Tra cứu sàn môi giới
Tiếng Việt
Download

Người hành nghề

2022-07-09 08:05 Đăng vào lúc Nước Đức Nước Đức

Không rút được

Mặc dù tôi đã liên hệ với họ vô số lần, nhưng tôi đã không xử lý khoản thanh toán của mình trong vài tuần. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào khi gửi tiền. Tôi đã thấy sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận của tài khoản của mình, nhưng tài khoản của tôi đã bị đóng băng ngay lập tức khi tôi yêu cầu rút tiền.

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

Can't withdraw

Although I have contacted them countless times, I haven't processed my payment for several weeks. I have never encountered any problems when depositing. I have seen a great improvement in the profit margin of my account, but my account was frozen immediately when I asked for withdrawal.

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com