|

ผู้ค้า

  WikiFX คืออะไร

  LION

  ร้านเรือธง การรับประกัน การสำรวจจริง

  2-5 ปี | การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน | ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส | ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก

  อัลบั้มรูป
  เกียรติยศ

  ประเมิน WikiFX

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  /10.00

  • 7.52 ดัชนีใบอนุญาต
  • 5.57 ดัชนีธุรกิจ
  • 9.11 ดัชนีควบคุมความเสี่ยง
  • 7.70 ดัชนีซอฟต์แวร์
  • 7.49 ดัชนีการกำกับดูแล

  ประเมิน WikiFX : 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  /10.00

  • Securities and Futures Commission of Hongkong

   SFC ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส

   ระหว่างกำกับดูแล
  • Securities and Futures Commission of Hongkong

   SFC ใบอนุญาตทางการเงินสามัญ

   หนังสือรับรอง
  • Cayman Islands Monetary Authority

   CIMA ใบอนุญาตเต็ม (MM)

   กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

  ชื่อเต็มของบริษัท : LION FINANCIAL

  ชื่อย่อ : LION

  บริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศ : LION

  สถานะการกำกับดูแล : ร้านเรือธง

  อีเมลฝ่ายบริการลูกค้า : --

  โทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้า : --

  EPC · 安心保障C

  วางหลักประกันปฏิบัติตามสัญญาแล้ว

  จำนวนเงินสูงสุดที่ชำระ3000 เงินดอลลาร์สหรัฐ

  ประเมินโดย WikiFX

  • การสำรวจภาคสนามของ WikiFX

  • การประเมิน MT4 / 5

  • ประเมินโดยเว็บไซต์

  • ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์

  • ปลอมแปลงเขา

  • ภาพวาดขององค์กร

  ข้อมูลการกำกับดูแล

  • ระหว่างกำกับดูแล
   Securities and Futures Commission of Hongkong

   ประเทศ / ภูมิภาค: ฮ่องกงจีน

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:BID234

   ประเภทใบอนุญาต:ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส

   เวลาที่ออก:2016/12/29

   ดูเพิ่มเติม

  • หนังสือรับรอง
   Securities and Futures Commission of Hongkong

   ประเทศ / ภูมิภาค: ฮ่องกงจีน

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:BHY491

   ประเภทใบอนุญาต:ใบอนุญาตทางการเงินสามัญ

   เวลาที่ออก:2016/12/29

   ดูเพิ่มเติม

  • กำกับดูแลโดยต่างประเทศ
   Cayman Islands Monetary Authority

   ประเทศ / ภูมิภาค: หมู่เกาะเคย์แมน

   หมายเลขใบรับรองการกำกับดูแล:1455005

   ประเภทใบอนุญาต:ใบอนุญาตเต็ม (MM)

   เวลาที่ออก:2018/8/23

   ดูเพิ่มเติม

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Securities and Futures Commission of Hongkong (ฮ่องกงจีน SFC)

  The securities and futures commission (SFC) was established in 1989 as an independent statutory body to oversee the operation of the securities and futures market in Hong Kong.The securities and futures ordinance and its subsidiary legislation give the SFC the power to investigate, correct and discipline.It operates independently of the government of the Hong Kong special administrative region and is funded mainly by transaction levy and licence fees.As the financial regulator of the international financial centre, the SFC has been committed to strengthening and safeguarding the integrity and soundness of Hong Kong's securities and futures markets, thus safeguarding the interests of investors and the industry.

  • หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : LION

   วันที่มีผล : 2016/12/29

  • อีเมล : --

   วันหมดอายุ : --

  • เว็บไซต์ : --

   หมาเลขโทรศัพท์ : 852 22311222

  • ที่อยู่ : 香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心 22 樓 F 室

  • เอกสารรับรองของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต : BID234 牌照地址 ดูไฟล์ใบรับรอง

  Securities and Futures Commission of Hongkong

  Securities and Futures Commission of Hongkong (ฮ่องกงจีน SFC)

  The securities and futures commission (SFC) was established in 1989 as an independent statutory body to oversee the operation of the securities and futures market in Hong Kong.The securities and futures ordinance and its subsidiary legislation give the SFC the power to investigate, correct and discipline.It operates independently of the government of the Hong Kong special administrative region and is funded mainly by transaction levy and licence fees.As the financial regulator of the international financial centre, the SFC has been committed to strengthening and safeguarding the integrity and soundness of Hong Kong's securities and futures markets, thus safeguarding the interests of investors and the industry.

  • หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : LION

   วันที่มีผล : 2016/12/29

  • อีเมล : --

   วันหมดอายุ : --

  • เว็บไซต์ : --

   หมาเลขโทรศัพท์ : 852 22311222

  • ที่อยู่ : 香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心22樓F室

  • เอกสารรับรองของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต : BHY491 牌照信息 ดูไฟล์ใบรับรอง BHY491 牌照地址 ดูไฟล์ใบรับรอง

  Cayman Islands Monetary Authority

  Cayman Islands Monetary Authority (หมู่เกาะเคย์แมน CIMA)

  About CIMA CIMA is a corporate body established in accordance with the financial law on 1 January 1997.Cayman started by maintaining its reputation as the international financial center of the cayman islands, making full use of the highly skilled talent in the team and the latest technology to implement efficient supervision and maintain the stability of the currency, including the prudent management of the currency.

  • หน่วยงานที่ได้รับอนุญาต : LION

   วันที่มีผล : 2018/8/23

  • อีเมล : contactinvestments@cimoney.com.ky

   วันหมดอายุ : --

  • เว็บไซต์ : --

   หมาเลขโทรศัพท์ : 345 2441679

  • ที่อยู่ :

  • เอกสารรับรองของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต : 1455005 监管信息 ดูไฟล์ใบรับรอง

  การประเมิน MT4 / 5

  LION - การประเมิน MT4 / 5

  ผลการประเมิน

   LION · ประเมินโดยเว็บไซต์

   ประเทศที่เข้าถึงเป็นหลัก

     No content

     No data

     Load failure

     Load failure

     LION· ลำดับวงศ์ตระกูลความสัมพันธ์
     LION · ปลอมแปลงเขา
     LION · ภาพวาดขององค์กร
     2-5 ปี การกำกับดูแล ฮ่องกงจีน การกำกับดูแล หมู่เกาะเคย์แมน ใบอนุญาตการซื้อขายฟิวเจอร์ส ใบอนุญาตทางการเงินสามัญ ใบอนุญาตเต็ม (MM) ซอฟต์แวร์ MT4 / 5 ป้ายหลัก ผู้ค้าระดับพื้นที่ สงสัยว่าประกอบกิจการเกินวัตถุประสงค์ อันตรายจากความเสี่ยงขั้นกลาง กำกับดูแลโดยต่างประเทศ

     เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

     โปรดดาวน์โหลดแอป WikiFX

     WikiFX ขอเตือนคุณ

     ผู้ค้ารายนี้มีคะแนนต่ำ

     โปรดเลือกอย่างระมัดระวัง โปรดหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

     ยังคงดำเนินต่อไป
     อัลบั้มรูป ×
     เกียรติยศ ×
     การสำรวจภาคสนามของ WikiFX×
     คำเตือนความเสี่ยง

     ข้อมูล WikiFX ต่างมาจากข้อมูลอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนForex ในประเทศต่างๆ เช่น British FCA Australian ASIC เป็นต้น ซึ่งข้อความที่ได้ประกาศนั้นมุ่งสู่ความยุติธรรมเที่ยงธรรมและแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริง โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสีเทาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ค่าธรรมเนียมการจัดอันดับ ค่าทำความสะอาดข้อมูลและอื่น ๆ ทั้งนี้ WikiFX จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาให้ข้อมูลฝ่ายเราสอดคล้องและรซิงโครไนซ์กับข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่รับรองว่าจะสอดคล้องและซิงโครไนซ์กับหน่องงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์

     เนื่องจากอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนForex มีความซับซ้อน อาจมีผู้ค้าForex บางรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลโดยการหลอกลวง หากข้อมูลที่เผยแพร่โดย WikiFX ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โปรดส่งให้เราผ่านทางฟังก์ชั่น "ร้องเรียน" และ "แก้ไข" ของ WikiFX เราจะตรวจสอบและยืนยันให้ทันเวลา และประกาศผลที่เกี่ยวข้อง

     Forex โลหะมีค่าและ CFD (การซื้อขาย OTC แบบ over-the-counter) เป็นผลิตภัณฑ์ leveraged มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจทำให้สูญเสียเงินต้นลงทุนของคุณ โปรดลงทุนอย่างมีเหตุผล

     ขอเตือนเป็นพิเศษ ข้อมูลที่ระบุไว้ใน WikiFX นั้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการลงทุนแพลตฟอร์ม Forex ให้ลูกค้าเลือกเอง ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก แพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ WikiFX โดยลูกค้าต้องรับผิดต่อผลที่ตามมาและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

     ×

     เลือกประเทศ/ภูมิภาค