|

Về chúng tôi

  About Us

  WikiFX, a foreign exchange enterprise inquiry platform, WikiFX helps user conveniently enjoy the following services about Forex broker including compliance, regulation and license search, risk exposure, credibility evaluation, verification and supervision, complaint and safeguard, credit report download and related brokers search.

  The data of WikiFX is from the professional information of the global Forex Regulators, like FCA (UK) ,  ASIC (AUS) , etc. , which based on the fair and objective facts to be the purpose, and never charged fees to Forex Brokers for PR, AD, ranking, and data removed like that. WikiFX would try our best to maintain consistency and synchronization of our data bank, each Forex Regulator and other authoritative figures, but we are not able to guarantee for maintaining synchronization and consistency in real time.

  As the forex industry is definitely a mess, we should not exclude the possibility which there are several brokers had been legally registered from regulators by deception. If disagree with the data information of WikiFX, you may contact us as detailed in the ‘COMPLAINT’ and ‘Correction’ section, then we will double check the data information, and post the result.

  Further hint, the WikiFX information is for reference only, not for the suggestion of the investment. Choosing which broker is Up to the investor, It’s not related with WikiFX which to bring risks from brokers, all clients have to take their own consequences and responsibilities. 


  Cảnh báo rủi ro

  Dữ liệu WikiFX được thu thập từ kho dữ liệu của các ủy ban có thẩm quyền, giám sát và quản lý thị trường ngoại hối tại các quốc gia như FCA tại Anh, ASIC tại Úc v.v, với tôn chỉ những nội dung công bố đều công chính, khách quan và chân thực, không thu các lệ phí không chính đáng như lệ phí tiếp thị, quảng cáo, xếp hạng, rửa sạch số liệu v.v. WikiFX cố gắng duy trì sự đồng nhất và đồng bộ giữa số liệu bên chúng tôi và số liệu uy tín của các ủy ban giám sát quản lý, tuy nhiên chúng tôi không cam kết sự đồng nhất và đồng bộ tức thời.

  Xét tới tình hình phức tạp của ngành công nghiệp ngoại hối, không tránh khỏi tình trạng một số các sàn môi giới sử dụng các thủ đoạn lừa dối để xin được giấy phép đăng ký hợp pháp tại cơ quan cai quản. Nếu dữ liệu được xuất bản bởi WikiFX không phù hợp với tình hình thực tế, vui lòng gửi dữ liệu cho chúng tôi thông qua các chuyên mục "Tố cáo" của WikiFX. Chúng tôi sẽ xác minh kịp thời và công bố kết quả có liên quan.

  Ngoại hối, kim loại quý và hợp đồng OTC đều là các sản phẩm đòn bẩy, có tồn tại các tiềm ẩn rủi ro khá cao, có thể dẫn đến vốn đầu tư của quý khách bị tổn thất, xin hãy cẩn trọng trong quá trình đầu tư.

  Nhắc nhở đặt biệt: Những thông tin do WikiFX cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải là đề nghị mua bán. Sàn ngoại hối do khách hàng tự chọn lụa, rủi ro do thao tác trên sàngiao dịch không liên quan đến WikiFX, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

  ×

  Lựa chọn quốc gia