logo |

Sàn môi giới

  Trang chủ - Sàn giao dịch - IC Markets

  Có giám sát quản lý

  IC Markets

  IC Markets

  Nước Úc
  10-15 năm Đăng ký tại Nước Úc Nhà tạo lập thị trường(MM) MT4/5 chính thức
  Gửi khiếu nại
  Điểm
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  .
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10
  Chỉ số giấy phép 9.09
  KS rủi ro 9.84
  Thông số phần mềm 9.77
  Kinh doanh 8.35
  Quản lý 9.06
  Tên Công ty viết tắt

  IC Markets

  Registered region

  IC Markets Nước Úc

  Tên đầy đủ của công ty

  IC Markets

  Địa chỉ công ty

  --

  Website

  https://www.icmarkets-zhe.com/

  https://www.icmarkets.com

  http://www.icmarkets-zg.com/

  https://www.icmarkets.com/

  Australia Securities & Investment Commission
  ASIC Có giám sát quản lý

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  Cyprus Securities and Exchange Commission
  CYSEC Có giám sát quản lý

  Nhà tạo lập thị trường(MM)

  Thông tin sàn giao dịch

  Liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng

  --

  Hộp thư dịch vụ CSKH

  support.cn@icmarkets-cs.com

  Sửa đổi nội dung
  Đầu tư mô hình đa cấp
  Gửi khiếu nại
  EPC · Legal aid B
  Đã nộp tiền cọc bảo đảm
  Mỗi người dùng có thể hưởng mức bồi thường 7000 đô la Mỹ
  Miễn phí tham gia kế hoạch bồi thường
  EA VPS

  Không giới hạn bất kỳ tài khoản đại lý nào, hỗ trợ dịch vụ do WikiFX cung cấp

  Đơn lõi

  1G

  40G

  ₫ 22463.10/Tháng
  Lập tức kết nối

  Điều kiện giao dịch

  Đánh giá điều kiện giao dịch đến từ: 96,502 người dùng sử dụng dữ liệu giao dịch thực của WikiFX VPS

  AAA
  Tốc độ giao dịch trung bình(mili giây)
  Theo thứ tự thống kê, thời gian cần thiết để gửi lệnh giao dịch đến máy chủ để thực hiện. Giá trị càng nhỏ thì nhà đầu tư càng có lợi.
  258.6
  Tốc độ giao dịch nhanh nhất(mili giây)
  Theo thứ tự thống kê, thời gian ngắn nhất cần để gửi lệnh giao dịch đến máy chủ để thực hiện.
  15
  Tần suất ngắt kết nối trung bình(lần/ngày)
  Số lần ngắt kết nối tự động trung bình hàng ngày của phần mềm giao dịch. Giá trị càng nhỏ, máy chủ giao dịch càng ổn định.
  0.2
  Thời gian ngắt kết nối trung bình(mili giây)
  Thời gian trung bình từ khi ngắt kết nối phần mềm giao dịch đến khi kết nối tự động. Giá trị càng nhỏ thì kết nối lại càng nhanh.
  169.4
  Trượt giá trung bình
  Chênh lệch giá giữa giá tại thời điểm vào lệnh và giá tại thời điểm khớp lệnh. Trượt giá tích cực có lợi cho người đầu tư, trogng khi trượt giá tiêu cực thì ngược lại.
  0.3
  Mức trượt giá tối đa
  Thống kê mức trượt giá tối đa xảy ra trong lệnh giao dịch
  28
  Chi phí trung bình giao dịch
  Tính tổng chi phí chênh lệch trung bình và chi phí xử lý được sử dụng cho 1 lot giao dịch tiền tệ chính. Giá trị càng nhỏ thì nhà đầu tư càng có lợi.
  EURUSD 8.48USD/lot
  XAUUSD 20.89USD/lot
  Phí qua đêm trung bình
  Tính chi phí trung bình qua đêm (phí qua đêm cho nhiều lệnh, phí qua đêm cho lệnh trống) được sử dụng cho 1 lot giao dịch tiền tệ chính. Chi phí thấp hơn cho nhà đầu tư
  EURUSD Mua: -4.33USD/lot Bán: 0.04USD/lot
  XAUUSD Mua: -2.36USD/lot Bán: -1.17USD/lot

