Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2023-03-24 13:35 Đăng vào lúc Hồng Kông Hồng Kông

Đã một năm rưỡi trôi qua và tôi không thể rút tiền với lý do không thể rút tiền.

Kể từ tháng 11 năm 2021, không thể rút tiền. Sau đó, có thông báo rằng sẽ mất 3 đến 6 tháng để mở kênh rút tiền, nhưng bây giờ đã 6 tháng trôi qua và không có tin tức gì. Khẩn trương, tôi không biết phải làm gì. Hãy giúp tôi

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

一年半了,一直以无法出金为由提取不出来。

从2021年11月份开始就无法出金,后来又发通告要等3至6个月才能打通出金通道,可如今6个月已满还没有任何消息。急,都不知道要怎么办。求帮助

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com