Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2022-07-05 19:49 Đăng vào lúc Hồng Kông Hồng Kông

Không thể rút

Không thể rút tiền. Nền tảng gian lận. Đơn rút tiền chưa bao giờ được xử lý trong nhiều ngày. Đây chỉ đơn giản là một nền tảng frad. Nền tảng rác này không đáng tin cậy và có hại. Đừng tin vào điều đó. Tên nền tảng là dinghui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không thể rút tiền

Nội dung bên dưới là đề xuất

无法出金

无法出金,黑平台。出金申请很多天从来没有处理过,这简直就是一个黑平台,垃圾平台这跟都不可靠,害人的平台,大家不要相信,平台名称dinghui。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com