  Dữ liệu giao dịch

  WikiResearch

  Kích hoạt ngay VPS
  • Total Margin
  • Giao dịch active
  • New User
  • Stop Out Rate
  • Total Profit
  • Total Transaction
  • Spread Cost
  • Tiền nạp ròng
  • Tiền rút ròng
  Tạm không có số liệu
  IC Markets · Giám định MT4/5
  Kết quả giám định MT4/5 Chính thức
  Các sàn môi giới sử dụng MT4 / 5 tiêu chuẩn thông thường sẽ có các dịch vụ hệ thống âm thanh và hỗ trợ kỹ thuật theo dõi, thông thường, nghiệp vụ và kỹ thuật tương đối thành thục, khả năng kiểm soát rủi ro rất mạnh.
  ICMarkets-Demo01
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Demo01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Demo02
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Demo02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Demo03
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Demo03
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live01
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live01
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live02
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live02
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Vương quốc Anh
  ICMarkets-Live03
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live03
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Vương quốc Anh
  ICMarkets-Live04
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live04
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Vương quốc Anh
  ICMarkets-Live05
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live05
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live06
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live06
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live07
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live07
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live08
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live08
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live09
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live09
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live10
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live10
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live11
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live11
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-Live12
  MT4
  Tên server
  ICMarkets-Live12
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  ICMarkets-MT5
  MT5
  Tên server
  ICMarkets-MT5
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Hoa Kỳ
  IC Markets · Website

  Quốc gia/khu vực phổ biến

  Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Singapore Swaziland
  icmarkets.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
  Tên miền website chính thức
  icmarkets.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  0001-01-01
  IP máy chủ
  47.91.233.50
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zh.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Trung Quốc
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zh.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2019-07-26
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarketsasia.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Nước Nga
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarketsasia.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2013-12-12
  IP máy chủ
  80.87.199.46
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zhn.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zhn.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2021-03-29
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets.ru
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Vương quốc Anh
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets.ru
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2012-01-16
  IP máy chủ
  35.177.83.100
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-cn.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-cn.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2019-07-26
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-chn.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Trung Quốc
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-chn.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2020-06-23
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zhg.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Trung Quốc
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zhg.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  2021-01-06
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-ch.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hoa Kỳ
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-ch.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zg.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Trung Quốc
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zg.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zhc.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zhc.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zho.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zho.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zhi.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zhi.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-chi.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Trung Quốc
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-chi.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --
  icmarkets-zhe.com
  Lựa chọn vị trí máy chủ
  Hong Kong
  Quốc gia/khu vực phổ biến
  --
  Tên miền website chính thức
  icmarkets-zhe.com
  Số lưu hồ sơ
  --
  Thời gian thành lập tên miền
  --
  IP máy chủ
  47.244.185.14
  Tên website
  --
  Công ty
  --

  IC Markets

  Miễn phí tham gia kế hoạch bồi thườngThông tin chi tiết

  Vui lòng tải ứng dụng WikiFX

  Quét mã để tải

  Australia Securities & Investment Commission

  Australia Securities & Investment Commission (Nước Úc ASIC)

  Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Úc. Nó được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1998, dựa trên các khuyến nghị của Điều tra Wallis, để giám sát các công ty Úc. Vai trò của ASIC là thực thi luật dịch vụ tài chính và điều chỉnh hành vi của công ty để bảo vệ người tiêu dùng, nhà đầu tư và chủ nợ của Úc. Thẩm quyền và phạm vi của ASIC được xác định theo Đạo luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc năm 2001.

