logo |

ข้อมูลข่าวสาร

  หน้าแรก   >     เศรษฐกิจ    >     บทความ

  ตารางข่าว Forex ประจำวัน (27 มกราคม 2021)

  บทคัดย่อ:ตารางข่าว Forex ประจำวัน ตารางข่าวนี้จะมีผลต่อตลาด Forex และค่าเงิน Forex นั้น ๆ ซึ่งอาจทำให้กราฟผันผวนรุนแรง
  23.png

   USD

   รายงานการแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน'แห่งธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) (FOMC) เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่คณะกรรมการได้ใช้เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยในแถลงการณ์นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลของการลงคะแนนเสียงสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ย อภิปรายถึงภาพรวมเศรษฐกิจและแสดงนัยถึงผลลัพธ์ของการลงคะแนนเสียงในอนาคต

   นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นโยบายควบคุมอัตราเงินเฟ้อถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ (FOMC) ได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   NZD

   รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภคดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับดอลลาร์นิวซีแลนด์ขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลดอลลาร์นิวซีแลนด์

   GBP

   รายงานดัชนีราคาบ้านจาก Nationwide ซึ่งเป็นสถิติที่จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคาบ้านทั่วประเทศ การสำรวจนี้จัดทำโดยสมาคม Nationwide Housing society ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของ'สหราชอาณาจักรซึ่ง Nationwide จะใช้ข้อมูลจากยอดการอนุมัติสินเชื่อของตนเองในการจัดทำดัชนีนี้ อย่างไรก็ตามจะไม่เหมือนกันกับ Halifax ซึ่ง Nationwide จะครอบคลุมเพียงแค่ 10% ของตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น Nationwide จะพิจารณาเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และบ้านที่ผู้ยื่นเป็นเจ้าของที่ได้จำหน่ายใน“ราคาแท้จริงในตลาด” กล่าวคือ จะไม่มียอดขายโครงการแฟลตอาคารสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น Nationwide ได้ตีพิมพ์รายงานราคาอสังหาริมทรัพย์แบบรายไตรมาสตั้งแต่ปี 1952 และตีพิมพ์ดัชนีรายเดือนตั้งแต่ปี 1993 เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักปริมาตรของราคาบ้านที่ทำธุรกรรมทั่วไป ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ

   GBP

   รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (Housing Price Index) (HPI) จาก Nationwide จะวัดการเปลี่ยนแปลงในราคาขายบ้านที่ได้รับสินเชื่อจาก Nationwide เป็นรายงานด้านเงินเฟ้อการเคหะที่ออกมาล่วงหน้าที่สุดเป็นอันดับสอง'ของสหราชอาณาจักร

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

   USD

   รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Core Durable Goods Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของยอดคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าที่คงทนไม่รวมรายการด้านการขนส่ง เนื่องจากคำสั่งซื้อสิ่งต่างๆ สำหรับเครื่องบินเป็นเรื่องที่เปราะบางมากซึ่งตัวเลขพื้นฐานนี้จะเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่าในการวัดค่าแนวโน้มการสั่งซื้อ ค่าตัวเลขที่มีค่าสูงจะชี้แสดงถึงการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของคำสั่งซื้อใหม่ในสินค้าคงทนที่รวมถึงสินค้าสำหรับการขนส่ง

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในรอบปี เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานดัชนีราคาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP Price Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในรอบปีในราคาของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ได้รวมไว้ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งเป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อแบบกว้างๆ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือว่าเป็นลักษณะ เชิงลบ/ตลาดหมี สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิง สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

   USD

   รายงานยอดขายที่อยู่อาศัยที่อยู่การปิดการขาย (Pending Home Sales Report) จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สหรัฐอเมริกา (The National Association of Realtors (NAR)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของที่อยู่อาศัยภายใต้สัญญาที่จะขายแต่ยังอยู่ระหว่างการรอการปิดธุรกรรมซึ่งไม่รวมถึงการก่อสร้างโครงการใหม่

   ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

  อ่านเพิ่มเติม

  ข่าวล่าสุด

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้  :
  --
  กรุณาใส่จำนวนเงิน
  United States Dollar
  จำนวนเงินที่สามารถแลกได้
  -- United States Dollar
  ระวังความเสี่ยง

  ข้อมูลของ WikiFX มีที่มาจากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเช่น UK FCA, ออสเตรเลีย ASIC เป็นต้น โดยเนื้อหาที่เผยแพร่นั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมความเป็นกลางและความจริงจากข้อเท็จจริง โดยทาง WikiFX ไม่คิดค่าธรรมเนียมการประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าธรรมเนียมสีเทา ทาง WikiFX จะพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความสอดคล้องและเข้ากันของข้อมูลกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหลายนั้นอาจจะไม่มีการเข้ากันได้ในแบบเรียลไทม์เสมอไป

  ในมุมมองของความสลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่นับว่าผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละรายจะได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโปรดส่งให้เราผ่านฟังก์ชั่น“ ร้องเรียน” และ“ การแก้ไขการแก้ไข” ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันในเวลาและเผยแพร่ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

  Forex, โลหะมีค่าและ CFDs (OTC OTC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยกระดับซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณโปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

  หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุน หมายเหตุ*** ข้อมูลที่ระบุไว้ใน Forex Eyes มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นการแนะนำการลงทุนขอให้ท่านลูกค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกโบรกเกอร์ และคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากเทรดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX