Uluslararası sorgu
Lütfen ülke/bölge seçin
Lütfen şehir seçin
Lütfen banka seçiniz
Arama

Swift Kodu Nedir

Swift Code, bankalar için tek kimlik kodu olan Banka Tanımlayıcı Kodu'nun (BIC) standart biçimidir. Bu kodlar bankalararası transferlerde, özellikle uluslararası transferlerde kullanılır. Bankalar bu kodları diğer bilgileri değiştirmek için de kullanırlar.

Ülke/İlçe Seç
United States
※ Bu web sitesinin içeriği yerel yasalara ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır.
You are visiting the WikiFX website. WikiFX Internet and its mobile products are an enterprise information searching tool for global users. When using WikiFX products, users should consciously abide by the relevant laws and regulations of the country and region where they are located.
consumer hotline:006531290538
Official Email:support@wikifx.com;
Mobile Phone Number:234 706 777 7762;61 449895363
Telegram:+60 103342306
Whatsapp:+852-6613 1970;+44-7517747077
License or other information error corrections, please send the information to:qawikifx@gmail.com
Cooperation:fxeyevip@gmail.com