  Cyprus Securities and Exchange Commission

  Cyprus Securities and Exchange Commission (Síp CYSEC)

  Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) là một pháp nhân công được thành lập theo mục 5 của Đạo luật Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (Thành lập và Trách nhiệm) năm 2001. CySEC là một cơ quan quản lý công cộng độc lập giám sát thị trường dịch vụ đầu tư, giao dịch chứng khoán có thể thương lượng tại Cộng hòa Síp, quản lý tài sản và đầu tư tập thể. đồng thời cũng giám sát các công ty cung cấp dịch vụ hành chính không được quy định bởi ICPAC và Hiệp hội luật sư Síp.

  • Cơ quan sở hữu giấy phép :

   IC Markets (EU) Ltd

   Thời gian có hiệu lực :

   2018-06-25
  • E-mail của cơ quan sở hữu giấy phép :

   compliance@icmarkets.com

   Loại giấy phép:

   Độc lập
  • Website cơ quan được cấp phép :

   www.icmarkets.eu,www.icmarkets.com/eu

   Thời gian hết hiệu lực :

   --
  • Địa chỉ cơ quan chứng nhận :

   Omonoias, 141, The Maritime Centre, Block B, 1st floor, 3045, Limassol, Cyprus

   Số điện thoại của cơ quan sở hữu giấy phép :

   +357 25761456
  • Những hồ sơ chứng minh của cơ quan sở hữu giấy phép :

   Đính kèm 1 Kiểm tra hồ sơ giấy phép Đính kèm 2 Kiểm tra hồ sơ giấy phép

  No content

  No data

  Load failure

  Load failure

  Nhắc nhở đặt biệt

  ×
  IC Markets

  1.pngWikiFX chỉ cung cấp tên miền hợp pháp của sàn môi giới do Website cai quản  chính thức công bố.

  1.pngWikiFX sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý  khách cho bên thứ ba.

  1.pngĐể tránh việc người dùng bị lừa đảo bởi các trang web, địa chỉ giả mạo hoặc chiếm đoạt tên miền, nội dung này không được cung cấp bởi APP.

  1.pngQuý khách sử dụng các đường dẫn được cung cấp bởi WikiFX để mở tài khoản tại các sàn môi giới, thuộc về hành vi cá nhân, vui lòng điều tra rõ rãng và cần có các biện pháp phòng tránh rủi ro trước khi thực hiện.

  根據香港證券及期貨事務監察委員會的規定

  為確保您查看資訊及時性和準確性,我們將為您跳轉到相關的監管資訊頁面

  WikiFX - Khiếu nại đầu tư mô hình đa cấp
  1  Về mô hình đầu tư đa cấp  >
  2  Đầu tư mô hình đa cấp   >
  3  Hoàn thành
  1. Khiếu nại mô hình đầu tư đa cấp là gì
  Cùng với sự phát triển thị trường đầu tư, ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo sử dụng các mô hình siêu lợi nhuận nhằm thu hút khách hàng. WikiFX khuyến khích người dùng gửi phản hồi về những sàn giao dịch, những dự án đầu tư trái phép đang hoạt động trên thị trường.
  2. 10 dấu hiệu của mô hình đầu tư đa cấp
  Cam kết lợi nhuận cao Yêu cầu kêu gọi bạn bè người thân tham gia Ăn hoa hồng theo cấp Quảng cáo thông tin sai lệch 'Chuyên gia' hỗ trợ Phong tặng danh hiệu Đào tạo 'tẩy não' Mạo danh Mạo danh sàn giao dịch khác Các chương trình khuyến mại
  Khiếu nại ngay
  Khiếu nại broker
  IC Markets
  * Điện thoại liên hệ
  0086
  *Nhập số điện thoại
  *Nguyên nhân

  *Nhập nguyên nhân khiếu nại
  Tải hình ảnh
  Xác nhận

  Gửi thành công

  Kiểm tra thông tin chi tiết tại 'Trung tâm người dùng-Bài đăng của tôi-Lừa đảo mô hình Ponzi'

  Xác nhận

  IC Markets · Giới thiệu doanh nghiệp

  --
  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục 'Tố cáo' của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào