Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

IB

2023-06-08 18:56 Đăng vào lúc Việt nam Việt nam

Không cho rút tiền và đóng băng tài sản

Bên sàn cứ bắt tôi phải nạp tiền thì mới cho rút. Nhưng khi tôi nạp rồi thì họ bảo thông tin bị sai.
Bắt tôi tiếp tục nạp, tôi không nạp nữa thì họ đóng băng tài khoản của tôi. Và tôi mất hết tất cả số tiền. Mong rằng tôi có thể lấy lại số tiền đã mất

Không thể rút tiền
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com