logo |

โบรกเกอร์

  UTRADE · UOBKayHian

  15-20ปี
  การกำกับดูแล ฮ่องกง
  ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส
  ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์

  ให้คะแนน

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10

  ดัชนีใบอนุญาต

  7.27

  ดัชนีธุรกิจ

  8.73

  ดัชนีการจัดการความเสี่ยง

  8.22

  ดัชนีซอฟท์แวร์

  6.54

  ดัชนีการกำกับดูแล

  7.24

  ข้อมูลการกำกับดูแล

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส

  SFCอยู่ในการกำกับดูแล

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป

  SFCละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด

  WikiFX APP!

  แอพที่รวมข้อมูลโบรกเกอร์ทั่วโลกไว้ที่เดียว!

  WikiFX เตือนความเสี่ยง

  การทดสอบครั้งที่แล้ว: 2020.10.22 ความเสี่ยง: 2 รายการ

  • ฮ่องกงจีน SFC (หมายเลขกำกับดูแล ที่ถือ: AAW261) SFC-UNFX/FC ใบอนุญาตกำกับดูแล กำลังเกินขอบเขตของการดูแล โปรดใช้วิจารณญาณก่อนการตัดสินใจ และระมัดระวังความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ข้อมูลปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ที่โบรกเกอร์ใช้ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ MT4

  WikiFX มีการประเมิน

  • ออกสำรวจกับ WikiFX

  • การยืนยันตัวตนของ MT4/5

  • การระบุตัวตนของเว็บไซต์

  • ความสัมพันธ์ในเครือข่าย

  • บริษัทที่ปลอมแปลงบริษัทรายนี้

  • ภาพรวมบริษัท

  • Time machine

  • การจัดอันดับอิทธิพล

  • คะแนนของ WikiFx

  ข้อมูลบริษัท

  ชื่อเต็มของบริษัท :

  UOB Kay Hian Futures (Hong Kong) Limited

  ชื่อย่อบริษัท :

  UTRADE

  ประเทศที่จดทะเบียนของบริษัท :

  ฮ่องกง

  สถานะในการกำกับดูแล :

  อยู่ในการกำกับดูแล

  อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า :

  utrade@uobkayhian.co.th

  หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า :

  6626598222
  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Securities and Futures Commission of Hongkong (ฮ่องกง SFC)

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า The Securities and Futures Commission (SFC) เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดฟิวเจอร์ของฮ่องกง SFC ได้รับอำนาจการสืบสวนการแก้ไขและการลงโทษจากกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ (SFO) และกฎหมายในเครือ เป็นอิสระจากการดำเนินงานของรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง SFC ได้รับเงินทุนส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในฐานะผู้ควบคุมทางการเงินในศูนย์การเงินระหว่างประเทศ SFC มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและปกป้องความซื่อสัตย์และความมั่นคงของหลักทรัพย์และตลาดล่วงหน้าของฮ่องกงเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและอุตสาหกรรม

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Securities and Futures Commission of Hongkong (ฮ่องกง SFC)

  คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า The Securities and Futures Commission (SFC) เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดฟิวเจอร์ของฮ่องกง SFC ได้รับอำนาจการสืบสวนการแก้ไขและการลงโทษจากกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ (SFO) และกฎหมายในเครือ เป็นอิสระจากการดำเนินงานของรัฐบาลของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง SFC ได้รับเงินทุนส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในฐานะผู้ควบคุมทางการเงินในศูนย์การเงินระหว่างประเทศ SFC มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและปกป้องความซื่อสัตย์และความมั่นคงของหลักทรัพย์และตลาดล่วงหน้าของฮ่องกงเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและอุตสาหกรรม

  • โบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited

   วันที่มีผล :

   2005-02-15
  • อีเมลของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   anita.lam@uobkayhian.com.hk

   ประเภทใบอนุญาต:

   ไม่มีการแบ่งปัน
  • เว็บไซต์ของบริษัทที่ถือใบอนุญาต :

   www.utrade.com.hk

   วันครบกำหนด :

   --
  • ที่อยู่ของโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาต :

   6/F, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Hong Kong

   หมายเลขโทรศัพท์ของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   --
  • หลักฐานเอกสารของโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต :

   UOBKayHian SFC监管2 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์ UOBKayHian SFC监管 ตรวจดูดูใบอนุญาตและไฟล์
  UTRADE · การยืนยันตัวตนของ MT4/5

  ผลการประเมิน

   UTRADE · การระบุตัวตนของเว็บไซต์

   ประเทศหรือเมืองที่ได้มีการไปเยือนโดยหลักๆ

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     UTRADE· ความสัมพันธ์ในเครือข่าย
     UTRADE · บริษัทที่ปลอมแปลงบริษัทรายนี้
     UTRADE · ภาพรวมบริษัท
     15-20ปี การกำกับดูแล ฮ่องกง ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป ไม่มี MT4/5 ซอฟแวร์ กลุ่มธุรกิจที่ต้องสงสัย กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่

     WikiFX ขอเตือนคุณ

     คะแนนของโบรกเกอร์ท่านนี้ค่อนข้างต่ำ

     โปรดเลือกอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการลงทุน

     ดำเนินการต่อไป
     UTRADE · ออกสำรวจกับ WikiFX×

     คำเตือนพิเศษ

     ×
     UOBKayHian

     1.pngWikiFX ให้ URL ทางกฎหมายของแพลตฟอร์มที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์กฎระเบียบเท่านั้น

     1.pngWikiFX ไม่มีการเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สาม

     1.pngเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกหลอกลวงจากเว็บไซต์ Phishing หรือลิ้งค์ URL ที่มีการปลอมแปลงขึ้น หรือจากเว็บไซต์ที่ถูกแฮค  WikiFX จะไม่มีการให้ข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นนี้

     1.pngสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ทางการ WikiFX ซึ่งถือเป็นความประสงค์ของท่านลูกค้า ทั้งนี้อาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้น โปรดใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบโบรกเกอร์และใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ

     ระวังความเสี่ยง

     ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

     ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

     Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

     หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX