ค้นหานายหน้า
ภาษาไทย
Download

นักวิเคราะห์

2023-03-22 11:54 เผยแพร่ใน ประเทศไทย ประเทศไทย

แจ้งว่าเลขบัญชีผิดให้ทำการแก้ไขแล้วให้สำรองเงินเข้าบัญชี 30%

การถอนเงินต้องโอนจ่ายเหรียญค่าครูนำเทรด เมื่อจ่ายเสร็จก็แจ้งว่าต้องชำระภาษีจากกำไรที่เราเทรดได้ทั้งหมด พอจ่ายภาษีก็แจ้งกลับมาว่าเลขบัญชีที่เราต้องการถอนเงินไม่ถูกต้อง แล้วแจ้งให้เราสำรองเงินเข้าบัญชีไปอีกถึงจะถอนได้

ปัญหาการถอนเงิน
เลือกประเทศหรือภูมิภาค
United States
※ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น
คุณกำลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ WikiFX เว็บไซต์ WikiFX และผลิตภัณฑ์มือถือเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลองค์กรสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เมื่อผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ WikiFX โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศและภูมิภาคที่พวกเขาตั้งอยู่อย่างมีสต
LineOA:@629cxqrc
หากข้อมูลเช่นใบอนุญาตได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งข้อมูลไปที่:qawikifx@gmail.com
ร่วมมือด้านการโฆษณา:fxeyevip@gmail.com