Tra cứu sàn môi giới
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2022-07-09 03:25 Đăng vào lúc Hoa Kỳ Hoa Kỳ

Đó là một giấc mơ cho đến khi bạn cố gắng rút tiền…

Người mà tôi giao dịch dường như biết rất nhiều về giao dịch trực tuyến và đã dành hàng giờ với tôi qua điện thoại để dạy tôi về mọi thứ nhưng điều với công ty thương mại này là không thể rút tiền. Tôi đã cố gắng trong hơn hai tháng nhưng luôn có điều gì đó không ổn; Biểu mẫu không được xử lý thông qua; Người quản lý tài khoản của tôi đã bị sa thải; Hoặc tôi phải trả thuế.

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

It's a dream until you try to withdraw…

The person i dealt with seemed to know so much about online trading and spent hours with me on the phone to teach me about everything but the thing with this trading company is that it's impossible to withdraw. I tried for over two months but there was always something wrong; The form didn't process through; My account manager got fired; Or i am required to pay tax.

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com