|

Thông tin

  Trang đầu   >     Nguyên bản chính    >     Văn bản chính

  WikiFX's Upgrade Allows Easier Search of Brokers

  Tóm lược: “Real or fake, by one click” - the Forex broker search has always been the highlight of WikiFX and the main reason that our users favour our products and services.
  微信封面EN.jpg

   “Real or fake, by one click” - the Forex broker search has always been the highlight of WikiFX and the main reason that our users favour our products and services.

   Recently, WikiFX is making new efforts to significantly improve its broker's search on PC and App. By understanding users'specific needs in different situations, WikiFX is upgrading the broker search function to bring better user experience by enabling faster and more convenient search of brokers.

   Can't remember the name? Use fuzzy match

   If you ever heard a lovely song at a cafe but failed to find it later simply because you didn't know its name, you'll understand why the music Apps that allow you to identify a song by a few lyrics or its tune are so popular. Investors tend to have the same trouble. They might catch bits of information about a broker inadvertently, without remembering its full name, and later have much trouble trying to look up the broker with the scarce information they have. Some investors may even miss a great investment opportunity. So one of the major changes of WikiFX's update is introducing the fuzzy match for the broker search.

   Pinyin search ( limited to Chinese)

   If you can't remember a broker's name, but happen to have a vague impression of how the name sound, try searching pinyin of the broker's name instead.

   For example, to look up the “Chinese name” of FXCM, type in “fuhui” at WikiFX search box, and find FXCM among the search results.

  1.jpg

   Misspelling search ( limited to Chinese)

   WikiFX search also allows investors to find the target broker with the misspelling name, because it can automatically correct the wrong words and show the most possible brokers in the search results.

  2.jpg

   In addition, WikiFX is combining the original function of “suggested match search” with “ initial match search” to help investors pinpoint a broker faster.

   “Suggested match search”

   WikiFX's upgraded system automatically completes the keywords that investors insert in the search box, allowing them to find the target of their search more easily. It also shows a list of suggested matching results containing the same keywords.

   Suppose we want to look up the broker “GKFX”, type in “GK” and several suggested matching results containing the keyword “GK” show up.

  3.png

   Besides “GKFX”, the search results also show other brokers' names including “FX”, such as “ATFX”.

  4.png

   Initial match search (limited to Chinese)

   The initial match search allows investors to fast pinpoint a broker by inserting the Chinese pinyin initials of the broker.

  5.jpg

   Regulatory number search

   Investors can also search for a broker through its regulatory number. By checking the regulatory number, investors can find not only the holder of this license, but also the illegal broker who cloned the license.

   For instance, type in the regulatory number “777911”, and the search results include the true licensee FXTM and cloned-licensee Richtmfx.

  6.jpg

   Website search

   More and more fraudulent brokers attempt to swindle investors by inviting them to join “discussion group” on WeChat. A false website link is then sent to the investors for them to register and make deposit, and once they do, they are likely to suffer loss. But now, investors can simply copy the website link to the search box and check the broker to avoid such risks of being defrauded.

   For example, if we insert the website “https://www.fuhuiglobal.com/”, we can find the broker FXTM.

  7.png

   With the upgrade of broker search, WikiFX aspires to offer investors even better user experience so they can not only discern reliable and illegal brokers through a click, but also find the broker they' re looking for in a faster, smarter and more precise way.

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá hối đoái hiện tại  :
  --
  Nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Nhắc nhở về rủi ro

  Những số liệu của WikiFX đều là số liệu của cơ quan thẩm quyền cai quản ngoại hối của các nước, như FCA của Anh, ASIC của Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và thực sự, không thu các lệ phí bất chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hàng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng hết sức duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các cơ quan cai quản, nhưng không cam kết giữ được sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình rất phức tạp của ngành ngoại hối, không tránh khỏi có một số nhà giao dịch ngoại hối bằng thủ đoạn lừa dối để xin được đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu phát hiện những số liệu công bố bởi WikiFX không khớp với tình hình thực tế, thì có thể sử dụng chức năng "Khiếu nại" và "Sửa sai" của WikiFX đề xuất với chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra xác nhận kịp thời, và công bố kết quả liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và OTC giao dịch ngoài sàn đều là sản phẩm đòn bẩy, có rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của bạn bị thiệt lỗ, hãy cẩn thận trong việc đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm tham khảo, không phải là đề nghị về mua bán. Sàn ngoại hối do khách tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàn, không dính dáng đến WikiFX, khách phải tự lo chịu hậu quả và trách nhiệm liên quan.

  ×

  Chọn nước/vùng