logo |

Sàn môi giới

Về WikiFX

  HotForex

  10-15 năm
  Đăng ký tại Síp
  Nhà tạo lập thị trường(MM)
  MT4/5 chính thức

  Chấm điểm

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

   /10.00

  Điều kiện giao dịch

  D

  Thông tin giám sát quản lý

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  CYSECGiám sát quản lý từ xa

  Financial Conduct Authority

  Sàn đẩy lệnh (STP)

  FCAGiám sát quản lý từ xa

  Dubai Financial Services Authority

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  DFSAGiám sát quản lý từ xa

  The Seychelles Financial Services Authority

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  FSAGiám sát quản lý từ xa

  Financial Sector Conduct Authority

  Doanh nghiệp dịch vụ tài chính

  FSCAKinh doanh vượt quyền hạn

  The Financial Services Commission

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  FSCGiám sát quản lý từ xa

  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Giấy phép kinh doanh ngoại hối

  CNMVGiám sát quản lý từ xa

  Federal Financial Supervisory Authority

  Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông

  BaFinKinh doanh vượt quyền hạn

  Tổng quan công ty

  • Tên đầy đủ của công ty:

   HF Markets Group
  • Tên Công ty viết tắt:

   HotForex
  • Đăng ký tại quốc gia:

   HotForexSíp
  • Tình trạng giám sát quản lý:

   Giám sát quản lý từ xa
  • Hộp thư dịch vụ CSKH:

   support@hotforex.com
  • Số điện thoại dịch vụ chăm sóc khách hàng:

   442033185978

  WikiFX APP!

  Ứng dụng tra cứu giấy phép sàn môi giới toàn cầu!

  WikiFX Cảnh báo rủi ro

  Lần kiểm tra trước: 2020.08.07 Rủi ro: 5 Điều khoản

  • Nam PhiFSCA đang sở hữu (số cai quản:46632) giấy phép quy định National Futures Association-UNFX, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Nước ĐứcBaFin đang sở hữu (số cai quản:132342) giấy phép quy định BaFin Non-Forex Licence, thuộc trạng thái kinh doanh vượt giới hạn, xin hãy lưu ý rủi ro!
  • Tình trạng giảm sát quản lý Mauritius FSC với số quản lý C110008214 thuộc về hình thức quản lý từ xa. Hãy lưu ý đề phòng rủi ro!
  • Tình trạng giảm sát quản lý Seychelles FSA với số quản lý SD015 thuộc về hình thức quản lý từ xa. Hãy lưu ý đề phòng rủi ro!
  • Cơ sở dữ liệu cho thấy sàn môi giới này tại Nhật Bản không thuộc cơ quan cai quản có hiệu lực nào, hãy đề phòng rủi ro!

  Giám định của WikiFX

  • WikiFX Khảo sát thực tế

  • Giám định MT4/5

  • Giám định website chính thức

  • Sơ đồ quan hệ

  • Doanh nghiệp giả mạo

  • Tóm tắt về công ty

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là một pháp nhân công được thành lập theo mục 5 của Đạo luật Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. CySEC là một cơ quan quản lý công cộng độc lập giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, giao dịch chứng khoán có thể thương lượng tại Cộng hòa Síp, quản lý tài sản và đầu tư tập thể. đồng thời cũng giám sát các công ty cung cấp dịch vụ hành chính không được quy định bởi ICPAC và Hiệp hội luật sư Síp.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets (Europe) Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   2012-11-20
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   reg@hotforex.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   https://www.hfaffiliates.com/eu/en/index.html,https://www.hfeu.com

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   357 24 400 165
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   50, Spirou Kyprianou Str, Irida 3 Tower - 10th Floor, CY-6057 Larnaca
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets _Europe_ Ltd_CySEC监管网站查询信息 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Conduct Authority

  Financial Conduct Authority (Vương quốc Anh FCA)

  Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) là cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, nhưng hoạt động độc lập với chính phủ Vương quốc Anh và nhận tài trợ bằng cách tính phí các thành viên của ngành dịch vụ tài chính. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2012, Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2012 đã được hoàng gia phê duyệt và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2013. Dự luật đã thiết lập một khung pháp lý mới (FCA) cho các dịch vụ tài chính và rút lại Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). FCA điều chỉnh các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính Vương quốc Anh, tập trung vào quy định về hành vi của các công ty dịch vụ tài chính bán lẻ và bán buôn.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets (UK) Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2018-11-14
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@hfmarkets.co.uk

