lý

JFDkhông cho phép rút tiền

JFDkhông thể rút lợi nhuận và phải đạt 80% số tiền nạp mới được rút

Hồng Kông Hồng Kông 2021-01-30 20:43
Hồng Kông Hồng Kông 2021-01-30 20:43
Gửi khiếu nại
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com