|

Thông tin

  Trang chủ   >     Sáng tạo nguyên bản    >     Văn bản chính

  WikiFX's Upgrade Allows Easier Search of Brokers

  Lời nói đầu: “Real or fake, by one click” - the Forex broker search has always been the highlight of WikiFX and the main reason that our users favour our products and services.
  微信封面EN.jpg

   “Real or fake, by one click” - the Forex broker search has always been the highlight of WikiFX and the main reason that our users favour our products and services.

   Recently, WikiFX is making new efforts to significantly improve its broker's search on PC and App. By understanding users'specific needs in different situations, WikiFX is upgrading the broker search function to bring better user experience by enabling faster and more convenient search of brokers.

   Can't remember the name? Use fuzzy match

   If you ever heard a lovely song at a cafe but failed to find it later simply because you didn't know its name, you'll understand why the music Apps that allow you to identify a song by a few lyrics or its tune are so popular. Investors tend to have the same trouble. They might catch bits of information about a broker inadvertently, without remembering its full name, and later have much trouble trying to look up the broker with the scarce information they have. Some investors may even miss a great investment opportunity. So one of the major changes of WikiFX's update is introducing the fuzzy match for the broker search.

   Pinyin search ( limited to Chinese)

   If you can't remember a broker's name, but happen to have a vague impression of how the name sound, try searching pinyin of the broker's name instead.

   For example, to look up the “Chinese name” of FXCM, type in “fuhui” at WikiFX search box, and find FXCM among the search results.

  1.jpg

   Misspelling search ( limited to Chinese)

   WikiFX search also allows investors to find the target broker with the misspelling name, because it can automatically correct the wrong words and show the most possible brokers in the search results.

  2.jpg

   In addition, WikiFX is combining the original function of “suggested match search” with “ initial match search” to help investors pinpoint a broker faster.

   “Suggested match search”

   WikiFX's upgraded system automatically completes the keywords that investors insert in the search box, allowing them to find the target of their search more easily. It also shows a list of suggested matching results containing the same keywords.

   Suppose we want to look up the broker “GKFX”, type in “GK” and several suggested matching results containing the keyword “GK” show up.

  3.png

   Besides “GKFX”, the search results also show other brokers' names including “FX”, such as “ATFX”.

  4.png

   Initial match search (limited to Chinese)

   The initial match search allows investors to fast pinpoint a broker by inserting the Chinese pinyin initials of the broker.

  5.jpg

   Regulatory number search

   Investors can also search for a broker through its regulatory number. By checking the regulatory number, investors can find not only the holder of this license, but also the illegal broker who cloned the license.

   For instance, type in the regulatory number “777911”, and the search results include the true licensee FXTM and cloned-licensee Richtmfx.

  6.jpg

   Website search

   More and more fraudulent brokers attempt to swindle investors by inviting them to join “discussion group” on WeChat. A false website link is then sent to the investors for them to register and make deposit, and once they do, they are likely to suffer loss. But now, investors can simply copy the website link to the search box and check the broker to avoid such risks of being defrauded.

   For example, if we insert the website “https://www.fuhuiglobal.com/”, we can find the broker FXTM.

  7.png

   With the upgrade of broker search, WikiFX aspires to offer investors even better user experience so they can not only discern reliable and illegal brokers through a click, but also find the broker they' re looking for in a faster, smarter and more precise way.

  Tin hot

  Chinese Yuan

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand

  United States Dollar

  • United Arab Emirates Dirham
  • Australia Dollar
  • Canadian Dollar
  • Swiss Franc
  • Chinese Yuan
  • Danish Krone
  • Euro
  • British Pound
  • Hong Kong Dollar
  • Hungarian Forint
  • Japanese Yen
  • South Korean Won
  • Mexican Peso
  • Malaysian Ringgit
  • Norwegian Krone
  • New Zealand Dollar
  • Polish Zloty
  • Russian Ruble
  • Saudi Arabian Riyal
  • Swedish Krona
  • Singapore Dollar
  • Thai Baht
  • Turkish Lira
  • United States Dollar
  • South African Rand
  Tỷ giá tức thời  :
  --
  Vui lòng nhập số tiền
  Chinese Yuan
  Số tiền có thể đổi
  -- United States Dollar
  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Lựa chọn quốc gia