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.hfmarkets.co.uk

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +44 2035199890
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   Bloomsbury Building10 Bloomsbury WayHolbornLondonWC1A 2SLUNITED KINGDOM
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets FCA20200328更新 Kiểm tra hồ sơ giấy phép HotForex FCA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Dubai Financial Services Authority

  Dubai Financial Services Authority (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất DFSA)

  Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính độc lập giám sát các giao dịch trong Khu vực Tự do Tài chính Chuyên dụng (DIFC) tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Trách nhiệm pháp lý của DFSA bao gồm quản lý tài sản, dịch vụ ngân hàng và tín dụng, chứng khoán, quỹ đầu tư tập thể, dịch vụ lưu ký và ủy thác, giao dịch hàng hóa tương lai, tài chính Hồi giáo, bảo hiểm, trao đổi chứng khoán quốc tế và trao đổi hàng hóa quốc tế. Ngoài việc điều tiết các dịch vụ tài chính và phụ trợ, DFSA còn chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) áp dụng trong DIFC. DFSA cũng đã được Cơ quan Đăng ký Công ty DIFC (RoC) ủy quyền điều tra các công ty và đối tác của DICC vì vi phạm nghiêm trọng luật công ty DIFC và tìm kiếm các biện pháp cưỡng chế áp dụng cho cơ quan đăng ký.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets (DIFC) Limited

   Thời gian có hiệu lực :

   2018-12-12
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   971 4 318 4777
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   Unit Office 612, Level 6, Index Tower, DIFC, PO Box 507274,Dubai, UAE
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   HotForex DFSA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  The Seychelles Financial Services Authority

  The Seychelles Financial Services Authority (Seychelles FSA)

  Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) là một cơ quan tự trị cho các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles, được thành lập theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2013 để cung cấp giấy phép, quy định và thực thi các dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles, thiết lập các yêu cầu tuân thủ, dịch vụ theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh. Các hoạt động được điều chỉnh bao gồm dịch vụ ủy thác, thị trường vốn và kế hoạch đầu tư tập thể, bảo hiểm và đánh bạc. FSA cũng chịu trách nhiệm đăng ký các công ty kinh doanh quốc tế, nền tảng, quan hệ đối tác hạn chế và tín thác quốc tế tại Seychelles.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets (Seychelles) Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   --
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   aantao@hotforex.com

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.hotforex.com.sc,www.hfm.com.sc

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +248 4346123
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   Unit C, F28, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   HotForex FSA监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Hotforex-塞舌尔牌照200610 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Financial Sector Conduct Authority

  Financial Sector Conduct Authority (Nam Phi FSCA)

  Cơ quan quản lý tài chính Nam Phi (FSCA) là cơ quan quản lý hành vi thị trường cho các tổ chức tài chính cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cấp phép theo luật của ngành tài chính, bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và nhà quản lý cơ sở hạ tầng thị trường. FSCA chịu trách nhiệm giám sát hành vi thị trường nhằm cải thiện và hỗ trợ hiệu quả tính toàn vẹn của thị trường tài chính và bảo vệ thị trường bằng cách thúc đẩy đối xử công bằng với các tổ chức tài chính và cung cấp nền tảng giáo dục tài chính cho khách hàng tài chính.Trong tương lai FSCA sẽ giữ vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ duy trì sự ổn định tài chính.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF MARKETS SA (PTY) LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2016-02-09
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +27 87 288 5495
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   KATHERINE & WEST, SUITE 18, SECOND FLOOR 114 WEST STREET, SANDTON 2021P
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   HotForex FSCA监管截图2 Kiểm tra hồ sơ giấy phép HotForex FSCA监管截图1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  The Financial Services Commission

  The Financial Services Commission (Mauritius FSC)

  Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC,) là cơ quan quản lý toàn diện các dịch vụ tài chính phi ngân hàng và hoạt động toàn cầu. Được thành lập vào năm 2001, FSC được cấp phép bởi Đạo luật Dịch vụ Tài chính năm 2007, Đạo luật Chứng khoán năm 2005, Đạo luật Bảo hiểm năm 2005 và Đạo luật Kế hoạch Hưu trí Tư nhân năm 2012 để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan trong lĩnh vực này.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF MARKETS LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2010-04-20
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   http://www.syul.mu

