Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2023-03-28 17:42 Đăng vào lúc Việt nam Việt nam

EFX GIAM TIỀN KHÁCH HÀNG

Tôi lập lệnh rút từ 08/03/2023, tài khoản đã sạch lệnh nhưng phía EFX tiếp tục giam tiền và không hề phản hồi email hay tin nhắn qua Whatsapp sàn. Hotline ma, không gọi được. Email không phản hồi. Đề nghị sàn EFX hoàn trả tiền cho tôi.

Không thể rút tiền
Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com