Tra cứu sàn giao dịch
Tiếng Việt
Download

Nhà đầu tư

2022-05-04 19:38 Đăng vào lúc Nước Úc Nước Úc

Tất cả đều được âm mưu với sự đồng phạm của nhà phân tích

Ảnh 1, 1a: Hướng dẫn của nhà phân tích Michael vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 Ảnh 1a: Ngay sau khi tăng đột biến, tôi đã cho Michael xem bằng chứng về việc thao túng bằng cách so sánh biểu đồ của Skyam Invest với biểu đồ từ 2 nền tảng khác không có mũi nhọn. Dưới mức tăng đột biến, không có khối lượng lớn nào hỗ trợ cho sự biến động của thị trường. Đây là bằng chứng của việc thao túng và lừa đảo. Ảnh 2: Michael giữ im lặng kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2022 Ảnh 3: Cho thấy Michael biết chuyện gì đã xảy ra Ảnh 4: "... nếu bạn muốn rút tiền, bạn cần trả lại tiền trước ..." Vì vậy Đây là mục đích để thổi tài khoản của tôi xuống mức âm -2749,50. Ảnh 5: Michael chịu trách nhiệm: không đưa ra lệnh dừng lỗ. Ảnh 6: Lần đầu tiên Michael làm nổ tài khoản của tôi là vào ngày 18 tháng 11 năm 2021. Ảnh 7 và 8: Vào ngày 18 tháng 11 năm 2021, hướng dẫn của Michael cũng không có lệnh dừng lỗ Ảnh 9: Ai dám làm theo hướng dẫn của nhà phân tích này để giao dịch? Tóm lại, Michael, nhà phân tích 15 năm không có quản lý rủi ro. Anh ấy là người hướng dẫn khách hàng cách thắng và cách thua tất cả. Những trò gian lận này đều được âm mưu! Anh ta sẽ lấy 8% lợi nhuận nhưng không trả 8% lỗ của bạn. Việc thao túng máy chủ sẽ không thể thành công nếu không có sự tham gia của nhà phân tích.

Phát sinh gian lận

Nội dung bên dưới là đề xuất

It was all plotted with the accomplice of the analyst

Photo 1, 1a: Instruction given by Michael, the analyst on Friday night 25 Feb 2022Photo 1a: Right after the spike, I showed Michael the evidence of manipulation by comparing the charts of Skyam Invest with charts from 2 other platforms that did not have the spike. Under the spike there was no big volume that supported the fluctuation of the market. These are evidences of manipulation and scams.Photo 2: Michael kept silent since 27 Feb 2022Photo 3: Shows Michael knew what had happenedPhoto 4: "...if you want to withdraw money you need to return the money first..." So this is the purpose to blow up my account to a negative -2749.50.Photo 5: Michael is responsible for: no stop loss given.Photo 6: The first time Michael blew up my account was on 18 Nov 2021.Photo 7 and 8: on 18 Nov 2021, Michael’s instructions also had no stop lossPhoto 9: Who would dare to follow the instructions of this analyst to trade?To sum up, Michael, the 15 year analyst does not have risk management. He is the person who gives customers instructions to win and to lose all. These scams were all plotted! He would take 8% of the profit but not pay 8% of your loss. The server manipulation could not be successful if there is no participation of the analyst.Skyam Invest must compensate me 127,000 USD for the unfair MT4 server manipulation with the accomplice of the analyst on 25 Feb 2022.

Chọn quốc gia/khu vực
 • Hồng Kông

  hk.wikifx.com

 • Đài Loan

  tw.wikifx.com

 • Hoa Kỳ

  us.wikifx.com

 • Hàn Quốc

  kr.wikifx.com

 • Vương quốc Anh

  uk.wikifx.com

 • Nhật Bản

  jp.wikifx.com

 • Indonesia

  id.wikifx.com

 • Việt nam

  vn.wikifx.com

 • Nước Úc

  au.wikifx.com

 • Singapore

  sg.wikifx.com

 • Thái Lan

  th.wikifx.com

 • Síp

  cy.wikifx.com

 • Nước Đức

  de.wikifx.com

 • Nước Nga

  ru.wikifx.com

 • Philippines

  ph.wikifx.com

 • New Zealand

  nz.wikifx.com

 • Ukraine

  ua.wikifx.com

 • Ấn Độ

  in.wikifx.com

 • Nước Pháp

  fr.wikifx.com

 • Tây Ban Nha

  es.wikifx.com

 • Bồ Đào Nha

  pt.wikifx.com

 • Malaysia

  my.wikifx.com

 • Nigeria

  ng.wikifx.com

 • Campuchia

  kh.wikifx.com

 • Nước ý

  it.wikifx.com

 • Nam Phi

  za.wikifx.com

 • Thổ Nhĩ Kỳ

  tr.wikifx.com

 • Hà lan

  nl.wikifx.com

 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

  ae.wikifx.com

 • Colombia

  co.wikifx.com

 • Argentina

  ar.wikifx.com

 • Belarus

  by.wikifx.com

 • Ecuador

  ec.wikifx.com

 • Ai Cập

  eg.wikifx.com

 • Kazakhstan

  kz.wikifx.com

 • Morocco

  ma.wikifx.com

 • Mexico

  mx.wikifx.com

 • Peru

  pe.wikifx.com

 • Pakistan

  pk.wikifx.com

 • Tunisia

  tn.wikifx.com

 • Venezuela

  ve.wikifx.com

United States
※ Nội dung của trang web này tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương
Bạn đang truy cập website WikiFX. Website WikiFX và ứng dụng WikiFX là hai nền tảng tra cứu thông tin doanh nghiệp trên toàn cầu. Người dùng vui lòng tuân thủ quy định và luật pháp của nước sở tại khi sử dụng dịch vụ.
Zalo:84704536042
Trong trường hợp các thông tin như mã số giấy phép được sửa đổi, xin vui lòng liên hệ:qawikifx@gmail.com
Liên hệ quảng cáo:fxeyevip@gmail.com