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   2304034250
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   C/O SAFYR UTILIS LTD, 7TH FLOOR, TOWER 1 NEXTERACOM, CYBERCITY, EBENE
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   热汇 FSC监管截图更新20200325 Kiểm tra hồ sơ giấy phép 热汇 FSC牌照 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Comisión Nacional del Mercado de valores

  Comisión Nacional del Mercado de valores (Tây Ban Nha CNMV)

  Ủy ban thị trường chứng khoán quốc gia Tây Ban Nha (CNMV) là cơ quan chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát các hoạt động của thị trường chứng khoán Tây Ban Nha và những người tham gia. CNMV được thành lập theo Đạo luật Thị trường Chứng khoán số 24/1988, thể hiện sự cải cách triệt để của hệ thống tài chính Tây Ban Nha, kể từ đó, hệ thống CNMV đã được cập nhật để phù hợp với sự phát triển của thị trường tài chính, đồng thời thực hiện các biện pháp mới để bảo vệ các nhà đầu tư. Mục đích của CNMV là đảm bảo tính minh bạch và hình thành giá chính xác trên thị trường chứng khoán Tây Ban Nha.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF MARKETS (EUROPE) LTD

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-04-03
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   50, Spirou Kyprianou, Irida 3 Tower 10th Floor - 6057 LARNACA (CYPRUS)
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   热汇 CNMV监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  Federal Financial Supervisory Authority

  Federal Financial Supervisory Authority (Nước Đức BaFin)

  Trước năm 2002, quy định ngành tài chính Đức được thực hiện bởi ba cơ quan độc lập. Với việc thông qua Đạo luật tích hợp và dịch vụ tài chính, BaFin được thành lập vào tháng 5/2002. Mục đích của việc sáp nhập Đạo luật và ba cơ quan là tạo ra một cơ quan quản lý tài chính tích hợp bao gồm tất cả các thị trường tài chính. Các tổ chức kết hợp là Văn phòng Điều tiết Ngân hàng Liên bang, Văn phòng Điều tiết Chứng khoán Liên bang và Văn phòng Điều tiết Bảo hiểm Liên bang. Với việc thông qua Đạo luật Ngân hàng 2003, BaFin đã nhận thêm trách nhiệm, với mục đích tăng cường bảo vệ khách hàng và nâng cao uy tín của hệ thống tài chính Đức.Các quyền bổ sung bao gồm chịu trách nhiệm giám sát các tổ chức tài chính và thu thập thông tin chi tiết về họ. Trách nhiệm đặc biệt này được chia sẻ với Bundesbank. Hiện tại, BaFin đang trong giai đoạn chuyển tiếp khi Ngân hàng Trung ương châu Âu đảm nhận trách nhiệm giám sát ngành ngân hàng.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   HF Markets (Europe) Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   2013-04-09
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Website cơ quan được cấp phép :

   --

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận:

   50, Spirou Kyprianou, Irida 3 Tower-10th Floor 6057 Larnaca Zypern
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   热汇 BaFin监管截图 Kiểm tra hồ sơ giấy phép
  HotForex · Giám định MT4/5

  Kết quả giám định

   HotForex · Giám định website chính thức

   Quốc gia/khu vực phổ biến

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     HotForex· Sơ đồ quan hệ
     HotForex · Doanh nghiệp giả mạo
     HotForex · Tóm tắt về công ty
     10-15 năm Đăng ký tại Síp Đăng ký tại Vương quốc Anh Đăng ký tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Đăng ký tại Seychelles Đăng ký tại Nam Phi Đăng ký tại Mauritius Đăng ký tại Tây Ban Nha Đăng ký tại Nước Đức Nhà tạo lập thị trường(MM) Sàn đẩy lệnh (STP) Giấy phép kinh doanh ngoại hối Doanh nghiệp dịch vụ tài chính Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông MT4/5 chính thức Nghiệp vụ quốc tế Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn Nguy cơ rủi ro trung bình Giám sát quản lý từ xa

     Nhắc nhở của WIkiFX

     Điểm đánh giá của sàn môi giới này tương đối thấp.

     Xin hãy lựa chọn cẩn thận! Tránh những tổn thất không đáng có

     Tiếp tục
     HotForex · WikiFX Khảo sát thực tế×

     Nhắc nhở đặt biệt

     ×
     HotForex

     1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

     1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

     1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

     1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

     Cảnh báo rủi ro

     Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

     Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

     Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

     Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

     ×

     Lựa chọn quốc gia

     ×

     Lựa chọn quốc gia