Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2023-03-28 15:56 Đăng vào lúc Hồng Kông Hồng Kông

Không thể rút tiền

Xóa tất cả tài khoản của tôi khỏi hậu trường và từ chối rút tiền với lý do điều tra. Đã hơn 10 ngày rồi

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

无法出金

在用户后台把我的交易账号都删除了,每天以调查为理由,禁止出金。已经超过10天了。

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com