Tra cứu sàn môi giới
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2022-05-07 15:16 Đăng vào lúc Nước Úc Nước Úc

Skyam Invest đã nói dối và từ chối trách nhiệm nhận tiền

[Ảnh 1] Vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, tôi đã gửi 5430 USD vào tài khoản ZHZ do tổ chức tài chính Skyam Invest cung cấp。 [Ảnh 2] Từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 2, tổ chức tài chính từ chối nhận số tiền 5430 USD。 [Ảnh 3] Cuối cùng vào ngày 11 Tháng 4 ngân hàng của tôi nhận được xác nhận của người nhận là ngân hàng ZHZ rằng số tiền 5430 USD đã được nhận vào cùng ngày chuyển tiền và đã được chuyển đổi thành 7350,55 AUD。 [Ảnh 4] ZHZ đã xác nhận nhận được 5430 USD vào cùng ngày 7 tháng 2 bởi ZHZ ngân hàng。 [Ảnh 5] Bộ tài chính nói dối về việc không thể mở tài khoản ZHZ, tài khoản bị theo dõi , tài khoản bị đóng băng。 [Ảnh 6] Người ta cứ nói dối rằng ZHZ không thể liên lạc được, họ là người nước ngoài, không liên lạc và không có gì! [Ảnh 7] Nó tiếp tục phủ nhận trách nhiệm đã nhận 5430 USD! [Ảnh 8] Ngày 28 tháng 4 Công ty phá sản? [Ảnh 9] Skyam Invest cần phải chấp nhận trách nhiệm khi nhận được 5430 USD hoặc 7350 AUD。 Skyam Invest phải gửi lại số tiền 150.000 + 2680 USD đã bị trì hoãn từ ngày 24 tháng 2 cho tôi。 Đây là hành vi lừa đảo và trộm cắp。Skyam Invest đã đã đổi tên từ Super Capital Management và bây giờ nó vừa được đổi thành tên mới。

Phát sinh gian lận

Nội dung bên dưới là đề xuất

Skyam Invest lied and denied liability of receiving funds

[Photo 1] On 7 Feb 2022 I deposited 5430 USD into an ZHZ account given by the Skyam Invest finance。 [Photo 2] From 8 to 12 Feb, the finance denied receiving the fund of 5430 USD。[Photo 3] Finally on 11 April my bank got a confirmation of the receiver ZHZ bank that the amount of 5430 USD had been received on the same day of transfer and was converted to 7350.55 AUD。[Photo 4] Confirmed receipt of 5430 USD on the same day 7 Feb by ZHZ bank。[Photo 5] The finance lied about not able to open the ZHZ account, the account is monitored,account frozen。[Photo 6] It kept on lying that the ZHZ could not get in touch, they were foreigners, no contact and nothing! [Photo 7] It kept on denying liability of having received the 5430 USD! [Photo 8] On 28 April The company goes bankrupt? [Photo 9] Skyam Invest needs to accept liability on receiving 5430 USD or 7350 AUD。
Skyam Invest should resend my withdrawal of 150,000 + 2680 USD that had been delayed since 24 Feb to me。This is a scam and theft behaviour。Skyam Invest had changed name from Super Capital Management and now it has just been changed to a new name。

Chọn quốc gia/khu vực
United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com